Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Ngoài giờ lên lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sĩ Điền (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:27' 24-06-2008
Dung lượng: 543.5 KB
Số lượt tải: 2473
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ngọc)


CHỦ ĐIỂM THÁNG 9


MỤC TIÊU GIÁO DỤC

GIÚP HOC SINH:
-Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường.
-Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM

1-Bầu cán bộ lớp.
2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.
3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Ngày 3-09-2007
Hoạt động thứ nhất

BẦU CÁN BỘ LỚP
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
-Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.
-Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức.
-Tôn trọng và ủng hộ lớp hoạt động.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước.
-Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới.
2-Hình thức hoạt động:
-Nghe báo cáo và thảo luận.
-Bình bầu dưới hình thức biểu quyết.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
GVCN hội ý với cán bộ lớp:
-Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua.
-Lớp trưởng viết báo cáo, lớp phó văn thể điều kiển.
-Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phân công trang trí.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người thực hiện
Nội dung
TL


Cả tập thể
Lớp phó văn thể


Lớp trưởng
Lớp phó học tập
Cả tập thể
Lớp phó văn thể


Lơp1 phó văn thể
Cả tập thể
GVCN
Lớp phó văn thể
Cả tập thể
Cán bộ lớpCác tổ

GVCN
Lớp phó văn thể

Hoạt động 1
Hát tập thể bài "Vui bước đến trường"
Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 2
Nghe báo cáo và thảo luận
Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2005-2006
Đọc bản phương hướng năm học 2006-2007
Thảo luận góp ý kiến.
Tóm tắt các ý kiến phát biểu.
Hoạt động 3
Tổ chức bầu cán bộ lớp
Nêu thể lệ bầu cử
Cả lớp thảo luận về cách thức bầu.
Hướng dẫn chọn đội ngũ càn bộ
Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN
Bầu cán bộ lớp.
Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện.
Hoạt động 4
Chương trình văn nghệ
Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị.
Hoạt động 5
Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS
Nhận xét kết quả hoạt động.
2`


15`

15`10`


3`


HỆ THỐNG CÁN BỘ LỚP


LỚP TRƯỞNG


THƯ KÝ
...............
THỦ QUỸ
.............
P. HỌC TẬP
..............
P. LAO ĐỘNG
...............
P. VĂN THỂ
.............
Tổ 1

Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4Ngày 8- 09 - 2007
Hoạt động2:

THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó.
-Các biện pháp thực hiện.
2-Hình thức hoạt động:
Trao đổi, thảo luận.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Điều 13,28,29,31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
-Giấy khổ lớn và bút.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-GV phổ biến nội dung, kế hoạch hoạt động.
-Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể: điều khiển chương trình, thư kí, mời đại biểu, trang trí, văn nghệ.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người thực hiện
Nội dung
TLCả lớp
Người điều khiểnNgười điều khiển
Các tổ
Đại diện các tổ
Thư kí
Tổ 1,2


Người điều khiển
Cả lớp
Người điều khiển
Thư kí
Tổ 3,4


GVCN
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Nêu lí do, giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu đại biểu.
Hoạt động 2
Thảo luận theo tổ
-Nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận:
1-Theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì?
2-Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
-Thảo luận ghi ý kiến của tổ vào giấy lớn.
-Trình bày ý kiến của tổ mình. Lớp nhận xét bổ sung.
-Thư kí ghi ý kiến đúng nhất vào biên bản.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình.
Hoạt động 3
Thảo luận chung cả lớp
-Nêu câu hỏi để lớp thảo luận:
3-Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
4-Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện pháp gì?
-Cả lớp thảo luận chung.
-Chốt lại ý kiến của cả lớp.
-Thư kí ghi biên bản.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Phát biểu ý kiến, nhắc nhở thêm học sinh.
-Nhận xét kết quả thảo luận của lớp và các tổ.

