Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài 10. thực hành.lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh
Ngày gửi: 22h:53' 28-01-2010
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Nhóm 1- Địa 4A
BÀI 30: THỰC HÀNH

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ CỦA THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Sau bài học, HS cần:
Cũng cố kiến thức đã học về địa lý cây lương thực.
Biết cách tính bình quân lương thực theo đầu ng ười và nhận xét các số liệu.
Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cột.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Máy tính cá nhân.
- Thước kẻ, bút chì,bút màu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Vào bài:
Trong mỗi chương, sau các bài lý thuyết đều có một baì thực hành nhằm: củng cố các kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời cũng rèn luyện cho các em các kỹ năng vẽ và nhận xét và giải thích biểu đồ.Bài 30: thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mục đích đó.
Hoạt động của giáo viên và học sinh.
- GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành:
A. Vẽ biểu đồ
B. Tính bình quân lương thực đầu người và rút ra nhận xét.
A.Vẽ biểu đồ
HĐ1: Cả lớp
- GV: Nhìn vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, nêu cách vẽ biểu đồ?
- HS:trả lời
- GV bổ sung và chuẩn kiến thức: Vẽ một hệ tọa độ gồm:
Hai trục tung độ:
Một trục thể hiện số dân (triệu người)
Một trục thể hiện sản lượng lượng lương thực (triệu tấn)
Trục hoành thể hiện tên quốc gia.
Mổi một quốc gia vẽ hai cột:một cột dân số, một cột thể hiện sản lượng lương thực.
Ghi chú: - Tên biểu đồ
- Chú giải


HĐ2: Cá nhân/Cả lớp
- Hai HS lên bảng vẽ, các HS còn lại tự vẽ biểu đồ vào vở.
- GV: Sửa và nhận xét.

B. Tính bình quân lương thực đầu người và rút ra nhận xét
HĐ3: Cả lớp
- GV: Nêu cách tính bình quân lương thực theo đầu người?
- HS: Trả lời
- GV:Chuẩn và ghi lên bảng công thức tính

Bình quân lương thực đầu người (kg/người) = Sản lượng lương thực/số dân

HĐ4: Làm việc theo nhóm/cặp
Bước 1:Chia lớp thành ba nhóm làm việc theo cặp:
Nhóm 1: Tính bình quân lương thực đầu người của hai nước Trung Quốc và Hoa Kì.
Nhóm 2: Tính bình quân lương thực đầu người của hai nước Pháp và Inđônêxia.
Nhóm 3: Tính bình quân lương thực trên đầu người của Việt Nam và toàn Thế giới.
Bước 2: Cho đại diện mỗi nhóm lên bảng điền kết quả đã tính được.
Giáo viên kiểm tra lại và cho HS ghi vào vở theo bảng :

Bình quân lương thực đầu người của Thế giới và một số nước năm 2002
Đơn vị: kg/người
Nước
Bình quân lương thực đầu người

Trung Quốc
312

Hoa kì
1040

Pháp
1161

Inđônêxia
267

Ấn Độ
212

Việt Nam
460

Thế giới
327


Bước 3: Dựa vào bảng số liệu đã tính, các nhóm thảo luận và cử đại diện nhận xét ?
- HS trình bày
- GV: chuẩn kiến thức:
Những nước đông dân:Trung Quốc, ẤnĐộ, Hoa Kì, Inđônêxia.
Những nước có sản lượng lương thực lớn:Trung Quốc,Hoa Kì, ấn Độ.
Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất,gấp 3,5lần bình quân lương thực đầu người toàn thế giới là Hoa Kì Và Pháp.
Trung quốc và ấn độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì dân số nhiều nhất thế giới nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thế giới.Inđônêxia có sản lượng lương thực ở mức cao nhưng do dân đông nên bình quân lương thực đầu người ở mức thấp.
Việt Nam tuy là một quốc gia đông dân song nhờ có sản lượng lương thực ngày càng tăng nên bình quân lương thực đầu người vào loại khá.

IV. ĐÁNH GIÁ
Thu vở một số HS của các nhóm kiểm tra bài làm.
GV nhận xét hoạt động của các nhóm và cá nhân: Tuyên dương những nhóm và cá nhân làm bài tích cực, phê bình nhóm và cá nhân làm bài chưa nghiêm túc.
.
V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Nhắc nhở HS về nhà hoàn thiện bài trên lớp, làm bài tập củng cố.
Chuẩn bị bài hôm sau.
VI. PHỤ LỤC
Bài tập củng
Gửi ý kiến