Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Lịch sử L4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thị Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:35' 17-07-2008
Dung lượng: 214.0 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử
Nước ta dưới ách đô hộ của thực dân phong kiến phương Bắc (tiết 5)
I.Mục tiêu.
- Sau bài học, học sinh biết :
+ Từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938, nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
+ Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân ta.
+ Nhân dân ta không cam chịu nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đưổi quân xâm lược, giữ gìn nền văn hoá dân tộc.
II. Đồ dùng học tập
- Phiếu học tập của Hs.
III. Hoạt động dạy - học
1. Hoạt động 1 : Kiểm tra (2- 3 phút)
- Hs trả lời câu hỏi 1, 2 Sgk
? Kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc.
- Gv nhận xét.
2. Hoạt động 2 : Bài mới (28 -29 phút)
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài.
- Thảo luận nhóm:
* Mục tiêu: Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.
* Các bước tiến hành:


? Sau khi thôn tính nước ta, các triều đại đại phong kiến phương Bắc đã thi hành những chính sách áp bức bóc lột gì đối với nhân dân ta.
Hướng dẫn Hs so sánh dựa vào bảng:

Thời gian
Các mặt
Trước năm 179 TCN
Từ năm 179 đến năm 938

Chủ quyềnKinh tếVăn hoá
* Chốt: Từ năm 179 đến năm 938 ác triều đại phong kiến phương Bắc đã nối tiếp nhau đô hộ nước ta. Chúng biến nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một quận huyện của chúng…

- Học sinh nghiên cứu SGK
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm báo cáo - Nhóm khác theo dõi bổ xung ý kiến

- Học sinh nhắc lại


- Làm việc cá nhân:
* Mục tiêu: Hs biết được các cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ phong kiến phương Bắc.
* Cách tiến hành:
Gv yêu cầu: Hs nghiên cứu Sgk điền các thông tin về các cuộc khởi nghĩa vào bảng thống kê.

? Từ năm 179 đến năm 938 nhân dân ta có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa lớnchống lại ách đô hộ của các triều đại PK phương Bắc.
? Mở đầu cho cuộc khởi nghĩa ấy là cuộc khởi nghĩa nào.
? Cuộc khởi nghĩa nào đã kết thúc hơm 1000 năm đô hộ của các triều đại PK phương Bắc và giành lại độc lập hoàn toàn cho nước ta.
? Việc nhân dân liên tục khởi nghĩa nói lên điều gì.


=> Gv chốt ghi nhớ Sgk
- Làm VBT

- Hs đọc kết quả.

- … có 9 cuộc khởi nghĩa.

- K/n Hai Bà Trưng.
- K/n Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

- ND ta có một lòng yêu nước nồng nàn, quyết tâm bền trí đành giặc giữ nước.
- Hs đọc ghi nhớ

3. Hoạt động 3 : Củng cố (3 -5 phút)
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn: Về trả lời các câu hỏi cuối bài.

Lịch sử
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tiết 6)
I.Mục tiêu.
- Sau bài học, học sinh có thể :
+ Nêu được nguyên nhân Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
+ Tường thuật được trên lược đồ diễn biến của cuộc khởi nghĩa.
+ Hiểu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa: Đấy là cuộc khởi nghĩa thắng lưọi đầu tiếnau hơn 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương bắc đô hộ.
II. Đồ dùng học tập
Hình minh hoạ Sgk.
Lược đồ khu vực chính nỏ ra cuộc khởi nghĩa.
Gv và Hs tìm hiểu về tên phố, tên đường, tên chùa ...
III. Hoạt động dạy - học
1. Hoạt động 1 : Kiểm tra (2- 3 phút)
- Hs trả lời câu hỏi Sgk.
- Gv nhận xét.
2. Hoạt động 2 : Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài.
- Thảo luận nhóm: (6 - 7phút)
* Mục tiêu: Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
* Các bước tiến hành:


Gv giải thích: Quận Giao Chỉ, thái thú.
Gv: Khi tìm hiểu nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có bạn cho rằng Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa là do:
+ Nhân dân ta căm thù giặc đặc biệt là Thái thú Tô Định.
+ Thi Sách chồng của bà Trưng Trắc bị Tô Định giất chết.
? Theo em, ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai,
* Chốt: Oán hận ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa và được khắp nơi hưởng ứng. Việc Thái thú Tô Định giất chồng bà Trưng Trắc càng làm cho hai bà tăng thêm quyết tấm đánh giặc

- Học sinh nghiên cứu SGK
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm báo cáo - Nhóm khác theo dõi bổ xung ý kiến

- Học sinh nhắc lại

- Làm việc cá nhân: (11 - 12phút)
* Mục tiêu: Hs biết được diến biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
* Cách tiến hành:
Gv treo lược đồ khu vực nổ ra cuộc khởi nghĩa và giới thiêu: Năm 40 , Hai Bà Trung phất cờ khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa nổ ra trên phạm vi rộng ….


? Thuật lại diến biến cuộc khởi nghĩa.
- Thảo luận: (6 - 7phút)
? Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đạt được kết quả gì.
? Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa như thế nào.
? Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi nói lên điều gì về tinh thần yêu nước của nhân ta.

