Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THU HOACH "TU TUONG HO CHI MINH..."

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phẩm
Ngày gửi: 09h:39' 03-07-2008
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 813
Số lượt thích: 0 người
Đ ảng cộng sản Việt Nam
Thuận châu, ngày 9 tháng 6 năm 2008

Bản thu hoạch
Học tập, quán triệt chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, LãNG PHí, QUAN LIÊU
và tác phảm sửa đổi lối làm việc

Họ và tên: Nguyễn Văn Phẩm
Ngày tháng năm sinh: 25/5/1967
Là Đảng viên thuộc chi bộ trường THCS Chu Văn An.
Phần I: Nhận thức sau khi tiếp thu chuyên đề.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới. Tuy đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng của Người. Cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và làm theo.
Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những lợi ích mà nền kinh tế thị trường, sự hội nhập quốc tế đem lại về kinh tế, những nét đẹp về đạo đức trong thời kỳ đổi mới, đồng thời nó cũng tác động không nhỏ đến đạo đức lối sông của người dân dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống đó là:
Chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỉ, thực dụng, vụ lợi …có xu hướng ngày càng phát triển. một bộ phận cán bộ đảng viên đã có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, lợi dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình, họ tộc, coi nhẹ lợi ích tập thể, chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, coi nhẹ đời sống tinh thần.
Nạn tham ô, tham nhũng, đưa và nhận hối lộ vẫn diễn ra ở một số ngành, một số địa phương, ở nhiều lĩnh vực, mà đảng ta đã xác định là một “Quốc nạn”.
Tình trạng quan liêu, xa dân, lãnh đạm , vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân… đã làm giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước.
Lối sống thiếu trung thực, chạy theo thành tích, tình trạng chạy bằng, chạy chức, chạy quyền, khi phạm tội thì chạy án…..trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp thì kèn cựa địa vị, gây mất đoàn kết nội bộ. lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng.
Đạo đức nghề nghiệp sa sút, ngay cả trong các lĩnh vực được Đảng và nhân dân tôn vinh như Giáo dục, y tế, bảo vệ pháp luật….. Hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự an toàn xã hội..
Tình trạng trên xảy ra là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan đem lại xong yếu tố chủ quan mà chúng ta cần phải xét đến đó là:

