Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án hoạt dộng ngoài giờ lên lớp các khối 6,7,8,9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lưu Quyết Thắng
Ngày gửi: 16h:50' 18-08-2008
Dung lượng: 800.0 KB
Số lượt tải: 7720
Số lượt thích: 0 người
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Chủ điểm tháng 9:

Truyền thống nhà trường

Ngày soạn : 3/9/07Tuần 1:

 Bầu cán bộ lớp

1Yêu cầu giáo dục:

 Giúp học sinh:

-Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động các lớp trong năm học này.

-Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động ,sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống cúa nhà trường, của lớp.

-Tự giác ,tích cực hợp tác trong mọi hoạt động của lớp .

2.Nội dung và hình thức hoạt động:

a.Nội dung:

-Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học mới .

-Bầu cán bộ lớp mới

-Tổng kết : sĩ số 41 nam 20 nữ 21

 Đoàn viên 0 Đội viên 41 con thương binh 0 con liệt sĩ 0

 Gia đình khó khăn 0 Về học lực : Loại giỏi : 5

 Loại khá :15

 Loại trung bình : 16

 Loại yếu, kém : 5

 Về hạnh kiểm:

 Loại tốt : 25

 Loại khá : 15

 Loại TB : 11

Học sinh tiên tiến : 20

Học sinh cá biệt : 6

Trong lớp nhiều em ngoan, có ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, có ý thức chấp hành nội quy, có ý thức vươn lên trong học tập

Bên cạnh đó còn một số em chưa chăm ,ý thức tu dưỡng đạo đức chưa cao thường xuyên ,còn vi phạm nội quy của nhà trường.

-Phương hướng hoạt động năm học mới:

 +Danh hiệu thi đua : lớp tiên tiến

 +Xếp loại đạo dức cuối năm: Tốt : 32 Khá : 9

 +Chỉ tiêu học sinh khá giỏi: Giỏi 10 Khá 20

+Chỉ tiêu tiên tiến:

+Các chỉ tiêu về các hoạt động khác:

 Hoàn thành xuất sắc

2.Hìnhthức: Báo cáo và thảo luận

a.Bầu cán bộ lớp mới :

 -Lớp trưởng

 -Lớp phó: Học tập Lao động

 -Tổ trưởng: 4tổ trưởng

 +2cán sự môn văn, 2cán sự môn toán

 +Một em phụ trách văn nghệ

b.Hình thức:

-Báo cáo và thảo luận

-Bầu cán bộ lớp

3.Chuẩn bị hoạt động:

a. Về phương tiện:

-Bảng tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp trung học cơ sở

-Phiếu bầu

-Một số tiết mục văn nghệ

b.Về tổ chức:

-Cán bộ lớp họp để:

 +Đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp trong năm học vừa qua.

 +Thống nhất phương hướng hoạt động trong năm học mới .

 +Phân công chuẩn bị cụ thể

-Viết bản tổng kết năm học cũ và phương huêóng hoạt động năm học cuối cấp: Lớp trưởng viết

-điều khiển chương trình :

- Thơ kí:

-Trang trí lớp

-Một số tiết mục văn nghệ: Mỗi tổ một tiết mục

-Giáo viên chủ nhiệm góp ý cho bản dự thảo tổng kết

-Mỗi học sinh chuẩn bị một ý kiiến đóng góp về phương hướng hoạt động của lớp,lựa chọn cán bộ lớp mới .

4. Tiến trình hoạt động:

a.Khởi động lớp “ chúng ta đoàn kết”nhạc sĩ Mộng Lân.

b. Thảo luận :

-Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp,của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp trung học cơ sở.

c. Bầu cán bộ lớp mới :

-Người điều khiển chương trình nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học cuối cấp trung học cơ sở. Sau đó đề nghị mọi người tự ứng cử, đề cử một danh sách mới .

-Bầu ban kiểm phiếu

-Đại diện ban kiểm phiếu nói rõ thể lệ bầu.

-Tiến hành bầu ( bằng phiếu hoặc biểu quyết)

-Công bố kết quả

-Cán bộ lớp mới nhận nhiệm vụ

-Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến

 2. Văn nghệ:

-Người điều khiển giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ

5.Kết thúc hoạt động:

-Giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả hoạt động. V Kết quả bầu cán bộ lớp

 Lớp trưởng:

 Lớp phó :

 Tổ trưởng :

 Sao đỏ :

 Quản ca :

 ký duyệt 5/9/07Ngày soạn : 6/9/07

Tuần 2 Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở

1. Yêu càu giáo dục :

Sau hoạt động học sinh cần đạt:

-Hiểu rõ nhiệm vụ học sinh cuối cấp trung học cơ sở chính là đẻ thực hiện quyền phát triển tối đa nhân cách, tài năng trí tuệ và thể chất của các em.

-Tự xác định được trách nhiệm của bản thân phảI hoàn thành tốt các nhiêm vụ đó,tôn trọng ý kiến của bạn, chân thành góp ý kiến của bạn chưa đúng.

-biết bày tỏ ý kiến của mình và biết sử dụng các phương pháp hợp lý,có hiệu quả để hoàn hành năm học cuối cấp của năm học cuối cấp trung học cơ sở.

2. Nội dung và hình thức hoạt động:

a.Nội dung :

-Nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và quyền của các em

-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.

