Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đièu chế

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Hải
Ngày gửi: 06h:13' 12-07-2008
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 641
Số lượt thích: 0 người
MộT Số BàI TậP Về Điều chế các chất vô cơ

Câu 1: a) Nêu một số phương pháp điều chế clo. phương pháp nào được dùng trong công nghiệp? vì sao?
b) Người ta có thể điều chế iot nguyên tố (I2) bằng cách oxihóa I- có trong nước khoáng, nước biển nhờ clo hoặc natri hipoclorit, natri nitrit, ozon. Viết các ptpư xảy ra.
c) Trình bày “phương pháp sunfat” và “phương pháp tổng hợp” để điều chế hiđro clorua. phương pháp nào được dùng trong công nghiệp.
d) Viết phương trình phản ứng điều chế nước javen, clorua vôi, kali clorat và ứng dụng của các hợp chất này.
Câu 2: a) Hãy viết phương trình phản ứng điều chế hiđro sunfua. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế hiđro sunfua bằng cách nào?
b) Từ Fe, HCl, S, hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua.
c) Trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Câu 3: a) Trình bày phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
b) Trình bày phương pháp điều chế: P, H3PO4, urê, supephotphat đơn và supephotphat kép.
c) Trình bày phương pháp solvay (phương pháp amoniac) điều chế sođa trong công nghiệp.
Câu 4: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là gì? Nêu các phương pháp thường dùng để điều chế kim loại. Lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 5: Từ nguyên liệu chính là muối ăn, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác. Viết các phương trình phản ứng điều chế các chất sau:
a) Na2CO3. b) NH4NO3. c) NH4HCO3
Câu 6: Từ Na2SO3, NH4HCO3, Al, MnO2 và các dung dịch Ba(OH)2, HBr, có thể điều chế được những khí gì? Cho các khí đó lần lượt tác dụng với các dung dịch NaOH và HI. Viết phương trình phản ứng xảy ra (biết Br2 thoát ra ở dạng khí).
Câu 7: Người ta sản xuất supephotphat kép từ quặng firit (FeS2) và quặng apatit có thành phần chính là Ca3(PO4)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 8: Trên nguyên tắc, làm thế nào điều chế được:
a) H2 từ CH4 b) Na từ Na2CO3, CaCO3, H2O
c) Al từ AlCl3 , NaCl d) N2 từ NH4Cl, NaOH, O2
e) O2 từ KMnO4 f) Cl2 từ dung dịch HCl
Câu 9: Từ các chất và dung dịch: Ba(NO3)2, CH3COOH, NaOH, CaCO3 hãy điều chế NaNO3, NaHCO3, Ba(CH3COO)2.
Câu 10: a) Chỉ có nước, muối ăn, sắt kim loại làm thế nào để điều chế được sắt (III) hiđroxit. Viết các phản ứng và cho biết điều kiện của phản ứng.
b) Viết 3 phương trình điều chế FeSO4 tinh khiết từ chất đầu là sắt.
Câu 11: a) Từ nguyên liệu chính là FeS2, quặng boxit (Al2O3 có lẫn sắt Fe2O3 và các tạp chất trơ khác), không khí, than đá và các hoá chất phụ khác. Hãy trình bày phương pháp điều chế Fe và muối nhôm sunfat.
b) Từ phèn nhôm kali, bằng những phản ứng nào thu được Al(OH)3 và KOH.
c) Từ dung dịch hỗn hợp M (Al2(SO4)3, CuSO4, NiSO4); Viết phương trình phản ứng quá trình biến đổi tạo thành: Al2O3, Cu(CH3COO)2, Ni(NO3)2.
Câu 12: a) Từ các chất MnO2, NaCl, H2SO4, Fe, Cu, H2O, hãy đề nghị cách điều chế các chất: FeCl2; FeCl3 và CuSO4
b) Nêu 2 phương pháp điều chế hai muối đồng riêng biệt tan được trong nước từ hợp kim Cu-Ag. Viết phản ứng minh hoạ.
c) Từ hỗn hợp chứa CuO, CaCO3, Fe2O3; cùng với dung dịch HCl và Fe, nhiệt và dụng cụ phòng thí nghiệm, hãy trình bày phương pháp điều chế Cu nguyên chất.
d) Từ các chất sau: H2O, FeS2, NaOH và các chất xúc tác cần thiết, viết các phương trình phản ứng điều chế FeSO4.
e) Hỗn hợp gồm: FeCO3, FeS2, CuS, (NH4)2S. Dùng thêm nước, dung dịch NaOH, chất xúc tác hãy viết các phản ứng để điều chế các dung dịch FeSO4, Cu(NO3)2, Na2CO3.
Câu 13: a) Có hỗn hợp M chứa MgCO3, K2CO3, BaCO3. Viết quá trình chuyển hoá nó thành 3 kim loại riêng biệt.
b) Từ sắt firit, vôi sống, nước, viết các phản ứng để điều chế FeSO4, Fe3O4.
c) Viết phương trình phản ứng điều chế amoni nitrat từ N2 và nước.
Câu 14: a) Từ nguyên liệu chính là muối ăn và sắt firit, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế muối natri sunfat, sắt (III) hiđroxit, sắt (III) clorua.
b) Trình bày phương pháp điều chế các kim loại riêng biệt từ hỗn hợp CuS, FeS2, Al2O3 , MgCO3.
c) Từ NaCl, CaCO3, H2O viết các phản ứng điều chế 9 hợp chất vô cơ chứa 1 trong các nguyên tố Ca, Na, Cl hoặc Ca và Cl; Na và Cl.
d) Điều chế các dung dịch muối riêng biệt từ hỗn hợp các chất sau: NaCl, MgCl2 , AlCl3, NH4Cl.
Câu 15: a) Hãy kể tên và công thức của các loại quặng sắt quan trọng trong tự nhiên.
b) Từ một loại quạng sắt bất kỳ ở trên là nguyên liệu chính, viết các phương trình phản ứng điều chế Fe(OH)2 và Fe(OH)3.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHQG TPHCM năm 1999/2000)