Sự nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, nền tảng của đạo đức trong ổn địn và phát triển xã hội ; Chưa gắn chặt với phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, đạo đức, lối sống. Sự buông lỏng việc giáo dục, quản lý đạo đức lối sống đối với cán bộ công chức, thiếu sự tổ chức và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và nhân dân.
Trong việc đề bạt, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt ở một số nơi đã chưa coi trọng và xem xét chặt chẽ các tiêu chuẩn đạo đức. Đó là điều kiện để chủ nghĩa cá nhân, cơ hội phát triển.
Trong sinh hoạt công tác tự phê bình và phê bình chưa được cán bộ đảng viên nhận thức một cách đầy đủ, còn xem nhẹ, công tác thi đua khen thưởng còn mang nặng tính hình thức, chưa nghiêm minh và chính xác vẫn còn đâu đó tình trạng khen chê chưa đúng người đúng việc….
Công tác giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp trong ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền những tấm gương, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta chưa được thường xuyên, sâu sắc hoặc kém sức thuyết phục. Các quy định về đạo đức trong một số ngành chưa được cụ thể và nếu có thì mức độ thực hiện chưa thực sự nghiêm.
Đó là những tồn tại, yếu kém về đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay do đó việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở nên hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới, bởi tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực to lớn để nhân nhân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thử thách để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến kịp các nước tiên tiến trên thế giới.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của người bình thường nên ai cũng có thể học, làm theo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, để trở thành người cách mạng, người công dân tốt góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sóng giữ niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đ ảng.
Nhận thức được vấn đề trên bản thân tôi thấy rằng việc học tập, quán triệt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để mỗi người tự nhận thức được vai trò nhiệm vu của mìmh, học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo nên phong trào tự tu dưỡng và rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tệ nạn tham ô lãng phí, quan liêu trong chi bộ Đảng, trong nhà trường. Qua việc tiếp thu hai chuyên đề tôi nhận thức được:
Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, quan liêu
Trong các bài nói, bài viết Người đặt ra nhiều vấn đề . Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.... tiết kiệm không phải là bủn xỉn, là keo kiệt.. tiết kiệm được đánh giá là tích cực.
Phải tiết kiệm vì: Tiết kiệm là phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc, tăng thêm tiền vốn để xây dựng đất nước.
* Nội dung:
- Tiết kiệm sức lao động.
- Tiết kiệm thời giờ..
- Tiết kiệm tiền của.
( Tất cả mọi người phải tiết kiệm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực trong việc thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân..
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiết kiệm tiền của, thời gian của cán bộ, nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên , nhân dân thực hành tiết kiệm.
Tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
* Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu
- Khái niệm về tham ô.
- Khái niệm về lãng phí.
- Bệnh quan liêu
Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh vì phong trào Ba xây, ba chống
* Tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu
Quan liêu, lãng phí tham ô là kẻ thù của nhân dân, bộ đội và chính phủ, là tội ác ( làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà.
* ý nghĩa của việc chông tham ô, lãng phí, quan liêu.
*Biện pháp:
Phải tạo nhận thức chung, quyết tâm chống tham ô, lãng phí, quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận.
Người đã nêu nên các bước tiến hành chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong một cơ quan đơn vị.
Chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc
* Bối cảnh lịch sử ra đời
Viết và hoàn thành 1947
Hiểu được chủ đề, tư tưởng của tác phẩm và kết cấu của tác phẩm:
* Kết cấu: chia làm sáu mục lới từ mục I đến mục VI.
I. Phê bình và sử chữa
II Mấy điều kinh nghiệm
III. Tư cách và đạo đức cách mạng
IV. Vấn đề cán bộ.
V. Cách lãnh đạo
VI. Chống thói xa hoa
* Nội dung cơ bản: Tập trung 7 vấn đề đó là:
- Sửa đổi lối làm viẹc của Đảng, yêu câu khách quan của sự nghiệp cách mạng.
- Vai trò của lí luận và tổ chức thực tiễn
- Vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng.
- Vấn đề đạo đức cách mạng
- Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của đảng.
- Phương pháp lãnh đạo của đảng.
- Phương pháp tuyên truyền , vận động quần chúng.
* Phương pháp tuyên truyền
- Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực bổ ích trong công việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên
- Tác động tích cực đến đông đảo quần chúng nhân dân.
- Là một trong nhưng văn kiện quan trọng về xây dựng đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
Phần II. Liên hệ bản thân.
Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi Đảng viên, cán bộ giáo viên trong nhà trường.
Bản thân với cương vị là một Hiệu trưởng nhà trường tôi đã và đang phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ . Là đảng viên gương mẫu,
No_avatar
        ®¶ng bé huyÖn nghÜa ®µn                                     §¶ng céng s¶n viÖt nam

chi bé

                             *                                                NghÜa Kh¸nh, ngµy  29  th¸ng 9 n¨m 2010 

