Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bien ban hop phu huynh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tuyết Thanh
Ngày gửi: 16h:04' 01-12-2009
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Biên bản
(Họp phụ huynh đầu năm; năm học 2009 – 2010)

Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2009
Vào hồi: ………. Phút, ngày 12 tháng 9 năm 2009. Tại trường THCS Nga Vịnh.
Tổ chức họp phụ huynh lớp: ……………….
Thành phần:
GVCN: …………………………………………………………………………………………………………………………… phụ huynh, trong lớp: có mặt: ……………………….…………….. vắng mặt: …………………………..…………………
Nội dung:
I. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo:
1. Kết quả thi đua của nhà trường đạt được trong năm học 2008 – 2009.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… các chỉ tiêu phấn đấu
trong năm học 2009 – 2010 của nhà trường
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
2. Báo cáo tình hình trong lớp chủ nhiệm và chỉ tiêu lớp phấn đấu trong năm học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
II. Đại diện chi hội phụ huynh phát biểu ý kiến và những đề xuất với nhà trường:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
III. GVCN phổ biến các yêu cầu của nhà trường đối với phụ huynh và các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
IV. Thảo luận:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Sau một thời gian thảo luận hội nghị đi đến thống nhất ……………% đồng ý với các chỉ tiêu phấn đấu và các khoản đóng góp mà chi hội phụ huynh và nhà trường đã đề xuất trong năm học 2009 – 2010.
V. Bầu hội trưởng hội phụ huynh các lớp:
Giáo viên chủ nhiệm: phổ biến một số tiêu chuẩn của chi hội trưởng phụ huynh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. hội nghị giới thiệu. Bác :………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Làm hội trưởng hội phụ huynh, biểu quyết: ……………% nhất trí.
Phiên họp kết thúc vào hồi:…………..… giờ cùng ngày.
Nga Vịnh, ngày 12 tháng 9 năm 2009
đại diện chi hội
 Giáo viên chủ nhiệm


 
Gửi ý kiến