-Các biện pháp thực hiện

b. hình thức hiện:

-Trao đổi thảo, luận,trò chơI giải ô chữ

3.Chuẩn bị hoạt động:

a. Về phương tiện hoạt động:

-Công ước về quyền trẻ em điều 13, 28,.29,31

-Tình huống thảo luận.

-Một em học sinh có năng khiếu văn nghệ và đã có nhiều tiết mục xuất sắc trong những hội diễn văn nghệ của trường năm học lớp 6,7,8, vào năm học lớp 9 em nói với một bạn khác “Năm nay tớ định không tham gia mà tập trung thời gian và sức lực cho việc văn hoá để tốt nghiệp đạt điểm cao, qua đó thi vào trường trung học phổ thông chuyên ngữ. Nếu trượt tốt nghiệp hoặc thi chuyển cấp thì uổng công học 9 năm trời”

Với tình huống đó các em sẽ giảI quyết như thế nào?

Lời tâm sự của bạn thể hiện tôn trọng của bạn đó như thế nào

Nhận thức của bạn về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở như thế nào ?

Theo bạn bạn sẽ nói với bạn đó về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trunghọc cơ sở như thế nào và cần làm gì để thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ đó .

d.Qua lời tâm sự, bạn they bạn đó đã thực hiện được quyền gì và chưa thực hiện được quyền gì của trẻ em có liên quan tới nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở.

-Giấy khổ lớn bút dạ

-Một số tiết mục văn nghệ

-ô chữ trò chơi

e.Về tổ chức :

-Giáo viên chủ nhiệm phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động

-Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể

-Xây dung chương trình

-Cử người điều khiển và thơ kí

-Cử người mời đại biểu,phân công trang trí ,kê bàn ghế

-Phân công cá nhân, tổ,nhóm chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ

4.Tiến hành hoạt động:

*Khởi động : Hát tập thể hoặc chơi một trò chơI tập thể

-Người điều khiển chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình hoạt độngvà thơ kí

-Thảo luận về nhiêm vụ học sinh cuối cấp trung học cơ sở

-Người điều khiển chương trình nêu tình huống và giao nhiệm vụ cho các nhóm

-Học sinh thảo luận theo nhóm, tổ,thơ kí ghi kêt quả thảo luận của các nhóm

-Đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm trước lớp

-Các nhóm khác nhận xét bổ xung

-Người điều khiển chương trình gợi ý cho các bạn nói thêm về ý nghĩa và biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ của người học sinh lớp 9, sau đó chốt lại: Nhiệm vụ của người học sinh là phảI phấn đấu toàn diện, phát huy tối đa của bản thân để dạt kết quả cao nhất cho mình để phát hut truyền thống của nhà trường, cụ thể là:

 +Phải hoàn thành chương trình học có kết quả tốt

 +Phải lựa chọn cho mình con đường phấn đấu cho phù hợp với năng lực của mình

+Phải chuẩn mực cho bản thân một cách sống có trách nhiệm trong xã hội theo tinh thần hiểu biết ,hoà bình khoan dung, bình đẳng, biết kính trọng cha mẹ, tôn trọng bản sắc văn hoá,ngôn ngữ và các giá trị của mình cũng như các giá trị của người khác .

*Trò chơi giải ô chữ :

+ ô số1: ô chữ có 12 chữ cái.Đây là tên một loại quỹ để dự thưởng cho những học sinh nghèo vượt khó thực hiện xuất sắc nhiệm vụ và quyền được học tập của trẻ em.

 +ô số 2: ô chữ có 11 chữ cái: Đây là công cụ của nước ta để bảo vệ quyền trẻ em đặc biệt nhóm quyền được phát triển

 +ô số 3: Có 9 chữ cái :Đây là truyền thống của trẻ em nước ta đối với đất nước

 +ô số 4: Có 5 chữ cái.Đây là nghĩa vụ của trẻ em đối với ông bà, cha mẹ và các anh hùng thương binh ,liệt sĩ

 +ô số 5 có 7 chữ cái. Đây là lực lượng quan trọng giúp chúng ta học tốt

 +ô số 6 có 7 chữ cái. Đây là một nhóm quyền của trẻ em

 +ô số 7 có 8 chữ cái. Đay là một yêu cầu thường đối với học sinh lớp 9 nói riêng và trẻ em nói chung để thực hiện nhiệm vụ năm học và quyền được phát triển.

 +ô số 8 có 7 chữ cái. đây là cái quý nhất đ
No_avatar

sao tai ko dc dinh lua` dao ha?

 

No_avatarf
pan. dang nhap^. gui` pam^" zo^ tiet^" do' sau do' bam^" vao` bieu~ tuong tai~ ve^` la` ok
No_avatar
chẳng biết doaw kiểu gì được anh chị ơi.
No_avatar

ke hoach van chua dc chi tiet a ah!

 

No_avatarf

t can giao an dien tu chu k fai cai nay La hét

 

No_avatar
SAO CAC THAY CO HK SOAN BAI CHI PHEO,BAI DO RAT HAY,THAY CO OI MAU POST LEN CHO EM THAM KHAO VOI,HJHJ
Avatar
TuyệtTuyệtTuyệtTuyệt
No_avatar

chan ghe

 

No_avatar
helo cac gv thcs! làm nhiều ma trận đề kiểm tra môn ngữ văn tung lên cho bon tui sài với nha! giáo án của các đồng chí không hay đâu!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