Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn thiết kế thực hành- thí nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Hoan
Ngày gửi: 22h:11' 08-06-2008
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 640
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIALAI
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU
----
TỔ: HOÁ - SINH
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN:
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ
THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM
HOÁ HỌC LỚP 11
(THEO CHƯƠNG TRÌNH THAY SÁCH)NGƯỜI THỰC HIỆN- GIÁO VIÊN: HOÀNG VĂN HOAN

THÁNG 3 NĂM 2008


HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ THỰC HÀNH
HOÁ HỌC LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

HỌC KỲ I
Chương 1: SỰ ĐIỆN LI
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
Bài học số: 6
---11CB---
Tên bài thực hành:
Tính axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tiết số: 9

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm1. Tính bazơ

a)

b)

1. Cách tiến hành:
+ Lấy ống nhỏ giọt hoặc đũa thuỷ tinh nhỏ một giọt dd HCl 0,1M lên mảnh giấy quì đặt trước trên tấm kính thuỷ tinh.
+ Làm các TN tiếp tương tự tiếp theo với các dd:


CH3COOH 0,1M;

NaOH 0,1M;
NH3 0,1M;

2. Quan sát từng trường hợp với màu chuẩn của pH để xác định gần đúng giá trị pH dung dịch.

Thí nghiệm 2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


1. Các thí nghiệm.

a) Nhỏ 2 ml dd Na2CO3 vào ống nghiệm đựng sẵn 2ml dd CaCl2. Nhận xét hiện tượng xảy ra.
b) Hoà tan kết tủa trắng ở thí nghiệm a) bằng dd HCl. Nhận xét các hiện tượng xảy ra.

c) Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaOH loãng sau đó nhỏ vào vài giọt dung dịch phenolphtalein lắc nhẹ và nhỏ

từ từ từng giọt dung dịch HCl vào cho đến khi dung dịch chuyển hết màu hồng.
2. Quan sát, nhận xét, giải thích các hiện tượng và viết các phương trình phản ứng(phân tử, ion thu gọn).


Chương 2: NITƠ - PHOTPHO
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
Bài học số: 14
---11CB---
Tên bài thực hành:
TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ, PHOT PHO
Tiết số: 21

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH

 Thí nghiệm 1: Tính oxi hoá của axit nitric đặc và loãng


Lưu ý: Cần nhắc nhở học sinh cẩn thận khi làm việc với HNO3 đặc , HNO3 loãng. Khí NO2 độc , cần cho học sinh làm với lượng nhỏ .
* Cách tiến hành.
a. Ống 1 nghiệm chứa 0,5 ml dd HNO3 đặc + một mảnh nhỏ Cu vào.

b. Ống 2 nghiệm chứa 0,5 ml dd HNO3 loãng + một mảnh nhỏ Cu vào, đun nhẹ. Nút các ống bằng bông tẩm dd

NaOH. Ống 1 : HNO3đ + Cu
Ống 2 : HNO3 loãng + Cu 

Thí nghiệm 2: Tính oxi hoá của muối nitrat nóng chảy.


* Cách tiến hành và gợi ý.
Một ống nghiệm khô chịu nhiệt trên giá sắt, trên chậu cát, cho một ít tinh thể KNO3 vào rồi dùng đèn cồn đốt mạnh ống nghiệm, khi có bọt khí, đốt mẩu than bén lửa đưa vào miệng ống nghiệm.

 2KNO3  2KNO2 + O2 C + O2 ( CO2
Thí nghiệm 3: Phân biệt một số loại phân bón hoá học.b) San thành 3 ống khác mỗi ống 1 ml mỗi dung dịch.

* Cách tiến hành và gợi ý.
Quan sát bề ngoài các phân bón.
a) Thử tính tan của phân bón (NH4)2SO4, KCl, Ca(H2PO4)2. Cho vào 3 lọ 4 -5 ml nước, cho vào mỗi ống bằng hạt ngô mỗi loại phân bón, lắc quan sát. Sau đó san thành 3 ống nhỏ, mỗi ống 1 ml mỗi loại để làm các TN sau:

b) Cho vào mỗi ống 0,5 ml dd NaOH đun lên cả 3 ống và thử bằng giấy quỳ ướt, nếu quỳ chuyển màu xanh là (NH4)2SO4 .
Ong 3 : có mùi khai , quỳ tím


chuyển sang màu xanh ( Chứng tỏ có NH4+
NH4+ + OH-  NH3 + H2O

c)


c) Còn lại là KCl và Ca(H2PO4)2. thử 2 dd của hai loại phân bón này với dd AgNO3
Ống 1 : Ca(H2PO4)2 + 6AgNO3 (
2Ag3PO4( + Ca(NO3)2 + 4HNO3
Ống 2 : KCl + AgNO3 (


Chương 5: HIĐROCACBON NO
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
Bài học số: 28
---11CB---
Tên bài thực hành:
Phân tích định tính nguyên tố.
Điều chế và tính chất của metan
Tiết số: 41

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm 1: Xác định định tính cacbon và hiđro.

Cách tiến hành:
Tìm C và H
Trộn đều 0,2 g saccarozơ với 1-2 g CuO sau đó cho hỗn hợp vào ống nghiệm, cho tiếp 1 g CuO phủ hết bề mặt hỗn hợp trong ống nghiệm, lấy cục bông tẩm bột CuSO4 khan trắng để sát miệng ống nghiệm, dẫn khi thoát ra vào nước vôi trong, tiến hành lắp dụng cụ như hình vẽ: Đun ống nghiệm có chứa hỗn hợp rắn.

