Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu ý kiến Đảng viên nơi cư trú

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hanh
Ngày gửi: 11h:09' 24-12-2009
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 731
Số lượt thích: 0 người
đảng ủy ..................................................... đảng cộng sản việt nam
chi ủy ....................
Số: ..............
ý kiến nhận xét
về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú
theo qui định 76 qđ / tW của bộ chính trị
Kính gửi: ...........................................................................................................
Nhận xét của chi ủy đối với đồng chí: .........................................................................
Là đảng viên thuộc chi bộ: ..........................................................................................
......................................................................................................................................
Hiện cư trú cùng gia đình tại: ......................................................................................
Chi ủy (chi bộ): ............................................ họp, ngày .......... tháng ....... năm 200..
Thống nhất ý kiến nhận xét đảng viên và gia đình như sau:
1.Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các qui định của địa phương:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Việc tham gia các cuộc họp, các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Quan hệ của Đảng viên với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cư trú:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Xác nhận của Đảng ủy cơ sở Ngày ..... tháng ....... năm 200....
(Ký tên, đóng dấu) T/M chi ủy chi bộ
 
Gửi ý kiến