Câu 16: Từ FeS2, vôi sống, nước và các thiết bị thí nghiệm, chất xúc tác cần thiết viết phương trình phản ứng điều chế FeSO4.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Luật Hà Nội năm 1999/2000)
Câu 17: Trình bày phương pháp điều chế muối từ axit. Lấy các axit HCl, HNO3 để viết các phương trình phản ứng minh hoạ.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Mỏ địa chất năm 1999/2000)
Câu 18: Viết 6 phương trình phản ứng trực tiếp điều chế CaCl2 từ Canxi và các hợp chất của canxi.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thương mại năm 1999/2000)
Câu 19: a) Hãy cho 2 phương pháp điều chế Na từ 2 hợp chất khác nhau của natri.
b) Tìm 4 phương pháp khác nhau để điều chế NaOH và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thuỷ sản Nha Trang năm 1999/2000)
Câu 20: Trong phòng thí nghiệm oxi được điều chế bằng cách nhiệt phân kaliclorat hoặc kalipemanganat.
a) Viết các phương trình phản ứng điều chế O2 theo hai cách đã nêu. Cho biết 2 phản ứng đó thuộc loại gì (trao đổi, oxi hoá - khử).
b) Từ 1 gam mỗi chất ban đầu, phản ứng nào sẽ cho nhiều oxi hơn? (Nếu hiệu suất như nhau).
(Trích ĐTTS vào Học viện Công nghệ BCVT năm 1999/2000)
Câu 21: Từ muối ăn, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác hãy trình bày các phương trình phản ứng để điều chế những hợp chất sau đây: Na2CO3, NH4NO3, NH4HCO3.
(Trích ĐTTS vào Trường Cao đẳng KS năm 1999/2000)
Câu 22: Chỉ từ quặng firit, không khí và nước. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế FeSO4, Fe2(SO4)3. (Có đủ chất xúc tác và phương tiện cần thiết).
(Trích ĐTTS vào Trường CĐSP Hà Nội năm 1999/2000)
Câu 23: a) Tìm 3 phương pháp khác nhau điều chế CaCO3. Viết phương trình phản ứng.
b) Chỉ từ FeS2 , không khí, NaCl, H2O, các chất xúc tác, viết các phản điều chế 4 axit và 3 hiđroxit.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHDL Phương Đông năm 1999/2000)
Câu 24: Cho các hoá chất: Cu, HCl, KOH, Hg(NO3)2, H2O. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế CuCl2 (tinh khiết).
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH KTQD năm 2000/2001)
Câu 25: a) Từ hỗn hợp gồm KCl, AlCl3, CuCl2 (với các chất cần thiết khác và điều kiện thích hợp) viết phương trình phản ứng điều chế 3 kim loại K, Cu, Al riêng biệt.
b) Từ NaCl, FeS2, H2O, không khí với các điều kiện cần thiết viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: Na2SO3, FeCl2, Fe2(SO4)3, NH4NO3.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thương mại năm 2000/2001)
Câu 26: a) Viết các phương trình phản ứng và trình bày cách điều chế kali từ quặng sinvinit (gồm chủ yếu là NaCl, KCl) và điều chế các kim loại chứa trong quặng đolomit.
b) Trình bày nguyên tắc điện phân dung dịch muối để được dung dịch axit, dung dịch bazơ. Cho ví dụ.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHSP TPHCM năm 2000/2001)
Câu 27: a) Một hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 , chỉ dùng thêm dung dịch HCl và bột Al nêu 3 cách điều chế Cu kim loại.
b) Từ đá vôi, muối ăn, nước và các điều kiện cần thiết tuỳ ý chọn. Hãy nêu phương pháp điều chế các chất sau: Na, NaOH, HCl, CaCl2, Na2CO3, NaHCO3 và clorua vôi.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐHSP Vinh năm 2000/2001)
Câu 28: Nguyên tắc chung điều chế Na, Cl2. Lấy ví dụ minh hoạ.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2000/2001)
Câu 29: Chỉ từ nguyên liệu ban đầu là: FeS2, C, O2 , H2O và xúc tác V2O5. Viết phương trình phản ứng điều chế các muối sunfat sắt và sắt kim loại.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Y Hải Phòng năm 2000/2001)
Câu30: a) Chỉ từ nguyên liệu ban đầu là Nhôm, Sắt (III) oxit, dung dịch KCl và các điều kiện cần thiết có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế: Al(OH)3, KAlO2, FeCl2, FeCl3.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thuỷ lợi năm 2000/2001)
Câu 31: Nêu nguyên tắc chung điều chế kim loại và viết các phương trình phản ứng xảy ra khi điều chế các kim loại Na, Al, Fe từ các chất: Na2CO3, Al(NO3)3, FeS2.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Kiến trúc năm 2000/2001)
Câu 32: Từ muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện cần thiết hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Ca(OH)2, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, nước javen, clorua vôi, HCl, Na, Ca.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Huế năm 2000/2001)
Câu 33: Điều chế Hg từ HgCl2 bằng 2 phương pháp và ngược lại điều chế HgCl2 từ Hg bằng 2 phương pháp.
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH Thuỷ sản Nha Trang năm 2000/2001)
Câu 34: Trình bày qui trình sản xuất sôđa theo phương pháp amoniac trong công nghiệp (Giải thích và viết phương trình phản ứng)
(Trích ĐTTS vào Trường ĐH An ninh năm 2000/2001)
No_avatar

