Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu đánh giá tiêu chí 3 (tiêu chuẩn 4)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thế Xương
Ngày gửi: 19h:21' 05-02-2010
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT TRÀ VINH
Trường THPT NGUYỄN ĐÁNG
Nhóm: 4

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
Tiêu chí 9: Nhà trường thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn;
b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương.
1. Mô tả hiện trạng :
a) Kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của huyện Càng Long, của tỉnh Trà Vinh thông qua môn Lịch sử ;
Kế hoạch tham quan và tìm hiểu nguồn gốc các di tích lịch sử, văn hóa;
Kế hoạch sưu tầm các tác phẩm văn học về địa phương, tác giả người địa phương thông qua môn Ngữ văn ;
Kế hoạch giới thiệu về các môn thể thao truyền thống ở địa phương (đua ghe ngo ở Phương Thạnh,…) thông qua môn Thể dục.
Kế hoạch giới thiệu nghề truyền thống của địa phương thông qua môn Công nghệ.
[H4.9.01.01], [H4.9.01.02], [H4.9.01.03], [H4.9.01.04] [H4.9.01.05]
b) Biên bản của nhà trường về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương thông qua môn Lịch sử ;
Biên bản của nhà trường về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung tham quan và tìm hiểu nguồn gốc các di tích lịch sử, văn hóa;
Biên bản của nhà trường về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung sưu tầm các tác phẩm văn học về địa phương, tác giả người địa phương thông qua môn Ngữ văn ;
Biên bản của nhà trường về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung giới thiệu về các môn thể thao truyền thống ở địa phương thông qua môn Thể dục.
Biên bản của nhà trường về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung giới thiệu nghề truyền thống của địa phương thông qua môn Công nghệ.
[H4.9.01.06], [H4.9.01.07], [H4.9.01.08], [H4.9.01.09] [H4.9.01.10]
c) Biên bản của nhà trường về việc rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương thông qua môn Lịch sử ;
Biên bản của nhà trường về việc rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung sưu tầm các tác phẩm văn học về địa phương, tác giả người địa phương thông qua môn Ngữ văn ;
[H4.9.01.11], [H4.9.01.12].
2. Điểm mạnh:
Phần lớn giáo viên của trường là người địa phương nên rất thuận lợi trong việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương.
3. Điểm yếu:
Nguồn tư liệu chưa phong phú.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Năm học 2009-2010, Ban Giám hiệu có kế hoạch liên hệ với các ban ngành huyện để nắm bắt thật chính xác về những điểm mạnh yếu của địa phương trong những năm gần đây.
5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí
Chỉ số a
Chỉ số b
Chỉ số c

Đạt: (
Đạt: (
Đạt: (

Không đạt: 
Không đạt: 
Không đạt: 


5.2. Tự đánh giá tiêu chí:
Đạt: (
Không đạt: 

Người viết báo cáo: LÝ THỊ SEN


BẢNG LIỆT KÊ
CÁC MINH CHỨNG ĐÃ THU THẬP

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
Tiêu chí 9: Nhà trường thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiêu
chí
MÃ
minh chứng
Minh chứng
Nguồn thu thập
Ngày
ban hành minh chứng

9
H4.9.01.01
Kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương thông qua môn Lịch sử.
Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử
Avatar

Anh oi, anh co du cac tieu chuan dnah gia ko?

Neu co gui cho em ngay nha, em dang can.

Dia chi huongtv1983@yahoo.com

 
Gửi ý kiến