Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 8(2008-2009)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Long Châu (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:39' 15-10-2008
Dung lượng: 304.5 KB
Số lượt tải: 1955
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN LỚP 8 NĂM HỌC : 2008-2009
GV: ……………………..
PHÂN MÔN ĐẠI SỐ HỌC KỲ I
(((
Tuần
Tiết
Tên Bài Dạy
Mục Đích Yêu Cầu
Kiến Thức Trọng Tâm
Đồ Dùng Dạy Học
Biện pháp Giảng Dạy
Bổ sungsau tiết dạy
Ghi Chú

1
1
Nhân đơn thức với đa thức
HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đathức
HS thực hành thành thạo qui tắc
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng
2
Nhân đa thức với đa thức
HS nắm được quy tắc nhân đa thức với đathức
HS thực hành thành thạo qui tắc
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng2
3
luyện tập
Củng cố các kiến thức về các qui tắc nhân đơn thức với đa thức ,nhân đa với đa
HS thực hành thành thạo qui tắc bằng nhiều cách
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng
4
Hằng đẳng thức đáng nhớ
HS nắm được các HĐT 1,2,3
Vận dụng các HĐT vào giải toán
Phấn màu ,bảng phụ
Đàm thoại gợi mở3
5
luyện tập
Củng cố các HĐT 1,2,3
Vận dụng các HĐT vào giải toán
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng
6
Hằng đẳng thức đáng nhớ
HS nắm được các HĐT 4,5
Vận dụng các HĐT vào giải toán
Phấn màu ,bảng phụ
Đàm thoại gợi mở4
7
Hằng đẳng thức đáng nhớ
HS nắm được các HĐT 6,7
Vận dụng các HĐT vào giải toán
Phấn màu ,bảng phụ
Đàm thoại gợi mở
8
luyện tập
Củng cố các 7 HĐT đáng nhớ
Vận dụng thành thạo các HĐT
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng5
9
Phân tích đa thức thành nhân tư û bằng pp đặt NTC
HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ,biết tìm NTC
Biết tìm NTC và đặt NTC
Phấn màu ,bảng phụ
Đàm thoại gợi mở + phát hiện vấn đề
10
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp dùng HĐT
HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp dùng HĐT
Biết phân tích các đa thức bằng cách sử dụng HĐT
Phấn màu ,bảng phụ
Đàm thoại gợi mở + phát hiện vấn đề6
11
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm
HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm
Biết phân nhóm ,và sử dụng pp nhóm
Phấn màu ,bảng phụ
Đàm thoại gợi mở + phát hiện vấn đề
12
Luyện tập
Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tư û bằng pp đặt NTCvà dùng HĐT
Thực hành thành thạo
Phấn màu ,bảng phụ
rèn kỹ năng7
13
Phân tích đa thức thành nhân tử phối hợp nhiều pp
HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều pp
Biết cách phối hợp nhiều pp ,vận dụng linh hoạt để giải toán
Phấn màu ,bảng phụ
phát hiện vấn đề
rèn kỹ năng
Tuần
Tiết
Tên Bài Dạy
Mục Đích Yêu Cầu
Kiến Thức Trọng Tâm
Đồ Dùng Dạy Học
Biện pháp Giảng Dạy
Bổ sung sau tiết dạy
Ghi Chú

7
14
Luyện tập
Rèn kỹ năng giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử
Rèn HS giải thành thạo các dạng bài tập phân tích đa thức thành nhân tử
-phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng8
15
Chia đơn thức cho đơn thức
Hiểu được khái niệm và khi nào thì A chia hết cho B
Học sinh thực hiện thành thạo phép chia
-phấn màu
-bảng phụ
Rèn kỹ năng
16
Chia đa thức cho đơn thức
Nắm vững điều kiện đủ để đa thức chia hết cho đơn thức
Biết vận dụng qui tác vào giải toán
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng


9
17
Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Hiểu thế nào là phép chia hết ,phép chia có dư
Nắm vững cách chia đa thức 1 biến đã sắp xếp và thực hành thành thạo
Phấn màu ,bảng phụ
Rèn kỹ năng
18
Luyện tập
Rèn kỹ năng chia đa thức cho đa thức ,chia đa thức cho đơn thức ,vận dụng HĐT để thực hiện phép chia
Thực hiện phép chia một cách thành thạo
-thước
-phấn màu

Rèn kỹ năng
10
19+20
Ôn
 
Gửi ý kiến