Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo an tu chon anh 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thân
Ngày gửi: 09h:17' 13-01-2010
Dung lượng: 257.5 KB
Số lượt tải: 1481
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 6
HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2009- 2010
***********

Period 19: Adjectives ( to describe people and things)
Period 20: Adjectives ( to describe color)
Period 21: Adjectives ( to describe feeling)
Period 22: Polite requests: Would you like + to -V/ Np?
Period 23: Partitives ( từ bộ phận): a box, a tube, a bar...
Period 24: a/an/some/any
Period 25: Present progressive tense
Period 26: Contrast: Simple present and progessive tense
Period 27: Adverbs of frequency and How often...?
Period 28: What’s the weather like?....
Period 29: Future with “ be going to”
Period 30: Suggestions
Period 31: Comparisons of adjectives ( adj+ER..than...)
Period 32: Comparisons of adjectives (the adj+est...)
Period 33: Revision and test
Period 34: Modal verbs and a lot of / lots of..
Period 35: Revision

***************
Date of planning: 02/01/09
Date of teaching: 8/01

Period 19: Adjecrtives
(TO DESCRIBE PEOPLE and THINGS)
A. The aims:
- To help the students to know how to use adjectives.
- By the end of this lesson, the students will be able to use adjs fluently by doing some exercies
- Develop the students` writing, speaking skills.
B.Preparation:
T: lesson plan,poster of ex.
S: Leaning materials, homework.
C.Steps:
I/.Organization (1`): Greeting: Good afternoon. Who is absent today?
II/ Warm up (5’):
- Asks Sts to write 3 sentences to describe you and your family members
- Way of checking : Writing & speaking
- Keys: Depend on Ss’ answer
- T remarks & marks
III/. New lesson (35’):
Lead to(1’): And today I’ll help you to revise the adjectives: tall, short, fat... to describe people.
Stages
 Teacher’s activities
t
SS’ activities

Pre-teachPrenta-tion


PracticeProduction

1. Vocabulary:
- Ask Ss to think of the adj to describe people.
- Get feedback: Networks
Tall short

Fat Adjectives thin

Strong weak
- Ask Ss to go to the board to write
- Ask Ss to repeat & copy down
2. Grammar:
Eg: I am thin
She is tall
They are fat
Form: S + BE + Adj
Use: to describe people
Position: + in front of a N: a beautiful girl
+ after BE: He is tall
3. Practice:
Ex1:Write the antonym words:

1.thin - fat 4. heavy - light
2. short - tall 5. strong - weak
3. big - small 6. young - old
7. long - short

Ex2:Asks ss to complete these sentences
- Run through all given words
1.He / tall -> He is tall
2. She /short - > She is short.
3. Lan /thin. - > Lan is thin
4. Mai /beautiful. -> Mai is beautiful.
5. Nam / heavy. -> Nam is heavy.
6.She /not weak -> She isn’t weak
7.Your house / big. -> Your house is big
8.Her father / fat. -> Her father is fat
- Asks SS to practice
- Get feed back :
Ex3:. Trans late these sentences into English
1. Cậu ấy là một học sinh ngoan.
- He is a good student.
2. Đó là một ngôi nhà đẹp.
- That is a beautiful house.
3.Đây là một người đàn ông béo.
- This is a fat man.
4. Bạn ấy có khuôn mặt tròn.
- He/ She has a round face.
- Get feed back

5’5’


5’


12’
7’


- listen
- repeat in chorus , individually
- copy

- do individually


Listen,
repeat
- copy down
- do individually
No_avatar

Đồ con đien đua giáo án như vậy à xó đủ đâu

No_avatar
lời nói của một giáo viên đây ư?
Avatar

GV gì mà phát ngôn lạ kì. Không dùng được thì thồi có người khác sẽ dùng.

No_avatar
I want to F you!
Avatar
Oh no! pO' tay lun
Avatar
Pham van long la gv a! Quy thay co tin duoc khong????? Rieng toi thi toi KHONG TIN
No_avatar
khong chap nhan duoc
No_avatar
Gửi Nguyễn Quyền : Khi viết ý kiến thì bạn nên viết tiếng Việt, bạn viết Tiêng Anh lại viết tắt nên có thể hiểu theo nghĩa rất tục không có văn hoá đâu!
Avatar

 Hình như trang này không có ai quản lí hay sao ý.

Sao bọn Lê Công Định không vào đây mà tuyên truyền nhỉ? Tha hồ nói xấu Đảng và chính phủ. Có thấy ai kiểm duyệt nịo dung đâu?

Buồn!  Khóc

No_avatar

Biết vậy không tuyển công chức nữa

 
Gửi ý kiến