Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI THU HOẠCH VỀ VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG QUAN LIÊU LÃNG PHÍ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Đình Huy Qt (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:32' 03-10-2008
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 1263
Số lượt thích: 0 người

BÀI THU HOACH VỀ VIỆC HỌC TẬP
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

I. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU
- Thứ nhất: Trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu được xem là một phẩm chất đạo đức cơ bản, là cái gốc của đạo đức ở mỗi người. Hồ Chí Minh nói: đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.
Theo triết học: con người là sự tổng hoà của các mối quan hệ. Hồ Chí Minh chia thành 3 mối quan hệ: Đối với người; đối với việc; đối với mình, trong đó mối quan hệ tự mình với bản thân mình là khó xử nhất. Đề cập vấn đề cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là đề cập đến mối quan hệ tự mình với bản thân mình.
Hồ Chí Minh khẳng định đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính đó là một tất yếu trong mỗi con người:
Trời có bốn mùa Xuân, Hạ Thu, Đông;
Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc;
Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Cần, kiệm, liêm, chính là một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản trong bốn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên: Một là, trung với nước, hiếu với dân; hai là yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; ba là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; bốn là có tinh thần quốc tế chân chính, trong sáng.
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu nó cũng có liên quan đến các phẩm chất đạo đức khác thuộc về quan liêu, tham ô. Tiết kiệm và lãng phí đó là những thứ thuộc về cá nhân mình; tham ô đặt trong mối quan hệ đối với một tổ chức, một cộng đồng xã hội; quan liêu cũng đặt trong mối quan hệ xã hội giữa quản lý và bị quản lý, nó là phương pháp, phương thức quản lý. Cho nên, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu nó còn liên quan đến mối quan hệ thứ hai đó là quan hệ giữa mình với việc, giữa mình với người.
Trong mối quan hệ này, chúng ta thấy cần, kiệm, liêm, chính là với tự mình, nhưng nó có liên quan đến cả ba mối quan hệ. Trước hết, chúng ta thấy cần, kiệm, liêm, chính là với tự mình, nhưng đồng thời chính cái liêm, chính, chí công vô tư nó thể hiện là hết lòng vì nước vì dân. Chống quan liêu, chống tham ô, lãng phí là thể hiện thái độ của mình đối với con người, với người khác.
Như vậy, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, có tác dụng đối với Cuộc vận động của chúng ta. Cho nên chúng ta chọn chủ đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là một trong những nội dung chủ yếu nhất để triển khai học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thứ hai, theo tư tưởng Hồ Chí Minh: thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là để xây dựng một xã hội mới. Bởi vì, nó liên quan đến cuộc cách mạng xoá bỏ những cái cũ kỹ, lạc hậu, xây dựng một xã hội tốt tươi, như Hồ Chí Minh đã nói, nó liên quan đến bản chất của chế độ xã hội mới.
Tư tưởng chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong chủ trương chung của Đảng ta để xoá bỏ tàn dư của chế độ cũ, để xây dựng một xã hội mới. Đây là cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới; cuộc đấu tranh giữa vì lợi ích của nhân dân, đất nước và dân tộc với lợi ích của cá nhân. Cho nên, đây là cuộc đấu tranh rất quyết liệt và lâu dài. Chính vì thế, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám mới thành công, thành lập chính quyền mới, ở một vài nơi có thể còn chưa thành lập xong chính quyền làng xã, mà lúc đó Hồ Chí Minh đã cảnh báo về quan liêu, tham nhũng có thể xuất hiện khi Đảng cầm quyền, là bệnh của đảng cầm quyền.
Chính vì thế thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một trong những nội dung hàng đầu chúng ta phải quán triệt, cần phải học tập mà
 
Gửi ý kiến