Quan sát cục bông và nước vôi trong.

 Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của metan.Hỗn hợp CH3COONa và vôi tôi trộn nghiền với xút theo tỉ lệ 1: 2 về khối lượng, tiến hành lắp dụng như các hình vẽ.
- Đun nóng mạnh hỗn hợp bằng đèn cồn.
- Thu lấy khí CH4 bằng cách đẩy nước.
Thay ống dẫn khí bằng ống vuốt nhọn có gắn nút cao su, đốt khí thoát ra ở đầu ống thông vuốt nhọn.

Quan sát màu ngọn lửa.- Dẫn khí metan qua dung dịch brom.

Quan sát xem dung dịch brom có mất màu với metan hay không.

- Dẫn khí metan qua dung dịch thuốc tím.

Quan sát xem dung dịch thuốc tím có mất màu với metan hay không.

Xem thêm:
Chương 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
Bài học số: 34
---11CB---
Tên bài thực hành:
ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETILEN, AXETILEN
Tiết số: 48

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm1: Điều chế và thử tính chất của etilen


Cách tiến hành: Lắp dụng cụ như hình vẽ:
Hoá chất:
2ml C2H5OH + 4ml H2SO4 đặc lắc đều + vài viên đá bọt đun từ từ đến khi hỗn hợp chuyển màu đen đó là dấu hiệu sắp có khí etilen thoát ra. Bông tẩm NaOH đặc để hấp thụ khí CO2, SO2 do phản ứng phụ giứa H2SO4 với C2H5OH tạo ra.
- Đốt khí thoát ra ở đầu ống thông vuốt nhọn.
- Dẫn khí đi qua dung dịch KMnO4. Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch.

Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của axetilen


Hoặc
Cách tiến hành:
Nước khoảng 1ml.
CaC2 : mẩu nhỏ (hạt bắp)
Các dung dịch brom hoặc thuốc tím phải loãng.
- Đốt khí thoát ra ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát màu ngọn lửa.
Hoặc- Dẫn khí qua dung dịch KMnO4.Quan sát hiện tượng.
- Dẫn khí qua dung dịch AgNO3 trong NH3.
Quan sát hiện tượng.

Xem thêm:
Chương 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
Bài học số: 43
---11CB---
Tên bài thực hành:
TÍNH CHẤT CỦA ETANOL, GLIXEROL VÀ PHENOL
Tiết số: 60

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH

 Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với natri- Cho mẩu Na bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm khô chứa sẵn 2 ml etanol khan.

Bịt miệng ống nghiệm bằng ngón tay cái. Khi phản ứng kết thúc, đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm ra. Nhận xét và giải thích các hiện tượng thí nghiệm đã xảy ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với đồng (II) hiđroxit.


- Chuẩn bị hai ống nghiệm và tiến hành cho các dung dịch hoá chất vào hai ống được tiến hành thứ tự theo

như hình vẽ. Lắc nhẹ cả hai ống sau cho vào xong.Quan sát hiện tượng trong hai ống nghiệm. Giải thích.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom


- Tiến hành theo như hình vẽ.
- Quan sát hiện tượng ống nghiệm. Giải thích.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, phenol, glixerol
- Hãy phân biệt từng chất trong mỗi ống nghiệm bằng phương pháp hoá học.

Chương 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6


Bài học số: 47
---11CB---
Tên bài thực hành:
TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC
Tiết số:

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH


Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc- Cặp một ống nghiệm sạch và tiến hành các bước theo như các hướng dẫn trên hình ve ( tuần tự theo chiều mũi tên).


Quan sát sự thay đổi mầu ống

nghiệm sau khi kết thúc phản ứng.


Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quì tím, natri cacbonat.

a)

Nhúng đầu đũa thuỷ tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau đó chấm vào mẩu giấy quì tím.


Nhận xét sự thay đổi của mẩu giấy quì tím.b)


- Tiến hành theo hướng dẫn trên hình vẽ.
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ THỰC HÀNH
HOÁ HỌC LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

HỌC KỲ I

Chương : SỰ ĐIỆN LI
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
Bài học số: 8
---11NC---
Tên bài thực hành:
TÍNH AXIT - BAZƠ.PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
Tiết số:

HÌNH VẼ
CÁCH TIẾN HÀNH

 Thí nghiệm 1:b)

1. Cách tiến hành:
+ Lấy ống nhỏ giọt hoặc đũa thuỷ tinh nhỏ một giọt dd HCl 0,1M lên mảnh giấy quì đặt trước trên tấm kính thuỷ tinh.
+ Làm các TN tiếp tương tự với các dd:


NH4Cl 0,1M;
CH3COONa 0,1M;


NaOH 0,1M;
2. Quan sát từng trường hợp với màu chuẩn của pH để xác định gần đúng giá trị pH dung dịch.

 Thí nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


Nhỏ dd HCl vào cho đến mất màu hồng
Thực hiện phản ứng trong ống nghiệm:
ZnSO4 + 2NaOH vừa đủ ( Zn(OH)2 (+ Na2SO4
Lọc lấy kết tủa Zn(OH)2 vào ống nghiệm khác:

1. Các thí nghiệm.
a) Nhỏ 2 ml dd Na2CO3 vào ống nghiệm đựng sẵn 2ml dd CaCl2. Nhận xét hiện tượng xảy ra.


b) Hoà tan kết tủa trắng ở thí nghiệm a) bằng dd HCl. Nhận xét các hiện tượng xảy ra.c) Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịc
 
Gửi ý kiến