Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an GDQP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phượng Sồ Tiên Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:54' 16-06-2008
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 499
Số lượt thích: 0 người
âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam

Phần 1: ý định giảng bài

mục đìch – yêu cầu
Mục đích:
Bồi dưỡng cho học sinh hiểu được âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam từ đó có các biện pháp chủ yếu phòng chống các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Yêu cầu:
Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần vào quá trình phòng chống các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch
Nội dung – Trọng tâm
Nội dung:
Âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam
Những biện pháp chủ yếu phòng chống các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN Việt Nam
2. Trọng tâm:
Âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam
Những biện pháp chủ yếu phòng chống các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN Việt Nam
Thời gian:
Lý thuyết :
Tổ chức và phương pháp
Tổ chức:
Lên lớp theo lớp học
Trao đổi giáo viên – học sinh, ở lớp
Từng người ôn luyện theo tổ học tập
Phương pháp:
Đối với giáo viên: Sử dụng phương pháp giảng giải, minh hoạ qua ví dụ, sơ đồ, kiểm tra.
Đối với học sinh: Giờ lên lớp ghi chép bài đầy đủ các nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày. Trả lời những vấn đề giáo viên đặt ra. Giờ trao đổi, mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến của mình.
Địa điểm:
Ngoài thao trường
Vật chất đảm bảo:
- Giáo án của giáo viên, sổ ghi đầu bài, sổ điểm danh, GDQP 11 NXBGD 2001, sơ đồ bài giảng, que chỉ sơ đồ.

Phần 2: Thực hành giảng bài

Tổ chức giảng bài:……………Phút
ổn định lớp:
Giáo viên ổn định lớp học, kiểm tra sĩ số ( Báo cáo cấp trên nếu có )
Phổ biến một số quy định:
- Tập chung chú ý lắng nghe giảng bài, không mất trật tự, không làm việc riêng
- Chưa có sự đồng ý của giáo viên chưa được phép sử dụng vật chất
- Ra ngoài phải xin phép giáo viên.
- Giữ gìn vệ sinh chung, không được ăn quà trong giờ học, giấy ngồi khi học xong phải vứt vào sọt rác.
- Trang phục: Mũ cứng, quần áo tối màu, giầy đầy đủ.
3. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi
Trả lời

Câu 1: Em hay nêu mục đích và nguyên tắc của cầm máu tạm thời?

Câu 1: Mục đích
nhanh chóng làm ngừng sự chảy máu từ các mạch máu ra ngoài, hạn chế thấp nhất hiện tượng mất máu. Cầm máu tạm thời đặc biệt quan trọng tránh mất máu và tử vong.
Nguyên tắc
Khẩn trương làm ngừng chảy máu, vì sau khi bị thương nếu cứ một giây, một phút trôi đi là thêm một lượng máu mất đi. Nhưng trường hợp thương tổn mạch máu lớn, lượng máu mất nhiều đòi hỏi phải nhanh chóng cầm máu tạm thời. Cầm máu tạm thời được chỉ định đúng với tính chất của vết thương.


4. phổ biến ý định giảng bài
- Nêu tên bài: âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam
Mục đích – yêu cầu
Nội dung – Trọng tâm
Thời gian
Tổ chức – Phương pháp
Thực hành giảng bài

Lên lớp:………….phút
Nội dung
Thời gian
Phương pháp của người dạy và người học
Vật chất


