Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy bậc THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THPT Lục Ngạn số 4
Người gửi: Trường THPT Lục Ngạn 4
Ngày gửi: 15h:10' 03-12-2009
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
Phiếu đánh giá tiết dậy bậc trung học

Họ tên người dự chức vụ ………………tiết dự thứ ……………
Họ tên người dậy môn
Tên bài dậy ...........................................................................................................................
Tại lớp ..................................Trường ...................................................................................
I. Nhận xét, đánh giá nội dung bài dậy : ( Theo 3 tiêu chuẩn )
*. Tiêu chuẩn 1: ( Tính dầy đủ và chính xác các kiến thức , kĩ năng )
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
*. Tiêu chuẩn 2: (Tính hệ thống , lôgic, làm nổi bật trọng tâm )
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
* . Tiêu chuẩn 3: (Liên hệ thực tế , giáo dục thái độ , mở rộng ,nâng cao kiến thức cho học sinh).
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
II. Nhận xét , đánh giá phương pháp: (Theo 3 tiêu chuẩn )
*. Tiêu chuẩn 4: (Sử dụng PPDH,kết hợp các PP giảng dạy phù hợp với đặc trưng bộ môn )
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
*. Tiêu chuẩn 5: (Cách tổ chức cho mọi đối tượng học sinh làm việc trên lớp có hiệu quả và có biện pháp thích hợp phát huy được trí tệu của học sinh ).
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
* . Tiêu chuẩn 6 : ( Lựa chọn và kết hợp các PP nhằm củng cố , đào sâu kiến thức của học sinh , kiểm tra và phân loại được học sinh ).
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
III. NHận xét đánh giá về tổ chức : (Theo 2 tiêu chuẩn )
*. Tiêu chuẩn 7 : ( Chuẩn bị bài giảng , phương tiện , đồ dùng dạy học ,phân phối thời gian hợp lí cho các phần các khâu , hoàn thành kề hoạch bài giảng về thời gian )
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
*. Tiêu chuẩn 8: ( Xây dựng mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa trò và trò ).
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
IV. Nhận xét , về kết quả : ( Theo 2 tiêu chuẩn )
*. Tiêu chuẩn 9: ( Mức độ hiểu bài của học sinh ở cả ba loại đối tượng giỏi , khá , TB và yếu ).
- Ưu điểm .

- Nhược điểm

Đánh giá ....................điểm .
*. Tiêu chuẩn 10 : (Kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh ở cả ba loại đối tượng)
- Ưu điểm .
- Nhược điểm
Đánh giá ....................điểm .
Kết luận , đánh giá, xếp loại toàn bộ tiết dậy :
1. Nhưng ưu điểm nổi bật :
.........
.........
2. Những nhược điểm chính :
.........
.........
Tổng số điểm toàn bài .............điểm Tiết dậy được xếp loại ..............
....................,ngày .............tháng...........năm 200..............
ý kiến của người dậy
( Ký và ghi rõ họ tên )
Người kiểm tra
( Ký và ghi họ tên )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú : Tiết dậy được đánh giá theo thang điểm 20 , làm tròn 0,5 điểm , mỗi tiêu chuẩn được tối đa 2 điểm .
Cách xếp loại tiết dây cụ thể là :
Loại giỏi : Các tiêu chuẩn 1,4,6,9 phải đạt
 
Gửi ý kiến