Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Lĩnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:54' 14-10-2008
Dung lượng: 242.5 KB
Số lượt tải: 6784
Số lượt thích: 0 người

Kế hoạch cá nhân
Năm học 2008 – 2009

I. nhiệm vụ được giao:
Năm học 2008 – 2009 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không, bốn nội dung” và thực hiện chương trình xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD & ĐT. Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng trong toàn dân nói chung và trong toàn nghành GD nói riêng.
Nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nhà trường đã phân công, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch hoạt động cho năm học như sau:
1. Về chuyên môn:
Giảng dạy môn Giáo dục công dân 2 khối với 13 lớp.
Tổng số tiết thực dạy / tuần = 13 tiết
2. Về công tác kiêm nhiệm:
- Tổ trưởng tổ chuyên môn
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi.
Năm học 2008 – 2009 là năm học cuối cùng thực hiện chương trình thay sách giáo khoa bậc THPT, cho nên giáo viên đã làm quen với chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Học sinh đã có ý thức cao trong học tập. Giáo viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
2. Khó khăn.
Thời gian công tác của cả nhóm chưa nhiều, kinh nghiệm còn ít nên khá vất vả trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và trao đổi chuyên môn. Học sinh còn thụ động trong việc tự học, tự nghiên cứu, thiếu tư liệu phục vụ cho việc học tập của học sinh.
III. Kế hoạch chung:
1. Tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.
Duy trì kỉ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Luôn có ý thức cầu tiến, có tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và khắc phục những nhược điểm. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thường xuyên tiếp thu và học tập các chuyên đề nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực hiểu biết của mình.
2. Chuyên môn:
- Hoạt động theo lịch của nhà trường
- Giảng dạy đúng theo lịch báo giảng, chấp hành nghiêm túc lịch kiểm tra đột xuất của Nhà trường và theo định kì, đảm bảo quy chế chuyên môn và điều lệ Nhà trường.
- Soạn bài đầy đủ, có chất lượng, lên lịch báo giảng kịp thời đúng quy định.
- Tích cực làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông
No_avatar

Kế hoạch cá nhân
Năm học 2008 – 2009

I. nhiệm vụ được giao:
Năm học 2008 – 2009 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không, bốn nội dung” và thực hiện chương trình xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD & ĐT. Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng trong toàn dân nói chung và trong toàn nghành GD nói riêng.
Nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nhà trường đã phân công, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch hoạt động cho năm học như sau:
1. Về chuyên môn:
Giảng dạy môn Giáo dục công dân 2 khối với 13 lớp.
Tổng số tiết thực dạy / tuần = 13 tiết
2. Về công tác kiêm nhiệm:
- Tổ trưởng tổ chuyên môn
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi.
Năm học 2008 – 2009 là năm học cuối cùng thực hiện chương trình thay sách giáo khoa bậc THPT, cho nên giáo viên đã làm quen với chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Học sinh đã có ý thức cao trong học tập. Giáo viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
2. Khó khăn.
Thời gian công tác của cả nhóm chưa nhiều, kinh nghiệm còn ít nên khá vất vả trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và trao đổi chuyên môn. Học sinh còn thụ động trong việc tự học, tự nghiên cứu, thiếu tư liệu phục vụ cho việc học tập của học sinh.
III. Kế hoạch chung:
1. Tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.
Duy trì kỉ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Luôn có ý thức cầu tiến, có tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và khắc phục những nhược điểm. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thường xuyên tiếp thu và học tập các chuyên đề nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực hiểu biết của mình.
2. Chuyên môn:
- Hoạt động theo lịch của nhà trường
- Giảng dạy đúng theo lịch báo giảng, chấp hành nghiêm túc lịch kiểm tra đột xuất của Nhà trường và theo định kì, đảm bảo quy chế chuyên môn và điều lệ Nhà trường.
- Soạn bài đầy đủ, có chất lượng, lên lịch báo giảng kịp thời đúng quy định.
- Tích cực làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông

 
Gửi ý kiến