Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Việt Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:55' 07-03-2010
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Lương Tài
Trường THCS Lâm Thao
Báo cáo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 7
Giáo viên : Vũ Văn Tuấn
A. Đại số
Chương IV. Biểu thức đại số
I. Phần chung
+) Chuẩn kiến thức
- Biết các khái niệm đơn thức, bậc của đơn thức một biến.
- Biết các khái niệm đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức một biến.
- Biết khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
+) Chuẩn kĩ năng
- Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.
- Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhân hai đơn thức, biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng.
- Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức.
- Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.
II. Phần cụ thể
Mục 1: Khái niệm biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số.
+) Dạy chuẩn kiến thức :
- Học sinh lấy được ví dụ về biểu thức đại số, nhận biết được biểu thức đại số
- Học sinh tính được giá trị của một số biểu thức đại số dạng đơn giản
+) Dạy trên chuẩn :
- Tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết được mối liên hệ giữa các biến hoặc tính giá trị của một biểu thức đại số với điều kiện cho trước của biến.
- Tìm điều kiện của biến để biểu thức thỏa mãn một điều kiện nào đó : là biểu thức nguyên, biểu thức có giá trị dương hoặc biểu thức có giá trị âm,....
Mục 2: Khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, các phép toán cộng, trừ, nhân các đơn thức.
+) Dạy chuẩn kiến thức :
- Học sinh nhận biết được đơn thức đồng dạng, lấy được ví dụ về đơn thức đồng dạng; xác định được phần hệ số và phần biến của đơn thức.
- Học sinh biết thực hiện phép tính cộng, trừ và phép nhân với các đơn thức đồng dạng.
- Học sinh biết vận dụng tốt phép nhân đơn thức vào việc rút gọn một đơn thức.
+) Dạy trên chuẩn :
- Rút gọn các biểu thức có chứa tham số ở mũ, chứng minh tính chất chia hết.
Mục 3: Khái niệm đa thức nhiều biến. Cộng và trừ đa thức.
+) Dạy chuẩn kiến thức :
- Học sinh hiểu được khái niệm đa thức, xác định được các hạng tử của đa thức một biến.
- Học sinh thực hiện được phép cộng và trừ các đa thức, vận dụng để rút gọn một đa thức.
+) Dạy trên chuẩn :
Cho đa thức P, Q. Tính mP = mQ, ....
Mục 4: Đa thức một biến. Cộng và trừ đa thức một biến.
+) Dạy chuẩn kiến thức :
- Học sinh hiểu thế nào là đa thức một biến, kí hiệu của đa thức một biến. Biết sắp xếp các đa thức một biến.
- Học sinh biết thực hiện thành thạo phép cộng các đa thức một biến.
+) Dạy trên chuẩn :
- Biết thực hiện các phép biến đổi đối với các đa thức một biến có sự tham gia của tham số.
Mục 5: Nghiệm của đa thức một biến.
+) Dạy chuẩn kiến thức :
- Học sinh hiểu được thế nào là nghiệm của đa thức một biến. Xác định được nghiệm của đa thức trong số các giá trị cho trước của ẩn.
+) Dạy trên chuẩn :
- Tìm được nghiệm của một số đa thức một biến có dạng đơn giản.
- Tìm được điều kiện của cá
 
Gửi ý kiến