Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN LI 9 (HKI)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:28' 08-06-2008
Dung lượng: 1'000.5 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Giáo án Vật lý lớp 9
Tuần 1
CHƯƠNG I: điện học
Ngày soạn: 30/8/07
Ngày dạy:
Tiết 1:Bài 1
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện
vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây
I/ Mục tiêu cần đạt:
- Nêu được cách tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của Ivào u giữa hai đầu dây dẫn
vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I u từ số liệu về thực nghiệm
- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
II/ Chuẩn bị :
Mỗi nhóm :một điện trở mẫu .một am pe kế ghđ 1.5a và đcnn 0,5 a 1vôn kế ghđ 6v
1 công tắc .1 nguồn điện 6 v , 7đoạn dây nối
III/Hoạt động của thầy và trò

Tg
hoạt động của thầy
hoạt động của trò


A/ổn định tổ chức lớp
9A:
9D:
B/Kiểm tra bài cũ
? Nêu khái niệm cường độ dòng điện ? Khái niệm hiệu điện thế? đo I, u bằng dụng cụ nào ?
C/Bài mới


Gv giới thiệu hình 1.1 hs quan sát sơ đồ trả lời
? Nêu qui tắc dùng ampe kế ,vôn kế
? Nêu tên các bộ phận của mạch điện và nhiệm vụ của từng bộ phận ?
- Yêu cầu hs tìm hiểu sơ đồ h1.1
- Theo dõi ,kiểm tra hs mắc mạch điện thí nghiệm

Yêu cầu hs thảo luận câu 1và đại diện nhóm trả lờiYêu cầu hs đưa vào bảng kết quả ,vẽ đồ thị H1.2
?đồ thị có đặc điểm gì ?
Gọi hs trả lời C2
Vậy hãy vẽ mối quan hệ giữa I và U ?


Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế ?
Gọi 2 em đọc lại kết luận

Từng học sinh tự tìm hiểu và trả lời câu hỏiGiáo viên hướng dẫn cách xác định tọa độ của M bất kì
Học sinh làm việc cá nhân và thu 3 em đánh giá kết quả :
D/ Củng cố
Cường độ dòng điện phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế ?
Khi có I qua dây dẫn là 0,5V thì U giữa 2 đầu dây là U=3V
Vậy muốn có I qua dây dẫn đó là 2A thì phải đặt vào 2 đầu dây đó 1 hiệu điện thế là bao nhiêu ?
E/Hướng dẫn về nhà.
Học thuộc phần ghi nhớ đọc phần em chưa biết ? làm BT 1.1 đến 1.4 SBT
Rút kinh nghiệm:


H: Trả lời


I/ Thí nghiệm:
2/ Tiến hành thí nghiệm :
-Tìm hiểu sơ đồ
-Tiến hành thí nghiệm theo nhóm

Các nhóm tiến hành đo ghi kết quả vào bảnh 1
-Trả lời câu C1
Khi U tăng bao nhiêu lần
Thì I tăng bấy nhiêu lần
Hay I~ U

II/Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế :
1/ Dạng đồ thị :

Đồ thị là đường thẳng
-Từng học sinh làm C2


2/ Kết luận :
I(U
2) Kết luận sgk/5
2 em học sinh đọc lại
III/Vận dụng
C3 : Trên trục hoành xác định U1=2,5V
Kẻ đường song song trục tung cắt đồ thị tại K
Từ K kẻ đường song song trục hoành cắt trục tung tại I1=0,5A
Tương tự U2=3,5V ; I2=0,7A

C4: Các giá trị còn thiếu là 0,125A .4V. 5V.0,3A
C5: I tỉ lệ thuận với U


Ngày soạn : 30/8/07
Ngày dạy :
Tiết 2 -Bài 2: Điện trở của dây dẫn - định luật ôm

I/Mục tiêu cần đạt :
Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giảI bài tập
Phát biểu và viết được hệ thức của định luật ôm
Vận dụng định luật ôm để giảI một số bài tập đơn giản
II/Chuẩn bị :
Gv kẻ sẵn bảng tính giá trị U:I
III/ Hoạt động của thầy và trò
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò


A/ổn đinh tổ chức lớp
9A:
9D:
B/kiểm tra bài cũ :
? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U
C/ Bài mới

Yc học sinh dựa vào kết quả tn bài trước tính U/I

gv theo dõi kiểm tra giúp đỡ các học sinh yếu tính toán cho chính xác
yêu cầu 2hs trả lời C2cho cả lớp thảo luận
với mỗi dây dẫn U/I như thế nào ?
với dây dẫn khác thì U/Inhư thế nào ?

gv thông báo kn R=U/I gọi là điện trở
? tính điện trở của một dây dẫn bằng công thức nào
? khi tăng U giữa 2 đầu dây dẫn lên hai lần thì R tăng bao nhiêu ?vì sao ?

yc học sinh tính điện trở của dây dẫn khi U=1Vvà I=1A
nêu các bội số của ôm ?

? tính điện trở của dây dẫn khi đặt vào hai đầu dây dẫn mmmmột hiệu điện thế U=3V thì I qua dây dẫn là 250mA
khi Ukhông đổi nếu R càng lớn thì I qua nó ntn?
Với một dây dẫn thì I phụ thuộc ntn vào U?với U không đổi thay đổi dây dẫn khác thì I phụ thuộc ntn vào R?
Viết hệ thức liên hệ giữa I;U;R?
Gọi hai em phát biểu định luật ?Gọi học sinh đọc C3
Cả lớp tóm tắt bài


Vận dụng công thức nào để tính U?

