Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai tập GDCD 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Giang Phong
Ngày gửi: 08h:18' 11-07-2008
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 4441
Số lượt thích: 3 người (Trần Ngọc Trâm, Đinh Thị Kim Quyên, Nguyễn Thị Anh)
BÀI TẬP GDCD LỚP 11 - HỌC KỲ I

Phần 1 : CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ
****** Ba 1 : CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
---------------
Câu 1 : Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành mà em
biết? - Nông nghiêp : * Đối tượng lao động :đồng lúa. * Tư liệu lao động : máy cày, máy gặt. - Xây dựng : * Đối tượng lao động : cát, xi-măng. * Tư liệu lao động :xà-beng, búa.
Câu 2 : Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.
Những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện quá trình lao động : môi trường lao động, đối tượng lao động. Câu 3 : Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định : Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?
Đảng ta xác định : " Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu". Bởi vì :
- Giáo dục đào tạo : có nhiều tri thức, dân trí cao và làm được trong nhiều ngành nghề.
- Khoa học và công nghệ : hiện đại hóa đất nước và theo kịp các nước tiên tiến khác. ( nước nhà phát triển ( đời sống nhân dân ấm no.
Câu 4 : Hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế
Những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế :
Sự tăng trưởng kinh tế.
Cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ.
Công bằng xã hội.
Câu 5 : Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội ?
Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với : - Cá nhân : có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no; có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ và phát triển toàn diện. - Gia đình : thực hiện tốt các chức năng của gia đình như chức năng kinh tế, chức năng sinh sản . - Xã hội : tăng thu nhập quốc dân, giảm tệ nạn xã hội, củng cố an ninh quốc và phát triển văn hóa giáo dục. Câu 6 : Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường sinh thái.
Sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ một trường sinh thái vì :
- Gia tăng dân số : thiếu lương thực, khan hiếm của cải vật chất, đất chật ( chất lượng cuộc sống giảm sút, phát sinh tệ nạn xã hội.
- Bảo vệ môi trường sinh thái : nếu không làm như vậy mỗi trường sẽ bị ô nhiễm,khan hiếm nguyên liệu, nhiên liệu, không thể sản xuất làm việc ( không phát triển kinh tế.
Bài 2 : HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
-------------------
Câu 1 : Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng trong gia đình em là hàng hoá hoặc không phải là hàng hoá?
Sản phẩm tiêu dùng trong gia đình : - Là hàng hóa : ti vi, đầu máy, tủ lạnh. - Không là hàng hoá : cơm, thức ăn.
Câu 2 : Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hoá được phát hiện dần cùng với sự phát triển của KHKT
Một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa : than đá, dầu mỏ lúc đầu làm chất đốt sau đó dùng làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp để chế biến ra nhiều loại sản phẩm. Câu 3 : Phân biệt giá trị sử dụng với giá trị của hàng hoá - Giá trị sử dụng của hàng hoá : là công dụng của vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. - Giá trị hàng hoá : lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hóa.
Câu 4 : Tại sao giá trị hàng hoá không do thời gian lao động cá biệt quyết định mà do thời gian lao động XH cần thiết quyết định?
Giá trị hàng hoá do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định vì nó tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.
Câu 5 : Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ? - Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hoá và của các hình thái giá trị. - Tiền tệ có 4 hình thái : * Giá trị đơn giản hay ngẫu nhiên.
* Giá trị đầy đủ hay mở rộng. * Hình thái chung của giá trị. * Tiền tệ.
Câu 6 : Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?
Các chức năng của tiền tệ : * Thước đo giá trị. * Phương tiện lưu thông. * Phương tiện cất trữ. * Phương tiện thanh toán. * Tiền tệ thế giới. ( Phải phân tích từng chức năng của tiền tệ và cho VD cụ thể)