=> Gv chốt ghi nhớ Sgk.
? Nêu một só bài văn thơ, câu chuyện bài hát…. về Hai Bà Trưng.
=> Gv: Với chiến công oanh liệt như trên Hai Bà Trưng đã trở thành hai nữ anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lich sử nước nhà.

- Hs đọc Sgk “ Mùa xuân … trốn về Trung Quốc”.
- Dùng bút chì vè đường đi cuộc khởi nghĩa.
- Hs nêu.

- K/n hoàn toàn thắng lợi.
- Hs nêu.

- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống bất khuất chống giặc ..
- Hs đọc ghi nhớ.
- Hs nêu.3. Hoạt động 3 : Củng cố (3 -5 phút)
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn: Về trả lời các câu hỏi cuối bài.

Lịch sử
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo- Năm 983 (tiết 7)
I.Mục tiêu.
- Sau bài học, học sinh có thể :
+ Nêu được nguyên nhân dẫn đến trận Bach Đằng.
+ Tường thuật được trên lược đồ diễn biến của trận Bach Đằng.
+ Hiểu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa: Chiến thắng Bạch Đằng và Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì một nghìn năm nhân dân ta sống dưới ách đô hộ phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
II. Đồ dùng học tập
Hình minh hoạ Sgk.
Gv và Hs tìm hiểu về tên phố, tên đường, tên chùa ... nhắc đến chiến thắng Bạch Đằng.
III. Hoạt động dạy - học
1. Hoạt động 1 : Kiểm tra (2- 3 phút)
- Hs trả lời câu hỏi 2/ Sgk (bài 4).
- Gv nhận xét – cho điểm.
2. Hoạt động 2 : Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài.
- Làm việc cá nhân: (8 - 9phút)
* Mục tiêu: Tìm hiểu về Ngô Quyền.
* Các bước tiến hành:

? Ngô Quyền là người ở đâu.
? Ông là người như thế nào.
? Ông là con rể của ai.* Chốt: Ngô Quyền …. yêu nước thương dân.
- Học sinh nghiên cứu SGK
- Đường Lâm – Hà Tây.
- … có tài, yêu nước.
- Dương Đình nghệ, người đã tập hợp quân dân ta đánh đuổi quân Nam Hán năm 931.
- Học sinh nhắc lại

- Làm việc theo nhóm: (12 - 13phút)
* Mục tiêu: Hs biết được diến biến của trận Bạch Đằng.
* Cách tiến hành:

- Hướng dẫn Hs thảo luận theo định hướng:
? Vì sao có trận Bạch Đằng.

? Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu. Khi nào.


? Ngô Quyền dùng kế gì để đánh giặc.
? Kết quả của trận Bạch Đằng.


=> Gv cho 2 – 3 Hs tuờng thuật lại cuộc K/n
- Thảo luận: (8 - 9phút)

? ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.
? Sau chiến thắng Bạch Đằng Ngô quyền làm gì.

? Theo em, chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử nước ta.

=> Gv chốt ghi nhớ Sgk.
- Hs đọc Sgk “ Sang đánh nước ta…thất bại”.
- Vì Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ ….
- Trận Bạch Đằng diễn ra trên cử sông Bạch Đằng ở tỉnh Quảng Ninh ...
- … chôn cọc gỗ đầu nhọn ...
- Quân Nam Hán chết quá nửa Hoàng Tháo bỏ chạy. Cuộc xâm lược của quân Nam Hán thất bại.

- Hs đọc Sgk ..
- Hs nêu.
- Ngô Quyền xưng vương năm 938.
- … chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn 100 năm nhân dân ta sống dưới ách ….
- Hs đọc ghi nhớ.

3. Hoạt động 3 : Củng cố (3 -5 phút)
- Liên hệ: Đường phố, câu chuyện … có liên quan đến Ngô Quyền.
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn: Về trả lời các câu hỏi cuối bài.

Lịch sử
Ôn Tập (tiết 8)
I.Mục tiêu.
- Sau bài học, học sinh nắm :
+ Từ bài 1 đến bài 5 học về hai giai đoạn lịch sử: Buổi đầu dựng nước và gĩư nước. Hơn 1000 năm đấu tranh dành độc lập.
+ Kể tên những sự kiện tiêu biểu trong hai thời kì rồi thể hiện nó trên băng thời gian.
II. Đồ dùng học tập
Băng hình vẽ trục thời gian.
Một số tranh, ảnh, bản đồ phù hợp với yêu cầu mục 1/ Sgk.
III. Hoạt động dạy - học
1. Hoạt động 1 : Kiểm tra (2- 3 phút)
? ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.
- Gv nhận xét – cho điểm.
2. Hoạt động 2 : Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài.
- Làm việc cá nhân: (8 - 9phút)
* Mục tiêu: Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
* Các bước tiến hành:

? Chúng ta đã học những giai đoạn lịch sử của dân tộc, nêu thời gian của từng giai đoạn.
* Chốt: Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
- Học sinh nghiên cứu mục 1/ SGK. Làm VBT
- Hs trình bày BT
- Làm việc cá nhân: (7 – 8 phút)
* Mục tiêu: Hs nắm được các sự kiện tiêu biểu.
* Cách tiến
No_avatar
Xin loi co giao . Lam gi co (thuc dan) phong kien
 
Gửi ý kiến