Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải toán trên mạng Lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: VIôlympic
Người gửi: Hoàng Tiến Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:17' 10-01-2010
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 838
Số lượt thích: 0 người
Hướng dẫn thi vòng 3 giải toán trên mạng lớp 6:
Bài làm 1:
Tính tích: 764. 458 = ……..
Tìm y, biết : (47 – y). 4 = 92. Kết quả là : y = …..
Tính tổng : 63+279+ 9594 + 1 = …….
Tính tích : 23. 564. 7
Số có 5 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số : ……..
Biết n! = 1.2.3…n tính : 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = ………….
Cho P là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là :………….
Tính tổng 8 + 10 + 12 + … + 112 + 114 = ………….
Tìm số tự nhiên x, biết (x+4).(23 – x) = 0. Kết quả là: …………
Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là : …………..
Giải:
1) 764.(450 + 8) = 764.450 + 764.8 = 382.900 + 6112 = 343800 + 6112 = 3444 112
2) 47 – y = 92:4 = 23 ( y = 47-23 = 24 vậy y = 24
3) 63+279+ 9594 + 1 = 1 + 279 + 9600 + 63 – 6 = 280 + 9600 + 57 = 9880 + 57 = 9937
4) 23. 564. 7 = 23.7.564 = 161 .564 = (160 +1).564 = 160.564 + 564.1 = 80.1128 + 564
= 90240 + 560 + 4 = 90800 + 4 = 90804
5) 10009
6) 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 1.1 + 2.1.2 + 3.1.2.3 + 4.1.2.3.4 + 5. 1.2.3.4.5
=1+ 4 +18 + 96 + 600 = 600 + 96 + 4 + 18 + 1 = 600 + 100 +19 = 719
7) lấy số lớn nhất trừ đi số nhỏ nhất có ba chữ số (có số tận cùng bằng 5), đem chia co 5 rồi cộng với 1, cụ thể: ( 995 – 105 ):5 + 1 = 179
8) Bước 1: tính số số hạng : (114 - 8) :2 + 1 = 54 (số hạng)
Bước 2: Tính số cặp 54:2 = 27 cặp
Bước 3: tính tổng một cặp: số đầu + số cuối 8+114 = 122
Bước 4: 122 x 27 = 3 294
9) (x+4).(23 – x) = 0
x +4 = 0 hoặc 23-x = 0 ( x = 23
10) 9876 + 1023 = 10 899
Vòng 4:
1) Chữ số tận cùng của số 71993
2) số nguyên tố nhỏ nhất có dạng
3) Chữ số tận cùng của tổng 10 số tự nhiên liên tiếp.
4) số nguyên tố lớn nhất có dạng
5) từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.
6) Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a, b với a < b . khi đó b = …
7) số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số mà số đó chia hết cho 3
8) cho phép tính Khi đó a = ….
9) có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố
10) có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị.
11) S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số mà mỗi số có tổng các chữ số bằng 3. số phần tử của tập hợp S là …
12) có bao nhiêu tập hợp X thoả mãn {1; 2} X ( {1; 2; 3; 4; 5}
13) Số tập hợp con của tập hợp A = {1; 0; 2; 3}
14) Cho hai tập A = {1; 3
No_avatar

chua hieu cho lam

 

No_avatarf

cac ban giup minh giai bai toan nay sao cho day du , can ke

( 2x + 5 ) chia het cho x - 2

No_avatar

vay cung kop biet giai ??? gioi that day ha.ha.ha........

No_avatarf

số các số tự nhiên có 5 chữ số?

 

No_avatar

tìm 1 số lớn nhất có 3 chữ số, biết rằng chia 8 thì dư 7, chia 31 dư 28

No_avatar

Tìm một số a nhỏ hơn 380 mà khi chia a cho 6; 12; 15; 30 thì đều dư 1 mà chia cho 7 thì không còn dư.

 

No_avatar

co ai giap jup minh bai nay ko ? (-17)+5+8+17 . tinh nhu the nao ? . bai nay dang quy tac dau ngoac do

No_avatar

sáp thi hk1 rồi chán wa đi Khóc 

No_avatar

công nhận bài toán này khó thiệt huuuuuuuu...Cau mày

No_avatar

as Khóc

 
Gửi ý kiến