Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN THE DUC LOP 5.N

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:45' 17-06-2008
Dung lượng: 469.0 KB
Số lượt tải: 2113
Số lượt thích: 0 người
Ngày dạy: ……/ ……./………

Thể dục : bài 1 Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp
Đội hình đội ngũ - trò chơi “ Kết bạn ”

I. Mục tiêu :
- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5. Học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội qui, yêu cầu luyện tập. Học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục.
- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
- Ôn đội hình đội ngũ: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. Học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to, rõ, đủ nội dung.
- Học sinh nắm được cách chơi và nội qui chơi, hứng thú trong khi chơi trò chơi “ kết bạn ”.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường đảm bảo vệ sinh và an toàn tập luyện.
- 1 chiếc còi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu (6-10 phút).
- Tập hợp lớp 3 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (1-2 phút).
- Học sinh hát và vỗ tay bài: Lớp chúng mình (1-2 phút).
Hoạt động 2: ND cơ bản (18-22 phút)
a. Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5: 2-3 phút.
- Giáo viên giới thiệu, học sinh lắng nghe.
Chú ý: Tinh thần học tậo và tính kỷ luật trong giờ học.
b. Phổ biến nội qui yêu cầu tập luyện: 1-2 phút.
- Trang phục gọn gàng, không đi dép lê, phải đi dép quai hậu hoặc giầy. Khi nghỉ tập phải xin phép thầy cô giáo.
- Trong giờ học muốn ra, vào lớp phải được thầy cô cho phép.
c. Biên chế tổ luyện tập: 1-2 phút.
Chia theo tổ: đồng đều về nam - nữ và trình độ sức khoẻ. Tổ trưởng là học sinh có sức khoẻ, nhanh nhẹn, thông minh, được cả tổ tín nhiệm bầu ra.
d. Chọn cán sự thể dục cho lớp: 1-2 phút.
Giáo viên dự kiến nêu tên để học sinh cả lớp quyết định.
Tiêu chuẩn: có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh.
e. Ôn đội hình đội ngũ: 5-6 phút.
- Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc.
Cách xin phép ra vào lớp.
- Giáo viên làm mẫu, sau đó hướng dẫn cho cán sự và cả lớp cùng làm.
- Học sinh ôn theo nhóm.
Hoạt động 3: Trò chơi “ Kết bạn”:: 4-5 phút.
Giáo viên nêu tên trò chơi, học sinh nhắc lại cách chơi có kết hợp một nhóm học sinh làm mẫu, sau đó cả lớp chơi thử 1, 2 lần.
- Học sinh chơi chính thức 2, 3 lần có phạt những em phạm qui.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 2-3 phút.

Ngày dạy: ……/ ……./………

Thể dục : Bài 2: Đội hình đội ngũ - trò chơi
“ chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau ” và “ lò cò tiếp sức”
I. Mục tiêu :
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp.
- Học sinh thực hiện thuần thục các động tác và cách báo cáo (to, rõ, đủ nội dung báo cáo).
- Biết chơi đúng luật, hào hứng khi chơi trò chơi “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường đảm bảo vệ sinh và an toàn tập luyện.
- 1 chiếc còi; 2-4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu (6-10 phút).
Giáo viên: Tập hợp lớp 3 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội qui tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện (1-2 phút).
Học sinh: - Lắng nghe và thực hiện.
- Hát và vỗ tay bài: (1-2 phút).
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy ” (2-3 phút).
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 7-8 phút.
- Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
+ Lần 1-2 giáo viên điều khiển lớp tập, nhận xét và sửa động tác sai.
+ Học sinh luyện tập theo tổ, do tổ trưởng điều khiển (2-3 lần).
+ Giáo viên quan sát nhận xét và sửa chữa sai sót cho học sinh các tổ.
+ Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.
Giáo viên cùng học sinh quan sát và nhận xét, biểu dương thi đua 2 lần.
Hoạt động 3: Trò chơi vận động: 10-12 phút.
- Chơi trò chơi “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”: 4-6 phút và trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”: 4-6 phút.
- Học sinh khởi động chạy tại chỗ hò to theo nhịp 1,2,3,4....
- Tập hợp học sinh theo đội hình chơi.
Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi. Cả lớp thi đua ( mỗi trò chơi 2-3 lần).
Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ và học sinh thắng cuộc, đúng luật.
Hoạt động 4 : Kết thúc: 4-6 phút.
- Giáo viên cho học sinh thực hiện động tác thả lỏng: 1-2 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1-2 phút.
Ngày dạy: ……/ ……./………

