Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chương trình Vạt lý lớp 12- CT chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 09h:44' 07-01-2010
Dung lượng: 139.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CT-SGK VẬT LÍ LỚP 12 –NĂM HỌC 2009-2010
(Theo chương trình chuẩn- Tiết tự chọn bám sát)
Cả năm:37 tuần = 70 tiết - Học kỳ I:19 tuần = 35 tiết - Học kỳ II:18 tuần = 35 tiết
CHƯƠNG,
SỐ TIẾT
TIẾT THỨ
Tiết tự chọn
NỘI DUNG BÀI

Chương I:
Dao động cơ.
Số tiết :11Lý thuyết:6
Bài tập:3
Thực hành:2
Kiểm tra:0


1,2

Bài 1:Dao động điều hoà.1
Bài tạp phần Dao động diều hòa


3

Bài tập


4

Bài 2:Con lắc lò xo2
Bài tập con lắc lò xo


5

Bài 3:Con lắc đơn.


6

Bài tập3
Bài tập dao động điều hòa


7

Bài 4: Dao động tắt dần..Dao động cưỡng bức.4
Bài tập dao động tắt dần- Sự cộng hưởng


8

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương và cùng tần số.Phương pháp giản đồ Fresnel.


9

Bài tập5
Bài tập tổng hợp hai, ba dao động điều hòa.


10,11

Bài 6:Thực hành:Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Chương II:
Sóng cơ và sóng âm
Số tiết:8

Lý thuyết:6
Bài tập:2
Thực hành:0

12,13

Bài 7:Sóng cơ và sự truyền sóng cơ


14

Bài tập


15

Bài 8:Giao thoa sóng6,7
Bài tập giao thoa sóng nước


16

Bài 9: Sóng dừng.


17

Bài tập8
Bài tập sóng dừng


18

Bài 10:Đặc trưng vật lý của âm.


19

Bài 11:Đặc trưng sinh lý của âm9
Bài tập Đặc trưng vật lý của âm10
Ôn tập kiểm tra


20

Kiểm tra một tiết

Chương III:
Dòng điện xoay chiều
Số tiết :14


Lý thuyết:8
Bài tập:4
Thực hành:2

21

Bài 12:Đại cương về Dòng điện xoay chiều11
Bài tập về suất điện động xoay chiều


22,23

Bài 13:Các mạch điện xoay chiều


24

Bài tập12
Bài tập các mạch điện xoay chiều


25

Bài14:Mạch cóR, L, C mắc nối tiếp.


26

Bài tập13,14
Bài tập mạch RLC nối tiếp


27

Bài 15:Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều.Hệ số công suất.


28

Bài tâp


29

Bài16:Truyền tải điện năng. Máy biến áp.15
Bài tập máy Biến áp


30

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều.


31

Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha.


32

Bài tập


33,34

Bài 19:Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.16,17
Ôn tập kiểm tra học kỳ
Ba tiết dự phòng:Dùng cho ôn tập


35

Kiểm tra học kỳ I

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2

Chương IV:Dao động và Sóng điện từ
Số tiết :5
Lý thuyết: 4
Bài tập:1
36

Bài 20:Mạch dao động


37

Bài tập mạch dao động LC1,2
Bài tập mạch dao động LC


38

Bài 21: Điện từ trường


39

Bài 22:Sóng điện từ.3
Bài tập sóng điện từ


40

Bài 23:Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Chương V:
Sóng ánh sáng.

Số tiết:9
Lý thuyết:5
Bài tập:2
Thực hành:2

41

Bài24: Tán sắc ánh sáng.4
Bài tập tán săc ánh sáng


42

Bài
 
Gửi ý kiến