Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án sinh học 11 nâng cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Lượng
Ngày gửi: 12h:16' 09-06-2008
Dung lượng: 361.5 KB
Số lượt tải: 1367
Số lượt thích: 0 người

Phần 4. Giới thiệu chung về thế giới sống

Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng

A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Tiết 1. Bài 1 . Trao đổi nước ở thực vật

Ngày soạn: 2/9/2007

I. Mục tiêu bài học
Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức
- Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ và quá trình vận chuyển nước ở thân
- Trình bày được mối liên hệ cấu trúc của lông hút với quá trình hấp thụ nước
- Trình bày được các con dường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ vào mach gỗ của rễ, từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá
2. Kỹ năng
- Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập
3. Thái độ hành vi
- Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu trúc và chức năng trong các cơ quan của thực vật.
II. Phương tiện dạy học
1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ H1 phóng to
2. Học sinh chuẩn bị:

III. phương pháp dạy học
Vấn đáp gợi mở
Trực quan tìm tòi
Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm

IV. Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức lớp
2. Tiến trình bài mớiHoạt động dạy và học
Nội dung bài học

1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về vai trò của nước và nhu cầu nước đối với thực vật
- TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi lệnh SGK theo gợi ý:
- Trong cây, nước tồn tại ở mấy dạng ?
- Vai trò của mỗi dạng tồn tại đối với cây
- Nhu cầu nước đối với thực vật ?
- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.
- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
I. vai trò của nước và nhu cầu nước đối với thực vật
1. Các dạng nước trong cây và vai trò của nó.
- Nước tự do:
- Nước liên kết:

2. Nhu cầu nước đói với thực vật
Cây cần một lượng nước rất lớn


2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về quá trình hấp thụ nước ở rễ
- TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu Mục II SGK kết hợp quan sát H1.1-1.2-1.3 - 1.4 và trả lời các câu hỏi:
- Chứng minh đặc điểm của rễ phù hợp với chức năng hấp thụ nước?
- Các con đường xâm nhập của nước vào cây?
- phân biệt hiện tượng ứ giọt và hiện tượng rỉ nhựa? Hai hiện tượng này chứng tỏ điều gì?
- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.
- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
II. quá trình hấp thụ nước ở rễ
1. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước
- Bộ rễ gồm nhiều rễ luôn phát triể mạnh về số lượng, kích thước và diện tích.
- ở rễ có hệ thống lông hút
2. Con đường hấp thụ nước ở rễ
- Thành tế bào- gian bào
- Chất nguyên sinh – không bào
3. Cơ chế để dòng nước một chiều từ đất vào rễ lên thân
- Từ đất vào mạch gỗ: Thẩm thấu
- Từ rễ lên thân: (áp xuất rễ): HT rỉ nhựa và HT ứ giọt

3. Hoạt động 3. Tìm hiểu về qúa trình vận chuyển nước ở thân
- TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi:
- Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân?
- Các con đường vận chuyển nước ở thân?
- Nêu các cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân?
- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.
- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
III. qúa trình vận chuyển nước ở thân
1. Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân.
- Luôn theo 1 chiều từ rễ ( lá
2. Con đường vận chuyển nước ở thân
- Qua mạch gỗ từ rễ ( lá
- Qua mạch rây từ lá ( rễ
- Vận chuyển ngang
3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân
- Lực hút của lá
- Lực đẩy của rễ
- Lực trung gian


V. Củng cố
1. HS đọc phần in nghiêng SGK
2. Trả lời câu hỏi 4 SGK
VI. Hướng dẫn về nhà
1. Trả lời câu hỏi 1,2,3,5,6 SGK
2. Chuẩn bị nôi dung bài 2

Tiết 2. Bài 2 . Trao đổi nước ở thực vật (Tiếp theo)

Ngày soạn: 8/9/2007
I. Mục tiêu bài học
Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức
- Nêu được vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của thực vật
- Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng
- Trình bày được các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước
2. Kỹ năng
- Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập
3. Thái độ hành vi
Hiểu dược cơ sở khoa học của việc tưới tiêu nước hợp lí cho cây
II. Phương tiện dạy học
1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ SGK
2. Học sinh chuẩn bị:
III. phương pháp dạy học
Vấn đáp gợi mở
Trực quan tìm tòi
Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm
IV. Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Câu hỏi 1. Bài 2
Câu 2: Câu hỏi 3. Bài 2
3. Tiến trình bài mới
Hoạt động dạy và học
Nội dung bài học

1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về thoát hơi nước ở lá
- TT1: GV yêu cầu HS quan sát H 2.2-2.3 SGK và trả lời các câu hỏi:
- Thoát hơi nước có vai trò đối với môi trường như thế nào ?
- Thoát hơi nước đối với đời sống của cây trồng như thế nào?
- Các con đường thoát hơi nước ở lá?
- Trình bày cơ chế đóng mở lỗ khí?

- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.
- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
IV. thoát hơi nước ở lá
1. ý nghĩa của sự thoát hơi nước
+ Lượng nước cây thoát vào khí quyển: 98%
+ Vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống cây trồng.
- Là động lực của dòng mạch gỗ
- Hạ nhiệt độ của lá cây
- Tạo điều kiện để CO2 khuếch tán vào lá cây.
2. Con đường thoát hơi nước ở lá
- Qua khí khổng
- Qua cutin
3. Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước
- Khi Tb no nước - mở
- Khi tế bào mất nước - đóng

2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình thoát hơi nước
- TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi:
- Kể tên các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước
- Nêu ảnh hưởng của nước và ánh sáng đến quá trình thoát hơi nước
- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.

- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
V. ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình thoát hơi nước
Nước
ánh sáng
Nhiệt độ
Các ion khoáng
Gió

3. Hoạt động 3. Tìm hiểu về Cơ sở khoa học của việc tưới tiêu hợp lí cho cây trồng
- TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi:
- Thế nào là trạng thái cân bằng nước của cây trồng?
-Thế nào là tưới nước hợp lí cho câya trồng?
- Theo em, ở địa phương em hiện nay, việc tưới tiêu nước cho cây trồng đã hợplí chưa, vì sao?
- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi.
- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
VI. Cơ sở khoa học của việc tưới tiêu hợp lí cho cây trồng
1. Cân bằng nước của cây trồng
Quá trình hấp thụ nước và quá trình thoát hơi nước
2. Tưới nước hợp lí cho cây trồng
- Đúng lúc
- Đúng lượng
- Đúng cách


V. Củng cố
1. HS đọc phần in nghiêng SGK
2. Trả lời câu hỏi 4,5 SGK
VI. Hướng dẫn về nhà
1. Trả lời câu hỏi 1,2,3, SGK
2. Chuẩn bị nôi dung bài 3

Tiết 3. Bài 3 . trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Ngày soạn: 2/9/2007
I. Mục tiêu bài học
Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức
- Phân biệt được 2 cách hấp thụ khoáng ở thực vậ: thụ động và chủ động
- Nêu được khái niệm: nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nguyên tố đại lượng và vi lượng
- Mô tả được một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu một số nguyên tố dinh dưỡng và trình bày vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng chủ yếu
- Liệt kê các nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón cây hấp thụ được
2. Kỹ năng
- Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập
3. Thái độ hành vi
- Biết cách sử dụng phân bón hợp lí đối với cây trồng, môi trường và sức khoẻ con người
II. Phương tiện dạy học
1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ SGK, mẫu phân bón
2. Học sinh chuẩn bị:
III. phương pháp dạy học
Vấn đáp gợi mở
Trực quan tìm tòi
Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm
IV. Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Câu hỏi 2. Bài 2
Câu 2: Câu hỏi 3. Bài 2
3. Tiến trình bài mới
Hoạt động dạy và học
Nội dung bài học

1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về sự hấp thụ các nguyên tố khoáng
- TT1: GV chia nhóm và yêu cầu HS quan sát H 3.1-3.2 SGK và hoàn thành phiếu học tập;
Nhóm 1,3: Phiếu học tập I
Nhóm 2,4: Phiếu học tập II
Phiếu học tập I
Thời gian: 6 phút
Quan sát hình và trình bày các cơ ché hấp thụ thụ động?
Phiếu học tập II
Thời gian: 6 phút
Quan sát hình và trình bày các cơ ché hấp thụ chủ động?

- TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và cử đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét.
- TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính.
I. sự hấp thụ các nguyên tố khoáng
1. Hấp thụ thụ động
- Khuếch tán
- Hoà tan vào rễ theo dòng nước
- Hút bám trao đổi
2. Hấp thụ chủ động
- Qua kênh Pr
- Qua bơm (tiêu tốn ATP)


2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng trong cơ thể thực vật
- TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu Mục II SGK kết hợp quan sát bảng 3 và trả lời các câu hỏi :
- Phân biệt nguyên tố vi lượng và nguyên t
 
Gửi ý kiến