Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT ĐỊA LÍ LỚP 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Quốc Ủy (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 14-12-2009
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
MÔN ĐỊA LÍ
(Áp dụng từ năm học 2003-2004)
 
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết.
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết.
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết.
I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
PHẦN I
THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
 
Tiết 1. Bài 1. Dân số.
Tiết 2. Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.
Tiết 3. Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá.
Tiết 4 Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.
 
CHƯƠNG I:MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG
 
Tiết 5. Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm.
Tiết 6 Bài 6. Môi trường nhiệt đới.
Tiết 7. Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Tiết 8. Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.
Tiết 9. Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.
Tiết 10. Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng.
Tiết 11. Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Tiết 12. Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng.
Tiết 13. Ôn tập thành phần nhân văn của môi trường. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.
Tiết 14 Kiểm tra viết (1 tiết )
 
CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ
 
Tiết 15 Bài 13. Môi trường đới ôn hoà
Tiết 16 Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà
Tiết 17. Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà
Tiết 18. Bài 16. Đô thị hoá ở đới ôn hoà
Tiết 19. Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà
Tiết 20. Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà
 
CHƯƠNG III:MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
 
Tiết 21. Bài 19. Môi trường hoang mạc.
Tiết 22. Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
 
CHƯƠNG IV:MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH
 
Tiết 23. Bài 21. Môi trường đới lạnh.
Tiết 24. Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
 
CHƯƠNG V:MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI
 
Tiết 25. Bài 23. Môi trường vùng núi.
Tiết 26. Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
Tiết 27. Ôn tập các chương II, III, IV, V
 
PHẦN III
THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
 
Tiết 28. Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng
 
CHƯƠNG VI: CHÂU PHI
 
Tiết 29. Bài 26. Thiên nhiên châu Phi.
Tiết 30. Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
Tiết 31. Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
Tiết 32. Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi
Tiết 33. Bài 30. Kinh tế châu Phi
Tiết 34. Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
Tiết 35. Ôn tập học kì I
Tiết 36. Kiểm tra học kì I
 
Học lì II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
 
Tiết 37. Bài 32. Các khu vực châu Phi
Tiết 38. Bài 33. Các Khu vực châu Phi (tiếp theo)
Tiết 39. Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
 
CHƯƠNG VII: CHÂU MĨ
 
Tiết 40. Bài 35. Khái quát châu Mĩ.
Tiết 41. Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ.
Tiết 42. Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ.
Tiết 43. Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ
Tiết 44. Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
Tiết 45. Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và cùng công nghiệp “Vành đai Mặt trời”
Tiết 46. Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Tiết 47. Bài
No_avatar
 Mình cần sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh THCS thầy cô nào có cho mình tham khảo với Khóc Hôn
No_avatar

minh co TL nay bua nao len mang chat minh cho

 
Gửi ý kiến