Câu 7 : Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống? - Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ : quy luật quy định số tiền lưu thông hành hoá ở mỗi thời kì nhất định.
- Ảnh hưởng của lạm phát đối với đời sống : giá cả hành hoá tăng, sức mua giảm và đời sống của nhân dân lao động khó khăn.
Câu 8 : Tại sao nói giá cả là "mệnh lệnh" của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hành hoá?
Giá cả là "mệnh lệnh" của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hoá vì giá cả đóng vai trò quan trọng, nếu người sản xuất và việc lưu thông hàng hoá không tuân theo giá cả đã định ( thị trường không chấp nhận. Câu 9 : Thị trường là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của sản xuất hành hoá và thị trường ở địa phương mình
Thị trường là nơi trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. Câu 10 : Hãy nêu một số VD về sự vận dụng các chức năng của thị trường đối với người sản xuất, người tiêu dùng và trong quản lý kinh tế của Nhà nước ta hiện nay
Một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thị trường đối với người sản xuất, người tiêu dùng và trong quản lí kinh tế của Nhà nước ta hiện nay :
a.- Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường , hàng hoá nào thích hợp với thị hiếu xã hội ( bán được. b.- - Thị trường thông tin giúp người bán đưa ra các quyết định kịp thời ( thu lợi nhuận. c.- - Người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất. d.- - Nhà nước ban hành những chính sách kinh tế phù hợp hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định

Câu 11: Theo em mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay?
Mỗi công dân cần phải làm những việc đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay : - Dùng hàng trong nước. - Không mua gian bán lận.
- Không để xảy ra lạm
- Học tập tốt . ( Học sinh có thể kể thêm những việc làm khác nữa)
Bài 3 : QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.
--------------
Câu 1 : Hãy phân tích nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Nội dung của quy luật giá trị : - Trong sản xuất : quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. - Trong lưu thông : sự trao đổi hàng hoá phải theo nguyên tắc ngang giá cho nên giá cả hàng hoá luôn xoay quanh trục thời gian lao động xã hội cần thiết. Câu 2 : Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá ? Hãy nêu một số giải pháp vận dụng tác động này trong các oanh nghiệp sản xuất và trong các cửa hàng mà em quan sát được.
Quy luật giá trị tác động đến điều t tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá vì có sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất này sang ngành sản xuất khác, phân phối nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác . từ nơi có lãi ít hoặc không có lãi sanh nơi có lãi cao thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá trên thị trường. Ví dụ : Theo trào lưu thời trang quần áo thời trang mới nhất sẽ được nhập về nước ta . Đầu tiên sẽ đến với người dân thành thị - nơi có cuộc sống phồn hoa . Cho đến khi những loại quần áo đó đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho người dân nông thôn.

Câu 3 : Tại
No_avatar

giúp em.câu hỏi thế này:tìm ví dụ vừa là dối tượng lao động vừa là tư liệu lao động?

 

No_avatarf
cam on thay co dang giai cho chung em hieu :d
No_avatar
theo em,nha nuoc can co chu truong gi de phat huy mat tich cuc va han che tac dong phan hoa giau - ngheo cua quy luat gia tri
No_avatar
VỚ VẨN X-(
Avatar
thank ha>>>kiki
No_avatar

cai nay co dung ko thay  doanh11a4Lè lưỡiGia loc II

No_avatarf

hay quá trời lun!Mỉm cười cám ơn bạn nhìu nhoaa! vì môn GD cấp 3 mang tính trừu tượng nhìu quá nên mình hem hỉu nhìu cho lắm! hjhjCười nhăn răng 

 

Avatar

CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ GIÁO AN LỚP GHÉP 2+3 CHO TUI XEM VỚI

Avatar

mai kt mot iet cong dan roi,,,,hk pit de lsao day,,,cong dan hoc met qua

Lưỡng lự

No_avatar

ai giúp em câu này với: cho ví dụ về hàng hoá,công nghiệp hoá,hiện đại hoá

 

 
Gửi ý kiến