Ngày 11 - 09 - 2007
Hoạt động3:

THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT
LƯU NIỆM CHO TRƯỜNG
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu ý nghĩa của tặng kỉ vật lưu niệm cho trường của học sinh cuối cấp THCS.
-Có tình cảm lưu luyến, gắn bó với trường, lớp, với thầy cô giáo và bạn bè; mong muốn để lại vật kỉ niệm cho trường.
-Tích cực học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
-Xây dựng kế hoạch thực hiện.
2-Hình thức hoạt động:
-Thảo luận.
-Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch.
-GVCN góp ý kiến.
-Mỗi HS tự dự kiến kế hoạch của mình.
-Phân công người điều kiển chưng trình, thư kí
-Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trang trí.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người thực hiện
Nội dung
TLCả lớp
Người điều khiển


Người điều khiển
Cả lớp
Thư kí
Người điều khiển
Tô3,4


Người điều khiển
Cả lớp
Lớp trưởng
Cả lớp
Lớp trưởng
Tố,2


GVCN
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình.
Hoạt động 2
Thảo luận về kỉ vật lưu niệm cho trường
-Lần lượt nêu từng câu hỏi:
1-Theo bạn việc để lại kỉ vật lưu niệm cho nhà trường đối với lớp cuối cấp có cần thiết không? Vì sao?
2-Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vật gì để lại cho nhà trường?
-Suy nghĩ tham gia phát biểu ý kiến.
-Thư kí ghi biên bản.
-Thống nhất kỉ vật lưu niệm.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ.
Hoạt động 3
Xây dựng kế hoạch thực hiện
-Lần lượt nêu các câu hỏi:
3-Để có kỉ vật lưu niệm cho nhà trường mà lớp ta đã chọn, chúng ta cần phải tiến hành những công việc gì?
4-Theo bạn lớp ta nên có kế hoạch, thời gian chuẩn bị như thế nào?
-Nêu ý kiến của cá nhân mình.
-Báo cáo toàn diện phương án xây dựng.
-Bổ sung ý kiến lần cuối và biểu quyết.
-Phân công công việc và tiến hành thực hiện kế hoạch.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Phát biểu ý kiến và động viên khuyến khích HS.
-Nhận xét kết quả hoạt động.Ngày 20 - 09 - 2007

Hoạt động 4:


I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu về truyền thống của lớp, của trường.
-Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
Ca ngợi truyền thống của lớp, của trường.
2-Hình thức hoạt động:
-Thi viết, vẽ, làm thơ.
-Trò chơi.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Giấy khổ lớn, bút màu, băng dính.
-Gợi ý một số các chủ điểm để HS lựa chọn.
+Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
+Cảnh sinh hoạt của trường, của lớp .
+Chân dung những HS giỏi, nghèo vượt khó.
+Chân dung các thầy cô giáo dạy giỏi.
-Biểu điểm.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-GVCN nêu chủ đề hoạt động, mục đích, yêu cầu.
-Lớp thảo luận thống nhất yêu cầu, kế hoạch, nội dung hoạt động. Phân công người điều khiển chương trình, thư kí, ban giám khảo, trang trí lớp, mua tặng phẩm, mời đại biểu,chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người thực hiện
Nội dung
TLCả lớp
Người điều khiểnCác tổ
Người điều khiển
Đại diện các tổ

Người điều khiển

Các tổ

Các thành viên còn lại


Người điều khiển

Đại diện các tổ


Các tổ khác
Ban giám khảo
Các thành viên khác


Ban giám khảo
GVCN
Cố vấn
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Tuyên bố lí do giới thiệu chương trình, giới thiệu đại biểu, ban cố vấn, các đội thi.
Hoạt động 2
Sáng tác theo chủ đề
-Nhận giấy bút, bút màu để viết vẽ.
-Cho các đội bốc thăm chủ đề.
-Đọc to chủ đề dự thi của đội mình, sau đó viết chủ đề của đội mình lên đầu bảng phần bảng của đội mình.
-Qui định thời gian sáng tác v
No_avatarf

{#emotions_dlg.sealed}

 
Gửi ý kiến