Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án GDCD lớp 7 HK II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Hồng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:09' 23-06-2008
Dung lượng: 272.5 KB
Số lượt tải: 1631
Số lượt thích: 0 người
HỌC KỲ II
Ngày soạn:14/ 1/ 2008 Ngày dạy 7 a:16/ 1/ 2008
7 b:18/ 1/ 2008
7 c:18/ 1/ 2008
Tiết 19.Bài 12.
SỐNG LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH (Tiết 1)
A. Chuẩn bị
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch, ý nghĩa hiệu quả công việc khi làm việc có kế hoạch.
2. Thái độ: Có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch. Có như cầu, thói quen làm việc kế hoạch. Phê phán lối sống không có kế hoạch của những người xung quanh.
3. Kỹ năng: Biết xây dựng kế hoạch hàng ngày hàng tuần. Biết điều chỉnh, đánh giá kết quả hoạt động theo kế hoạch.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: - SGK, SGV, nghiên cứu tài liệu, soạn bài.
- Giấy khổ lớn, một vài bản kế hoạch mẫu.
- Câu chuyện về tầm những tầm gương tiêu biểu sống làm việc có kế hoạch.
2. Học sinh: - Học bài cũ, đọc bài mới
- Một số câu chuyện về tầm những tầm gương tiêu biểu sống làm việc có kế hoạch..
B. Thể hiện trên lớp.
* Ổn định tổ chức: 7 a:...........................................................................................
7 b: ...........................................................................................
7 c: ...........................................................................................
I. Kiểm tra bài cũ: ( Miệng - 3 phút )
Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
II. Bài mới
* Giới thiệu (1 phút) Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? làm việc có kế hoạch có những yêu cầu nào? Có ý nghĩa gì? Trách nhiệm của mỗi chúng ta ra sao?
Hoạt động của GV & HS
Phần ghi của HS

GV
GV

TL

???
GV

GVGVGVTb
Kh
GV


Tb
GV

Kh


Kh
- Gọi HS đọc thông tin SGK trang 35, 36
- Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận 5`. Giáo viên phát phiếu học tập cho từng nhóm.
Em có nhận xét gì về thời gian biểu hàng ngày trong tuần của bạn Hải Bình.
? Nhóm 1: Nội dung của cột ngang trong bản kế hoạch?
+ Cột ngang là thời gian trong tuần.
+ Cột ngang công việc trong một ngày.
? Nhóm 2: Nội dung của cột dọc trong bản kế hoạch?
+ Cột dọc là thời gian trong ngày.
+ Cột dọc là thời gian công việc của cá nhân.
? Nhóm 3: Bản kế hoạch của Hải Bình còn thiếu gì không? Cần bổ sung điều gì? (chỗ nào chưa hợp lí?)
+ Kế hoạch chư hợp lí và thiếu:
- Thời gian hằng ngày từ 11 giờ 30 – 14 giờ; từ 17 – 19 giờ..
- Lao động giúp gia đình quá ít.
- Thiếu ăn, ngủ, thể dục.
- Xem ti vi nhiều.
Gọi các nhóm lần lượt trình bầy kết quả của nhóm mình.
- Nội dung kế hoạch nói đến nhiệm vụ học tập, tự học, hoạt động cá nhân, nghỉ ngơi giải trí (thư viện, câu lạc bộ).