Y/c cả lớp tìm hiểu C4 và gọi một em lên bảng giảI và cả lớp thảo luận
D/ Củng cố :
Với công thức R=U/I có thể nói khi R tăng bao nhiêu lần thì U tăng bấy nhiêu lần không? Tại sao?
Nêu công thức định luật ôm ?
E/Hướng dẫn về nhà.
Học thuộc phần ghi nhớ sgk . Làm bài tập từ bài 2.1 đến 2.4 sbt
Rút kinh nghiệm:
I/ Điện trở của dây dẫn
1/ xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn :
Từng học sinh dựa vào bảng 1,2 tính U/Ivới mỗi dây dẫn

Từng học sinh trả lời C2thảo luận với cả lớp
Với mỗi dây dẫn thì U/Ikhông đổi

Với dây dẫn khác thì U/I cũng khác
2/ Điện trở :
Một học sinh đọc kn sgk
R=U/I

R không tăng vì R không phụ thuộc vào U
Ký hiệu :
đơn vị điện trở :
U=1V
I=1A thì R=1V/1A=1(
-1k( = 1000 (
1M(=1000000(
Hs tóm tắt bài và giải
R=U/I=3/0,25=12(
ý nghĩa của điện trở :hs nêu ý nghĩa sgk
II/ Định luật ôm :
1/ Hệ thức của định luật :
I ~U; I ~ 1/R

I= U/R
2/ Phát biểu định luật :
Sgk/8
2hs đọc định luật
III/ Vận dụng :
Một em đọc và tóm tắt C3
R=12( Hiệu điện thế giữa hai đầu tóc đèn là
I=0,5A I=U/R => U=R xI= 0,5x12=6V
U=?

C4:
U1 =U2 theo định luật ôm ta có :
R2=3R1 I1=U1/R1
I1/I2=? I2=U2/R2
=> I1 /i2= U1/ R1.R2/U2
I1/I2= 3R1/R1= 3=> I1=3I2Tuần 2
Ngày soạn : 31/8/07
Ngày dạy :

Tiết 3- Bài 3: Thực hàmh xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế

I/ Mục tiêu cần đạt :
-Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở
-Mô tả được cách tiến hành và bố trí tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế
-Có ý thức chấp hành nghiêm túc qui tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm
II/ Chuẩn bị :
-Mỗi nhóm :1dây dẫn chưa biết giá trị điện trở
1nguồn điện , 1am pe kế ,1vôn kế
1khóa ,7đoạn dây dẫn
-Mỗi học sinh :1báo cáo thực hành .
III/ Hoạt động của thầy và trò :

Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò


A/ ổn định tổ chức lớp
9A:
9D:
B/ kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
C/ Bài thực hành :
Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh
? Nêu công thức tính điện trở ?
vẽ sơ đồ mạch điện ?giáo viên theo dõi và giúp đỡ các nhóm làm thí nghiệm cách mắc am pe kế và vôn kế? yêu cầu cá nhân hoàn thành báo cáo thực hành


D/ Củng cố
Gv thu báo cáo thực hành
-nhận xét buổi thực hành .đánh giá kết quảE/Hướng dẫn về nhà.
Về nhà ôn lại định luật ôm, tìm hiểu về mạch nối tiếp.
Rút kinh nghiệm:1/ trả lời câu hỏi báo cáo :

R= U/I
Gọi một em lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện

2/ mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo .
Các nhóm học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ
Học sinh tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng
Chú ý : tất cả hs đều phảI tham gia thí nghiệm ,kiểm tra kết quả của bạn tong nhóm
Báo cáo kết quả thực hành

Kêt quả đo

Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện (A)
điện trở (ôm)
3/ ghi báo cáo thực hành :
Ngày soạn: 3/9/07
Ngày dạy :
Tiết 4- Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
I/ Mục tiêu cần đạt.
Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếpRtđ =R1 +R2và hệ thức U1/U2 =R1/R2từ các kiến thức đã học
Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết
Vận dụng được những kiến thức đã họcđể giảI thích một số hiện tượng và giải bài tập
về đoạn mạch nối tiếp.
II/ Chuẩn bị :
Mỗi nhóm : 3điện trử mẫu 6(,10( ,16(
1am pe kế , 1 vôn kế TN
1 nguồn điện 6V
1 công tắc, 7 dây dẫn 30cm
III/Hoạt động của thầy và trò:

Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò


A. ổn định tổ chức.
9A:
9D:
B. Kiểm tra bài cũ :
? Nêu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp ?
? Phát biểu định luật ôm và ghi công thức định luật ?
C. Bài mới
? Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp


? Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có liên quan gì với cường độ dòng điện mạch chính ?
? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên quan gì với hiệu điện thế mỗi đèn
Gv vẽ sơ đồ H4.1lên bảng
? Yêu cầu hs trả lời C1


2 điện trở R1, R2có mấy điểm chung
Gv thay hai đèn bằng hai điện trở khác các hệ thức trên có đúng không ?

? Hãy vận dụng định luật ôm và các kiến thức đã học chứng minh :
U1/ U2= R1/R2
Gọi học sinh đọc sgk trang 12
? Thế nào là điện trở tương đương của một đoạn
mạch ?
? vận
 
Gửi ý kiến