Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT TOÁN LỚP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Quốc Ủy (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 14-12-2009
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
MÔN TOÁN
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết
Học Kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
A. SỐ HỌC
Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Tiết 1: §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.
Tiết 2: §2. Tập hợp các số tự nhiên.
Tiết 3: §3. Ghi số tự nhiên.
Tiết 4: §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.
Tiết 5: Luyện tập.
Tiết 6: §5. Phép cộng và phép nhân.
Tiết 7, 8: Luyện tập.
Tiết 9: §6. Phép trừ và phép chia.
Tiết 10, 11: Luyện tập.
Tiết 12: §7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
Tiết 13: Luyện tập.
Tiết 14: §8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Tiết 15: §9. Thứ tự thực hiện các phép tính.
Tiết 16, 17: Luyện tập.
Tiết 18: Kiểm tra (1 tiết).
Tiết 19: §10. Tính chất chia hết của một tổng.
Tiết 20: Luyện tập.
Tiết 21: §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
Tiết 22: Luyện tập.
Tiết 23: §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
Tiết 24: Luyện tập.
Tiết 25: §13. Ước và bội.
Tiết 26: §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.
Tiết 27: Luyện tập.
Tiết 28: §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Tiết 29: Luyện tập.
Tiết 30: §16. Ước chung và bội chung.
Tiết 31: Luyện tập.
Tiết 32: §17. Ước chung lớn nhất.
Tiết 33, 34: Luyện tập.
Tiết 35: §18. Bội chung nhỏ nhất.
Tiết 36, 37: Luyện tập.
Tiết 38, 39: Ôn tập chương I.
Tiết 40: Kiểm tra chương I (1 tiết).
Chương II: Số nguyên
Tiết 41: §1. Làm quen với số nguyên âm.
Tiết 42: §2. Tập hợp các số nguyên.
Tiết 43: §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
Tiết 44: Luyện tập.
Tiết 45: §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu.
Tiết 46: §5. Cộng hai số nguyên khác dấu.
Tiết 47: Luyện tập.
Tiết 48: §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên.
Tiết 49: Luyện tập.
Tiết 50: §7. Phép trừ hai số nguyên.
Tiết 51: Luyện tập.
Tiết 52: §8. Quy tắc dấu ngoặc.
Tiết 53, 54, 55, 56: Ôn tập Học kì I.
Tiết 57, 58: Kiểm tra môn toán học kỳ I (2 tiết, cả số và hình).
Tiết 59: §9. Quy tắc chuyển vế.
Tiết 60: Luyện tập.
Tiết 61: §10. Nhân hai số nguyên khác dấu.
Tiết 62: §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu.
Tiết 63: Luyện tập.
Tiết 64: §12. Tính chất của phép nhân.
Tiết 65: Luyện tập.
Tiết 66: §13. Bội và ước của một số nguyên.
Tiết 67, 68: Ôn tập chương II.
Tiết 69: Kiểm tra chương II (1 tiết).
Chương III: Phân số
Tiết 70: §1. Mở rộng khái niệm phân số.
Tiết 71: §2. Phân số bằng nhau.
Tiết 72: §3. Tính chất cơ bản của phân số.
Tiết 73: §4. Rút gọn phân số.
Tiết 74, 75: Luyện tập.
Tiết 76: §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số.
Tiết 77: Luyện tập.
Tiết 78: §6. So sánh phân số.
Tiết 79: §7. Phép cộng phân số.
Tiết 80: Luyện tập.
Tiết 81: §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Tiết 82: Luyện tập.
Tiết 83: §9. Phép trừ phân số.
Tiết 84: Luyện tập.
Tiết 85: §10. Phép nhân phân số.
Tiết 86: §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Tiết 87: Luyện tập.
Tiết 88: §12. Phép chia phân số
Tiết 89: Luyện tập
Tiết 90
Avatar
Trang Thư viện là nơi mọi người đến đọc và xem nghiên cứu thầy cô nào không xem ,đọc thì thôi không nên góp ý  nói thiếu văn hóa  ,  không nên góp ý họ cũng mất công đưa bài cho dù là quảng cáo  miễn là có văn hóa  không phim ảnh xuyên tạc....
 
Gửi ý kiến