- Tuy nhiên trong bản kế hoạch còn chưa thể hiện thời gian giúp đỡ gia đình và thiếu việc rèn luyện thân thể, xem vô tuyến quá nhiều.... Trong bản kế hoạch không nhất thiết phải ghi hết các công việc hàng ngày vì những công việc đó đã diễn ra thường xuyên thành thói quen của mỗi người như: ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi đến trường, ăn trưa, ăn tối...
- Ngay mở đầu của thông tin, có câu: "Ngay sau ngày khai giảng, biết được thời gian biểu lên lớp hàng ngày Nguyễn Hải Bình đã lên ngay lịch làm việc, học tập hàng ngày"
? Qua đó em có nhận xét gì về tình cách của bạn Hải Bình?
- Ý thức tự giác.
- ý thức tự chủ.
- Chủ động làm việc có kế hoạch không cần ai nhắc nhở.? Với cách làm việc như vậy kết quả làm việc có kế hoạch của Hải Bình:
- Chủ động trong công việc.
- Không lãng phí thời gian.
- Hoàn thành tốt công việc được giao.
- Cách lên kế hoạch như bạn Hải Bình là có kế hoạch. Vậy thế nào là sống, làm việc có kế hoạch?
? Theo em thế nào là sống, làm việc có kế hoạch?
- Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.- Gọi HS đọc kế hoạch làm việc của bạn Vân Anh.
? Em hãy so sánh kế hoạch làm việc cảu Hải Bình và Vân Anh? Hãy rút ra ưu nhược điểm của hai bản kế hoạch ấy?
* Ưu điểm:
- Qua bản kế hoạch làm việc Của bạn Hải Bình, chứng tỏ bạn Hải Bình đã quyết tâm điều chỉnh hợp lí các công việc trong tuần, học tập ở trường, tự học, theo dõi tình hình thời sự giải trí, nghỉ nghỉ ngơi bổ ích đến thư viện, sinh hoạt câu lạc bộ...
- Vân Anh thể hiện công việc trong kế hoạch rất cân đối, toàn diện hơn ( quy trình hoạt động từ sáng ( 23 giờ hàng ngày và từ thứ 2 ( chủ nhật. Bản kế hoạch cân đối, đầy đủ việc học tập nghỉ ngơi, lao động giúp đỡ gia đình, học ở trường, tự học với sinh hoạt tập thể và xã hội.
* Nhược điểm:
- Cả 2 bản kế hoạch đều thiếu ngày, mới có thứ. Như vậy dễ nhầm lịch tuần này sang tuần khác.
- Cả 2 bản kế hoạch cong quá dài, khó nhớ những việc lặp lại vào giờ cố định hàng ngày không nhất thiết phải ghi vào bản kế hoạch chỉ nên ghi những việc quan trọng đột xuất trong tuần câng nhắc nhở đặc biệt ( nếu không ghi sẽ dễ quên). bản kế hoạch của Hải Bình chưa thể hiện được nội dung và thời gian giúp đỡ gia đình
? Từ những ưu, nhược điểm trong hai bản kế hoạch em rút ra nhận xét gì về sống và làm việc có kế hoạch? (kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo những yêu cầu gì?)
- Thời gian để thực hiện kế hoạch phải rõ ràng.
- Nội dung hoạt động đầy đủ, không chồng chéo.
- Có sực cân đối, hợp lí giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi, giải trí.
- Có thời gian dành cho những việc đột xuất, có thể điều chỉnh khi cần thiết.
Như vậy kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi, giúp gia đình.
1. Thông tin. (20`)

( Bản kế hoạch của Hải Bình đã nêu lên được thời gian biểu hàng ngày trong một tuần với các công việc cụ thể và thời gian cần thiếu cho mỗi công việc.

- Hải Bình rất tự giác, có ý thức tự chủ, chủ động làm việc có kế hoạch không cần ai nhắc nhở.2. Nội dung bài học.(15`)


a. Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.


b. Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi, giúp gia đình.

 * Củng cố (5`):? Em hãy lấy một ví dụ về tầm gương sống, làm việc có kế hoạch ở trường lớp em?
- HS lấy ví dụ.
III. Hướng dẫn học bài ở nhà (1`)
- Về nhà học thuộc bài học.
- Chuẩn bị nội dung bài học còn lại.

