Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

luật thơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thảo Anh
Ngày gửi: 17h:12' 14-10-2008
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
Tiết 21
NS: ND:
Lớp 12B4,5
GV:Danh Duyên.
Việt:
THƠ


A. Mục tiêu cần Đạt:
1. Kiến thức: Nắm được một số quy tắc về số câu, tiếng, vần, nhịp, thanh…của một số thể thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn và thất ngôn Đường luật.
2. Kỹ năng: Nắm chắc được luật thơ của các thể thơ để vận dụng phân tích.
3. Thái độ: Giáo dục , bồi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ thông qua các thể thơ truyền thống.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- GV: bài soạn, đọc kỹ sgk, chọn thêm ngữ liệu, chuẩn bị bảng phụ….
- HS: soạn bài theo hướng dẫn của giáo viên, thu thập thêm một số ngữ liệu….
C. Phương pháp:
- Vận dụng các phương pháp giảng dạy, phân tích, hoạt động nhóm ….
D. Tiến trình giờ dạy:
1. định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ : Đọc một đoạn trích trong Truyện Kiều hoặc một bài ca dao. Nhận xét về thể loại. Căn cứ để xác định thể loại đó?
3. Bài mới : Luật thơ ( tiết 1)
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung chính cần đạt

Hs đọc sgk phần 1 - trang 101 và trả lời câu hỏi.

- Thế nào là luật thơ?
- Vận dụng vào phân tích ngữ liệu vừa nêu ở phần kiểm tra bài cũ.

Gv đưa ngữ liệu ( Dùng bảng phụ)
Hướng dẫn hs phân tích ngữ liệu ở các mặt: + Tiếng
+ Vần
+ Nhịp
+ Hài thanh.
Từ đó đi tới nhận xét khái quát các nhân tố cấu thành luật thơ.
Gv yêu cầu hs theo dõi vào ngữ liệu mục I.2 và trả lời câu hỏi.
? Phân tích các yếu tố: tiếng, vần, nhịp, hài thanh của ngữ liệu.
? Qua phân tích ngữ liệu, em có nhận xét gì về luật thơ của thể thơ lục bát?
Hs nhận xét, gv chốt lại.

Gv đưa ngữ liệu (bảng phụ), hs theo dõi và trả lời câu hỏi.
? Phân tích các yếu tố: tiếng, vần, nhịp, hài thanh của ngữ liệu.
? Qua phân tích ngữ liệu, em có nhận xét gì về luật thơ của thể thơ song thất lục bát?
Hs nhận xét, gv chốt lại.

Hs đọc ngữ liệu sgk - T103.
? Nhận xét tiếng, vần, nhịp, hài thanh. Gv chốt lại.

Gv đưa ngữ liệu (bảng phụ). Hs tiếp tục nhận xét đặc điểm của thể thơ trong ngữ liệu mà gv đưa ra. Sau đó gv chốt lại.
Qua tìm hiểu các ngữ liệu, giáo viên chốt lại để hs nắm được đặc điểm cơ bản nhất của các thể thơ trên và chuyển sang phần luyện tập.

Gv chia nhóm thực hiện BT 1. Mỗi nhóm thực hiện một yêu cầu của bài tập. Các nhóm thảo luận, trả lời. Gv nhận xét, bổ sung.

A. Lý thuyết.
I. Khái quát về luật thơ.
1. Khái niệm (Sgk)
2. Các nhân tố cấu thành luật thơ.
a. Ngữ liệu( Bảng phụ)
b. Phân tích ngữ liệu.
c. Nhận xét:
* Tiếng: - vai trò của tiếng: số tiếng quy định thể thơ.
- đặc điểm của tiếng: gồm 3 phần: phụ â
 
Gửi ý kiến