Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án bám sát Vật Lí 11(full)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Song Toàn
Ngày gửi: 13h:33' 06-12-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1084
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 13/08/2009
Phần một: ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH- ĐIỆN TRƯỜNG
Chủ đề 1: Điện tích – Định luật Cu lông
Tiết 1 – Tính lực điện và lực điện tổng hợp
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích.
+ Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính.
2. Kĩ năng
+Xác định được phương , chiều, độ lớn của lực tương tácgiữa hai điện tích .
+Giải thích được sự nhiễm điện do tiếp xúc, cọ xát và hưởng ứng.
3. Thái độ:
- Rèn luyện đức tính kiên trì nhẫn nại và suy nghĩ logic trong quá trình làm bài tập.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
+ Một số bài tập định tính và định lượng.
2. Học sinh:
+ Làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước.
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Diễn giảng kết hợp với hướng dẫn theo quy tắc chương trình hóa.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1) Ổn định lớp: Điểm diện, chuẩn bị sách vở dụng cụ học tập và giảng dạy.
2) Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Định luật Cu Lông cho biết gì về lực tương tác giữa hai điện tích ? Điều kiện áp dụng ?
Câu 2: Có một hệ điện tích gồm n điện tích thì mỗi điện tích chịu tác dụng bao nhiêu lực điện lên nó? Vì sao?
3) Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh


Hoạt động 1: Chuẩn bị lí thuyết nhắc lại các yếu tố của vectơ lực điện .


GV: Gọi các học sinh lên bảng trình bày các yếu tố về lực ?
GV: Yêu cầu học sinh lên bảng viết công thức hợp lực điện tác dụng lên một điện tích ?
HS: Nhắc lại các yếu tố của vectơ lực điện

HS: Cá nhân lên bảng, hs dưới lớp cùng viết ở dạng véc tơ và độ lớn


Hoạt động 2: Làm bài tập: Dạng 1 – Xác định các đại lượng liên quan đến lực tương tác giữa hai điện tích


GV: Hướng dẫn các HS làm dạng bài tập loại này: Vận dụng định luật Cu Lông và các yếu tố về véc tơ lực điện. Ngoài ra còn vận dụng thêm ĐL bảo toàn điện tích.
GV đọc đề bài tập sau:
Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang các điện tích q1, q2 đặt trong không khí cách nhau một đoạn r = 20 cm. Chúng hút nhau bằng lực F = 3,6.10-4N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau bằng một lực F’ = 2,025.10-4N. Tính q1, q2.
GV: Yêu cầu học sinh đọc đề và tóm tắt
GV: Gợi ý phân tích nội dung đề bài đã cho bằng các câu hỏi:
CH: Hai điện tích này là hai điện tích cùng dấu hay trái dấu ? Vì sao ?
CH: Khi hai quả cầu tiếp xúc nhau thì sau đó chúng có điện tích được xác định như thế nào ?
CH: Ta sẽ vận dụng ĐL Culong cho mấy trường hợp ở trong bài này ?
HS: Ghi nhớ và hệ thống lại lý thuyết về ĐL Cu Lông và ĐL bảo toàn điện tích.
- Ghi chép hướng dẫn của GV.
HS: Chép đề bài
Đọc và tóm tắt đề
- Phân tích nội dung đề bài và trả lời câu hỏi GV về gợi ý:
+TL: Hai điện tích trái dấu vì chúng hút nhau
+TL: Khi hai quả cầu tiếp xúc nhau thì chúng nhiễm điện do tiếp xúc nên sau đó :
q1’ = q2’ = (q1+q2)/2
+ TL: Vận dụng đl Culoong cho hai trường hợp.HS: Giải hệ pt ẩn q1, q2
+ Tính toán, kết luận
+ Đối chiếu K quả với các HS khác
HS: Nhận xét kq tìm được


Hoạt động 3: Làm bài tập: Dạng 2 – Xác định các lực điện tổng hợp lên một điện tích


GV: Hướng dẫn học sinh làm loại bài tập này đó là vận dụng tính chất tổng hợp lực điện.
Để làm bài tập này yêu cầu học sinh phải chú ý:
- Dấu của các điện tích khi tương tác lực điện.
- Yếu tố của véc tơ lực điện.
- Phải vẽ hình và xác định lực điện tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.
- Tìm độ lớn lực điện tổng hợp dựa vào hình vẽ bằng các phương pháp: chiếu, bình phương...
GV:
Avatar
phần mềm trawvd nghiệm http://violet.vn/thpt-yenvien-hanoi
 
Gửi ý kiến