Ngày soạn:.................. Ngày dạy 7 a:........................
7 b:.......................
7 c:........................
Tiết 20. Bài 12.
SỐNG LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH (Tiếp theo)
A. Chuẩn bị
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được ý nghĩa hiệu quả công việc khi làm việc có kế hoạch.
2. Thái độ: Có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch.. Có nhu cầu, thói quen làm việc kế hoạch. Phê phán lối sống không có kế hoạch của những người xung quanh.
3. Kỹ năng: Biết xây dựng kế hoạch hàng ngày hàng tuần. Biết điều chỉnh, đánh giá kết quả hoạt động theo kế hoạch.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: - SGK, SGV, nghiên cứu tài liệu, soạn bài.
- Giấy khổ lớn, một vài bản kế hoạch mẫu.
- Câu chuyện về tầm những tầm gương tiêu biểu sồng làm việc có kế hoạch.
2. Học sinh: - Học bài cũ, đọc bài mới
- Một số câu chuyện về tầm những tầm gương tiêu biểu sống làm việc có kế hoạch..
B. Thể hiện trên lớp.
* Ổn định tổ chức: 7 a: ...........................................................................................
7 b: ...........................................................................................
7 c: ...........................................................................................
I. Kiểm tra bài cũ: ( Miệng - 5 phút )
1. Câu hỏi: Theo em thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Lấy ví dụ?
2. Trả lời: Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng. (5 điểm)
- Ví dụ: (5 điểm)
II. Bài mới
* Giới thiệu (1`) Ở tiết trước các em đã nắm được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.... Vậy, sống, làm việc có kế hoạch có tác dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Hoạt động của GV & HS
Phần ghi của HS

GV
GV

HSGVGV


TL

?
??HS
GV


TbKGV
GV
Tb

K
- Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu bài học a, b....
- Kẻ bảng trong SGV ra giấy khổ lớn treo lên bảng cho HS quan sát.
- Tìm hiểu nội dung cột hàng dọc, hàng ngàng trong bảng kế hoạch.
- Nội dung các công việc trong kế hoạch.
- Phát biểu ý kiến cá nhân.
Thứ
Ngày
Buổi sáng
Buổi chiều
Buổi tối

Thứ 2.
Ngày
Thứ 3
Ngày
Chuẩn bị kiểm tra GDCD (Tiết 2)
Học lớp nhạc (14 h ( 16 h )
Thứ 4
Ngày


Thứ 5.
Ngày


Tin học (16 h ( 17 h )

Ôn tập Văn, Địa.

Thứ 6.
Ngày
- Thi Văn (Thứ 3)
- Kiểm tra Địa (Thứ 4)
Học Toán ở trường (14h ( 16 h 30`)
Sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ (16 h ( 18 h )
Xem tường thuật bóng đá.

Thứ 7.
Ngày
CN
Ngày
Dự sinh nhật bạn Hùng
16h 30` dọn nhà vệ sinh, tổng vệ sinh khu tập thể.
19h đi thăm thầy giáo cũ cùng bạn.


* Ghi chú: - 5h dậy tập thể dục, ăn sáng đi học.
- Từ 15h ( 17h nghỉ ngơi, dọn dẹp nấu cơm.
- Buổi sáng hàng ngày đến trường học.
- Các buổi chiều tối tự học.
- Kết luận: Nhất trí vời bản kế hoạch
- Phát phiếu học tập (mỗi nhóm chuẩn bị một câu hỏi)
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
* Nhóm 1: Những điều có lợi khi làm việc có kế hoạch?
- Có lợi: + Rèn luyện ý chí, nghị lực.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì.
+ Kết quả rèn luyện, học tập tốt.
+Thày cô, cha mẹ yêu quý.
* Nhóm 2: NHững
No_avatar

em muốn hỏi :

để lập một bảng kế hoạch hoc tập trong tuần thì làm thế nào

No_avatarf
seo ko co bai 15 vay
No_avatarf
m tim tren dt nen khong doc duoc
No_avatar

hay that ghhhhhhhhhe ha co ca may nhin diem lun nha

 

No_avatar

hay thật

 

No_avatarf

thank cô nhiều nha

 
Gửi ý kiến