Thể dục : Bài 3: Đội hình đội ngũ
trò chơi “ chạy tiếp sức”

I. Mục tiêu :
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học.
Cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau.
- Học sinh báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, đúng thành thạo đẹp các động tác quay.
- Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức ” đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.
- 1 chiếc còi; 2-4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu (6-10 phút).
- Học sinh tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
- Giáo viên phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học, nhắc lại nội qui tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục.
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát bài hát “.....................................”.
Hoạt động 2:. Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
- Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau.
- Giáo viên điều khiển lớp tập có sửa chữa những sai sót của học sinh(1-2 lần).
- Tổ trưởng điều khiển tổ tập 3-4 lần. Giáo viên quan sát nhận xét sửa chữa.
- Các tổ thi đua trình diễn: Giáo viên cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương thi đua, giữa các tổ 2 lần.
- Cả lớp cùng tập do cán sự lớp điều khiển: 2 lần.
Hoạt động 3 : Trò chơi vận động: 8-10 phút “ Chạy tiếp sức ”.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình hàng dọc.
- Giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Cả lớp chơi thử 2 lần.
- Cả lớp thi đua chơi 2,3 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút.
- Các tổ học sinh đi nối nhau thành 1 vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ đứng quay mặt vào tâm vòng tròn.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy: ……/ ……./………

Thể dục : Bài 4: Đội hình đội ngũ - trò chơi “ kết bạn ”

I. Mục tiêu :
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đằng sau.
- Học sinh thực hiện nhanh, đúng, đều, đẹp.
- Chơi trò chơi “ Kết bạn” đúng luật, hào hứng, nhiệt tình. Tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường.
- 1 chiếc còi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu (6-10 phút).
- Học sinh tập hợp 3 hàng dọc, điểm số báo cáo (1-2 phút).
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục luyện tập.
- Chơi trò chơi “ Thi đua xếp hàng ” (1-2 phút).
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp: 1-2, 1-2 (1-2 phút).
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau.
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 1,2 lần.
Giáo viên quan sát, nhận xét và sửa chữa động tác sai cho học sinh.
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển (2-3 phút).
Giáo viên quan sát và nhận xét.
- Tập hợp lớp: các tổ thi đua trình diễn 2-3 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương thi đua các tổ tập tốt.
- Cả lớp tập dưới sự điều khiển của giáo viên để củng cố 1-2 lần.
Hoạt động 3 :Trò chơi vận động: 8-10 phút. Trò chơi “ Kết bạn ”.
- Giáo viên nêu tên trò chơi. Tập hợp học sinh theo đội hình vòng tròn, giải thích cách chơi và qui định luật chơi.
Cả lớp cùng chơi, giáo viên quan sát, nhận xét, xử lý các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi.
Hoạt động 4 : Kết thúc: 4-6 phút.
- Học sinh hát bài “ Tìm bạn ” vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.


Ngày dạy: ……/ ……./………

Thể dục : Bài 5: Đội hình đội ngũ - trò chơi “ bỏ khăn ”

I. Mục tiêu:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ.
- Học sinh tập hợp dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, quay phải, trái, đằng sau đúng hướng, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Học sinh tập trung chu
 
Gửi ý kiến