Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài 14 - sử 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thái Bình
Ngày gửi: 17h:41' 07-07-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người

Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

I.Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
-Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống.
-Rèn luyện tốt các kỹ năng đã học tập ở bộ môn chủ yếu là hệ thống hóa, phân tích sự kiện, khái quát, rút kết luận, lập bảng thống kê.

II.Phương pháp:
GV tổ chức hướng dẫn học sinh lần lượt thực hiện các vấn đề nêu trong bài, nắm vững nội dung cơ bản kiến thức đãhọc.
Tài liệu thamkhảo:
-Sách GV sử 8 + sách sử 8
-Lịch sử thế giới cận đại

III.Các bước thực hiện:
1. Những sự kiện lịch sử chính:
GV hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những sự kiện chính:


Niên đại

Sự kiện

Kết quả-Tháng 8/1566

-1640-1688
-12/1773

-5/9 ( 26/10/1774
-4/1775
-4/7/1776
-17/10/1777

1789-1794
-5/5/1789
-14/7/1789

1760-1840


1830-1850

1850-1860
-2/1848


-28/9/1864
-19/7/1870

-2/9/1870
-4/9/1870

-18/3/1871
-14/7/1889

1905-1907
1840-1910
(nửa sau TK XIX đến 1910)
-1911

-Cách mạng Hà Lan.

-CMTS Anh giữa TK XIX.


Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
-Nhân dân cảng Boxtôn tấn công 3 tàu chở chè của Anh.
-Hội nghị lục địa ở Philađenphia.
-Chiến tranh bùng nổ.
-Tuyên ngôn độc lập được tuyên bo.
-Thắng lợi ở Xaratôga.

-CMTS Pháp.
-Hội nghị ba đẳng cấp.
-Quần chúng tấn công ngục pháo đài Baxti.
-CMCN Anh.


-CMCN Pháp.

-CMCN Đức.
-Cương lĩnh đồng minh được công bố: Tuyên ngôn ĐCS.

-Quốc tế thứ nhất ra đời.
-Napolêông III tuyên chiến Phổ.

-Pháp thua trận Xơđăng
-Nhân dân lật đổ chính quyền Napolêong III
-Khởi nghĩa của nhân dân Pari
-Sự ra đời Quốc tế thứ hai

-CM Nga
-Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân An Độ


-CM Tân Hợi


-Chống ách thống trị của Tây Ban Nha.
-Do quý tộc mới và tư sản lãnh đạo ( lật đổ chế độ pk, mở đường CNTB phát triển.
-Anh thừa nhận nền độc lập ( ra đời quốc gia mới:Hợp chủng quốc Châu Mĩ ( giải phóng nhân dân Bắc Mĩ thoát khỏi ách đô hộ của CNTB,.

-Lật đổ pk, đưa TS lên cầm quyền, đưa CNTB phát triển.


-Chuyển từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc .

-Kinh tế phát triển, đứng thứ hai sau Anh
-Phát triển sau Anh, Pháp.
-Là văn kiện quan trọng của CNXHKH

-Lật đổ nền thống trị của Napolêong III ( sự ra đời công xã Pari.
-Chế độNga hoàng bị suy yếu.
-Phong trào bị thất bại


-Là cuộc CMTS không triệt để, lật đổ chế độ pk.
2. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại:
GV đặt các câu hỏi ở từng bài:

Bài 1: Cách mạng tư sản đầu tiên
-Những sự kiện nào chứng tỏ một nền sx mới ra đời trong lòng xh pk ?
-Mâu thuẫn giữa chế độ pk với TS và các tầng lớp nhân dân biểu hiện ở những điểm nào? Kết quả của mâu thuẫn đó?
-CM Hà Lan TK XVI, CMTS Anh giữa TK XVII và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ đưa đến kết quả gì?
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
-Những tiền đề tạo ra cuộc CMTS Pháp ?
-Nguyên nhân dẫn đến CMTS Pháp ?
-Ý nghĩa lịch sử ?
Bài 3: Sự xác lập CNTB trên phạm vi thế giới
-CMCN ở Anh, Pháp, Đức
-Hệ quả của CMCN
-Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ? Kết quả
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của2 CN Mác
-Phong trào đập phá máy móc ?
-Phong trào trong 1830-1840
-Vai trò của Mác trong thành lập Quốc tế I
-Vai trò Quốc tế I đối với phong trào công nhân?
Bài 5: Công xã Pari 1871
-Vì sao nhân dân Pari tiến hành đấu tranh và thành lập công xã Pari ?
-Ý nghĩa lịch sử ?
Bài 6: Các nước TB cuối TK XIX đầu XX
-Tình hình kinh tế các nước Anh, Pháp, Đức,Mĩ ?
-Đặc điểm chung nổi bật của các nước đế quốc.
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX đầu XX
-Sự thành lập Quốc tế II và hoạt động ?
-Nguyên nhân và diễn biến cuộc CM Nga 1905 - 1907 và ý nghĩa lịch sử ?
Bài 8: Sự phát triển của KTKH, VH và NT TK XVIII-XIX
-Những thành tựu tiến bộ về KT, KHTN và KHXH?
Bài 9: An Độ
-Trình bày chính sách xâm lược của Anh.
-Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn độ ?
Bài 10: Trung Quốc cuối TK XIX đầu XX
-Trình bày quá trình xâm lược Trung Qucố của các nước đế quốc ? CM Tân Hợi 1911 ?
-Vì sao phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX đầu XX lần lượt thất bại ?
Bài 11: Đông Nam Á cuối TK XIX đầu XX
-Trình bày những nét lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở ĐNA ?
-Tại sao các phong trào đều thất bại ?
Bài 12: Nhật Bản giữa TK XIX đầu XX
-Trình bày những cải cách của Minh Trị về kinh tế, chính trị, xã hội ? Ý nghĩa?
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914
-Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới I ?
-Diễn biến, kết quả cuộc chiến tranh thế giới I ?

3. Củng cố: Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong SGK.

4.Dặn dò:
-Xem lại toàn bộ chương LSTGCĐ
-Ôn + học bài 1 ( 4 (chương I)
-Đọc và soạn bài 15 - chương LSTGHĐ
 
Gửi ý kiến