Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ GV hàng tháng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THPT Lục Ngạn số 4
Người gửi: Trường THPT Lục Ngạn 4
Ngày gửi: 15h:01' 03-12-2009
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 2412
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4
TỔ: LÝ – TIN – KTCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ Lý – Tin – KTCN tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:
I – Thành phần kiểm tra:
1- Người kiểm tra: …………………………………………
2- Người được kiểm tra: ………………………...................
II – Nội dung kiểm tra:
1- Giáo án:
- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì …………………………
- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì …………………………
- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì …………………………
- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
2- Kế hoạch giảng dạy (kế hoạch cá nhân):
- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………..
- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học:
- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………..
- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Sổ dự giờ:
- Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………………..
- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Sổ tự bồi dưỡng:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6- Sổ công tác:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7- Sổ chủ nhiệm:
- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8- Các loại sổ sách khác (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Đánh giá xếp loại chung: ……………...
Biên bản kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng … năm ………
Người được kiểm tra
Người kiểm tra


 
Gửi ý kiến