I.Âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam:
Thực tiễn những năm qua cho thấy, dự bị thất bại trong chiến tranh xõm lược, trong õm mưu lật đổ, nhưng đến nay cỏc thế lực phản động, thự địch ở bờn trong và bờn ngoài vẫn chưa từ bỏ õm mưu phỏ hoại cỏch mạng nước ta. Hiện nay, chỳng vẫn đang rỏo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hũa bỡnh", bạo loạn lật đổ với õm mưu xúa bỏ chế độ xó hội chủ nghĩa trờn đất nước ta.
1. Khái niệm về chiến lược “ Diễn biến hoà bình” (DBHB), Bạo loạn lật đổ (BLLĐ) và gây rối
a. Chiền lược “DBHB”
DBHB là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ CTXH của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCH từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự
b. BLLĐ
BLLĐ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của các lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự ANXH, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ ( cách mạng), thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. BLLĐ là một thủ đoạn của CNĐQ và các thế lực phản động trong chiến lược DBHB để xoá bỏ CNXH ở VN.
c. Gây rối
Gây rối là hành động quá khích của một số người làm mất ổn định trật tự, ATXH ở một khu vực (thường là hẹp) trong một thời gian nhất đinh (thường là ngắn)
2. Mục tiêu phương châm và những thủ đoạn chủ yếu cuả các thế lực thù địch thực hiện DBHB, BLLĐ chống phá VN
a.Về mục tiêu:
- Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN
- Lôi kéo VN từng bước phụ thuộc vào họ để gây ảnh hưởng ở VN và các nước có liên quan, tạo bàn đạp phát triển đến các nước khác.
b. Về phương châm:
Mềm, ngầm, sâu:
c. Về thủ đoạn hoạt động:
- Chống phá về chính trị tư tưởng
- Phá hoại về kinh tế
- Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta
- Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta
- Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nươc và bọn phản động ngoài nươc để phá ta
- Vô hiệu hoá LLVTND
II. Những biện pháp chủ yếu phòng chống các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN Việt Nam
1.Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm,
phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
a. Mục tiêu
- Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống
nhất toàn vẹn lãnh thổ
- Bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ XHCN.
- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH – HĐH đất nước
- Bảo vệ lợi ích quôc gia, dân tộc.
- Bảo vệ ANCT, TTATXH và nền văn hoá
- Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN
b. Quan điểm chỉ đạo:
- Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
- Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
- Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng – an ninh, đối ngoại
- Ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi bên ngoài
- Chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và tiêu diệt những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi
c. Phương châm chỉ đạo
- Kiên định nguyên tắc chiến lược, đi đôi với vận dụng linh hoạt sách lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và dư luận quốc tế
- Luôn đi sâu sát cơ sở, nắm chăc tình hình xử lý kịp thời mọi mầm mống gây mất an ninh, không để bị động, bất ngờ.
d. Nhiệm vụ cơ bản
- Giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH HĐH đất nước theo định hướng XHCN
- Xây dựng Đảng là then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc ANCT nội bộ
- Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh CNH – HĐH
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ XHCN đi đôi với tăng cường trật tự kỉ cương, chú trọng giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
- Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân tộc trong đó QĐND, CAND là lực lượng nòng cốt
+ Về hoạt động đối ngoại: đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần “ Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng Quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”
2. Nắm vững và vận dụng các phương thức đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của đich trên một số lĩnh vực
a. Đấu tranh chống “ DBHB”
+ Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức
Về chính trị, tư tưởng: Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục lí luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, có phương pháp xem xét đùng đắn trước những diễn biến phức tạp của tình hình, nâng cao cảnh giác, củng cố niềm tin, vững vàng kiên định trước thử thách mới của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và CNXH
Về tổ chức: Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị đất nước hiện nay
+ Trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ: Văn hoá văn nghệ gắn bó chặt chẽ với tư tưởng, là một bộ phận quan trọng của mặt trận tư tưởng
+ Trên lĩnh vực kinh tế: Kinh tế luôn luôn gắn chặt với chính trị, thực hiện mục đích chính trị. Vì vậy, chống “ DBHB” của địch trên lĩnh vực này ở nước ta trong thời kì đổi mới và “mở cửa” là một lĩnh vực hết sức trọng yếu
+ Trên lĩnh vực dân tộc tôn giáo: Các thế lực thù địch có mục tiêu tập hợp lực lượng phả
No_avatar
sao toi tim mai ma ko co bai GDQP 11- Luat Nghia vu quan su va trach nhiem cua hoc sinh. Neu ai co bai nay gui len mang cho toi nha. Xin tran thanh cam on
Avatar
bai nay chua that day du,co bai nao moi nhat gui dum cho toi voi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