BÀI THU HOẠCH

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động ( 2007-2010)" Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"" Họ  và tên: Trần Thị Hương TràNgày vào Đảng :Chức vụ :       Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THPT Nghĩa Khánh,   Đảng bộ :Huyện Nghiã Đàn  1. Nhận thực về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:                        Với những tác phẩm tư tưởng của người là những giá trị và lý luận thực tiễn sau khi được học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương của Bác Hồ để cho toàn đảng toàn dân ta những giá trị nhân văn về nhân cách một con người, một tài sản vô giá để toàn đảng , toàn dân học tập và làm theo.Với bản thân cần phải nhận thức rằng đối với công việc cần phải  năng   động  sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết, biết hy sinh vì nhiệm vụ tập thể, cũng đừng bao giờ  suy bì  tính toán hơn  thiệt, trách nhiệm của tập thể giao phải cố gắng hết sức  mình, cái chính là phải đặt nhiệm vụ  của tập thể lên trên, nâng tầm và  công tác quản lý, phải xác định người lãnh đạo  quản lý có vai trò ảnh hưởng đến sự phát triển của đơn vị, để rồi cá nhân phải tự phấn đấu  rèn luyện nhất là trong điều kiện khi đơn vị gặp khó khăn, thì vai trò cá nhân phải được thể hiện rõ.Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân. Trong sinh hoạt hàng ngày, Bác sống giản dị, tiết kiệm như một lẽ tự nhiên. Bác luôn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm, nhất là những cán bộ cấp cao càng cần phải tiết kiệm để cấp dưới và nhân dân noi theo. Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người tiết kiệm để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.Bác là người gương mẫu để mọi người noi theo, dạy bảo chúng ta phải biết tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc làm cụ thể hàng ngày như giữ gìn kỷ cương làm việc, giải quyết có hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao; có tinh thần phục vụ công việc chu đáo, không hạch sách, gây phiền hà, thực hành tiết kiệm vật tư chuyên dùng, tận dụng không lảng phí,  đấu tranh phê bình nghiêm túc với mọi biểu hiện sai trái và tiêu cực, lãng phí, tham ô, quan liêu, hạch sách, nhũng nhiễu trong cán bộ, đảng viên . Mục tiêu đề ra của việc học tập chuyên đề này là: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Phát huy chủ nghĩa yêu nước. tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới; đưa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.            Để tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực tiễn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong  năm 2010 đảng ta triển khai cuộc vận động về chuyên đề" Xây dựng đảng ta thật trong sạch vững mạnh, là đạo đức , là văn minh". Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cả về chính trị tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng ta, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào đảng và cũng là dịp để các tổ chức đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

             Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về hết lòng, hết sức phụng sự TQ, phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ đảng viên phải có ý thức trách nhiệm cao trong công việc và chức trách được giao. Để nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân cần kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái. Cần cụ thể hoá tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từng loại công việc. Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tuởng và tấm gương “vì nước quên mình, vì nhân dân phục vụ” của Bác Hồ để vận dụng, cụ thể hoá nội dung những lời dạy của Bác đối với ngành, địa phương, nơi cơ quan đơn vị, gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

  2. Ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động: Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có  Ý nghĩa và  tầm quan trọng, trong đời sống tinh thần có tính giáo dục cao về nhận thức  cũng như thực tiễn của cuộc sống mà toàn đảng và toàn dân ta đang ra sức học tập và làm theo; Cuộc vận động học tập và lànm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đươc triển khai rộng rãi trong các tổ chức hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản , giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân ta.            Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã trở thành nội dung quan trọng và cần thiết trong sinh hoạt các tổ chức đảng làm cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị đã có những thay đổi cơ bản về  tư duy rèn luyện về phẩm chất,  đạo đức chuẩn mực.            Đối với mỗi cán bộ đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để từ đó giáo dục và rèn luyện bản thân mình, xứng đáng là người Đảng viên " là người lãnh đạo, người đầy tớ Trung thành của nhân dân"            Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh " Trung với nước, hiếu với dân" mỗi cán bộ đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng cuả đảng của dân tộc, quán triệt nội dung chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới " vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh" Tư tưởng và đạo đức tiêu biểu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là  tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hưởng tự do.            Cuộc vận động đã làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rén luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…. Nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.            3. Kết quả của bản thân trong việc " làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nội dung đăng ký làm theo, làm được, chưa làm được, nguyên nhân và những kíến nghị  đề xuất.            Với mục đích để cuộc vận động có hiệu quả, đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của các cơ quan đảng, Chính quyền, đoàn thể ở các cấp các nghành, các địa phương, đơn vị. Để mọi đảng viên tự giác, chủ động thực hiện nội dung đăng ký "làm theo" với việc làm cụ thể thiết thực, dễ nhớ, dễ kiểm tra, giám sát gắn với chức trách nhiệm vụ của mình, công việc mà hiện nay đang  làm, đang thực hiện.            Với nhiệm vụ là môt giáo viên. Nội dung  mà tôi đăng ký làm theo đó là:" Không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức, tác phong tư cách của người lãnh đạo, nhiệt tình cách mạng, hết lòng vì công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giữ gìn mối quan hệ, đoàn kết tốt trong các tổ chức chính trị, cùng với ban Giám hiệu xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển toàn diện".