ai giúp tôi với tôi cần tìm giáo án hình học lớp 9 tuần 46 đến tuần 70

Avatar
Bạn vào thư mục toán 9 và tiếp vào thư mục con hình học tìm rất nhiều. Chúc bạn thành công.
No_avatar
Nhóm tôi gồm những giáo viên tâm huyết, say mê nghề hiện đang giảng dạy tại các trường phổ thông và ĐH tại Hà Nội, dạy ôn thi cực kì hiệu quả từ lớp 10-12, 13. Đảm bảo không thể chê được. Nhận dạy toán, lý hóa. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ theo số 0983449927
No_avatar

sao mình không đưa một tập tài liệu (folder.zip) lên được?

No_avatar
Huấn (Hải Giang) Hôm nay có lên mạng không? Văn (Trần Phú) Đây
No_avatar
Ai co giao an tin hoc lop 9 ve phan pascal va foxpro giup toi voi
No_avatar
dùng hyberlink để chuyển qua word đúng không Trường? (gởi Cấn Chính trường)
No_avatar
trong file của mình chứa nhiều hình ảnh. Mình nén lại rồi đưa lên nhưng không được. Lý do vì sao? (Cấn Chấn Cường)
Avatar
tôi đang cần giáo án đại số 12 ai giúp tôi với
Avatar

ban Quach Dinh Bao oi trong bien che nam hoc chi co 35 tuan, ma ban muon tim giao an tuan 40-70 lam sao co duoc

 
Gửi ý kiến