Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án dịa 9 chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Khải
Ngày gửi: 23h:07' 20-01-2010
Dung lượng: 828.0 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
Giáo án địa lý lớp 9
Phân phối chương trình địa lý lớp 9
Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
Học kỳ 1: 17 tuần x 2 tiết + tuần 18 x 1tiết = 35 tiết
Học kỳ 2: 17 tuần x 1tiết = 17 tiết
(
Địa lý Việt Nam ( tiếp theo)

Học kỳ Một

Địa lý dân cư
Tiết
Tuần
Bài
Nội dung bài dạy

1
1
1
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

2
1
2
Dân số và gia tăng dân số

3
2
3
Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

4
2
4
Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống

5
3
5
Thực hành: Phân tích và so sánh tháp tuổi dân số năm 1989 và 1999

Địa lý kinh tế
6
3
6
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

7
4
7
Các nhân tó ảnh hưởng đến sự phân bố nông nghiệp

8
4
8
Sự phát trển và phân bố nông nghiệp

9
5
9
Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản

10
5
10
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

11
6
11
 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân phát triển và phân bố công nghiệp

12
6
12
Sự phát triển và phân bố công nghiệp

13
7
13
Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

14
7
14
Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

15
8
15
Tương mại và du lịch

16
8
16
Thực hành: Vẽ biẻu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế

17
9
17
Ôn tập

18
9

Kiểm tra viết 1 tiết

Sự phân hoá lãnh thổ
19
10
17
 Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ

20
10
18
Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ ( tiếp theo)

21
11
19
Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

22
11
20
Vùng Đồng bằng sông Hồng

23
12
21
Vùng Đồng bằng sông Hồng ( tiếp theo)

24
12
22
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

25
13
23
Vùng Bắc Trung Bộ

26
13
24
Vùng Bắc Trung Bột (Tiếp theo)

27
14
25
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

28
14
26
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ( tiép theo)

29
15
27
Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

30
15
28
Vùng Tây Nguyên

31
16
29
Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

32
16
30
Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

33
17

Ôn tập

34
17

Kiểm tra học
Avatar

dc

No_avatarf
Ai co dia phuong ha noi lop 9 cho toi xin
 
Gửi ý kiến