            Với Hồ Chí Minh phẩm chất là "Trung thành với Đảng, với nước, hiếu với dân" là người Cộng sản có bản lĩnh chính trị kiên cường, biết phấn đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Với phẩm chất cao quí của Người để làm theo thì bản thân cá nhân tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, mới chỉ dừng lại ở bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu lý tưởng của đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của đảng là một việc làm khó nhưng bản thân cố gắng hết sức mình để làm được những việc gì đó  lãnh đạo đơn vị, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ích cho tập thể, phải cố gắng tận tâm tận lực làm hết trách nhiệm được tập thể giao.            "Làm theo" đạo đức của Bác là cả một vấn đề lớn, bản thân cần phải cố gắng vươn lên quyết tâm phấn đấu rèn luyện đức tính, tích cực học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất cao, chất lượng và hiệu quả, không xa hoa lảng phí, không phô trương hình thức.  Chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, là cán bộ lãnh đạo, đảng viên tránh lạm dụng quyền hạn để nảy sinh tiêu cực, cục bộ địa phương, thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý bảo vệ quan điểm của đảng, kiên quyết chống lối sống hưởng thụ, vị kỹ, nói không đi đôi với làm, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Đó là  mục tiêu phấn đấu, mặc dầu đã có nhiều cố gắng nhưng chưa làm được bao nhiêu, bản thân cần cố gắng nhiều hơn na trong quá trình phấn đấu  rèn luyện của mình.          X ây dựng và giữ gìn  mối quan hệ sự đoàn kết trong đảng, trong hệ thống Chính trị, cùng với ban Giám hiệu quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.            Trước hết nói về sự đoàn kết trong đơn vị, trong các mối quan hệ,  về quan điểm của bản thân cá nhân trách nhiệm trước đảng, đó hết phải giữ được sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao, đoàn kết là thể hiện đựơc sức mạnh trong toàn chi bộ, trong toàn đơn vị, theo phương châm, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Đồng thời phát huy quyền dân chủ trong đảng, trong các tổ chức, mọi người có quyền bình đẳng, có quyền đòi hỏi mọi lý do chính đáng của mình, trách nhiệm của các tổ chức là phải giải quyết thoả đáng những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp. Chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người, bình đẳng công minh rõ ràng, tạo lòng tin đến mọi người. Đoàn kết là sức mạnh có đoàn kết thì mới làm được tất cả. Từ quan điểm đó trong những năm vừa qua đơn vị Cấp 2 Nhĩa Khánh luôn giữ được sự đoàn kết từ các tổ chức đoàn thể             Tuy nhiên vẫn còn ở một số cá nhân, ở một số tổ vẫn còn xẩy ra mâu thuẩn mất đoàn kết nội bộ, đơn vị tìm cách toạ đàm trao đổi, giải quyết, tin tưởng rằng với sự quyết tâm chung lòng, chung sức vì tập thể chúng ta sẽ hoàn thiện và kiên quyết thực hiện" Đoàn kết, dân chủ, đổi mới"            Nội dung mà bản thân đã đăng ký làm theo, mặc dầu đã có nhiều cố gắng, nhưng  thực hiện làm theo chưa được bao nhiêu, quả thực làm theo là một việc khó, làm theo Bác Hồ lại là một việc còn khó hơn nhiều. Vì vậy trong thời gian tới tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, được tập thể giao, luôn là người gương mấu về đạo đức giữ vững lập trường quan điểm của đảng, rèn luyện  tác phong, phẩm chất, tư cách là người Đảng Viên  tạo niềm tin trước quần chúng.                                                                                                      Người viết bản thu hoạch.                                                                                                                       
 
Gửi ý kiến