Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đại Số 9 Chương III Đẹp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 28-11-2009
Dung lượng: 175.1 KB
Số lượt tải: 1045
Số lượt thích: 0 người
Chương III – HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Tiết 30
Soạn ngày: Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Dạy ngày :

A./ Mục tiêu:
-Nắm được định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn. Nắm được phương pháp biểu diễn và minh hoạ nghiệm thông qua độ thị của hàm số.
-Kỉ năng tìm ngiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn. Kỉ năng viết tập nghiệm của PT bậc nhất hai ẩn.
-Nghiêm túc khi sử dụng đồ thị hàm số để minh hoạ nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Cẩn thận torng tìm nghiệm của phương tirnh2 bậc nhất hai ẩn.
B./ Phương tiện;
Giáo viên: Bài dạy, SGk, SGv, bảng phụ vẽ sẵn hình 1, 2, 3 trang 6-7.
HS: Vở ghi, thước thẳng…
C./ Tiến trình:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng

Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu nội dung chương III
Chúng ta đã được học về phương trính bậc nhất 1 ẩn. Trong thực tế còn có những bài toán dẫn đến phương trình có nhiều hơn một ẩn như phương trình bậc nhất hai ẩn ví dụ như bài toán cổ : “ Vừa gà vừa chó ……… một trăm chân chẵn” Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó? Ta cần đến phương trình bậc nhất hai ẩn là x +y = 36 và 2x + 4y =100 vậy phương trình bậc nhất hai ẩn có tác dụng gì? Khi nào chúng ta cần đến phương trình này? Để biết được chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nội dung từng bài cụ thể của chương .

Hoạt động 2:Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn

GV đưa ra ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn từ đó dẫn dắt HS đến khái niệm.
GV lấy vài ví dụ minh hoạ.
Y/ cầu HS lấy thêm một số ví dụ.
GV đưa ra bài tập
Trong các pt sau pt nào là pt bậc nhất hai ẩn.
a)4x – 0,5y = 0
b) 3x2 +y = 5
c) 0x + 8y = 2
d) 3x + 0y = 1
e) 0x + 0y = 3
f) x +y – z = 4

GV ta xét pt: x + y = 36
Tìm một cặp giá trị của x và y để VT =VP ?
Tại x= 2; y=34 thì VT = VP ta nói cặp (2; 34) là một nghiệm của pt . vậy hãy chỉ ra hai cặp nghiệm khác?
Cho HS nêu khái niệm về nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn.
Cho HS làm ?1&?2 theo nhóm
HS thực hiện theo các yêu cầu của GV và rút ra khái niệm.


HS lấy ví dụ.


HS đứng tại chỗ trả lời:
Đáp án: a, c, d là các phương trình bậc nhất hai ẩn

HS tìm: x= 2; y=34
hoặc x=1; y=35,hoặc x= 3; y=33 … …
H chỉ ra các cặp nghiệm .
(1;35) và (3;33) …….
HS nêu khái niệm.
HS hoạt động nhóm, kết quả ghi ở bảng phụ nhóm
Sau 5’ các nhóm treo kết quả.
?2 pt bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm
a) Khái niệm :
Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng ax + by = c (1)
Trong đó a, b, c là các số đã biết a, b không đồng thời bằng không.
b) Các ví dụ:
x +y = 36; x – 5y = x + 2y = 0….


c) Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nếu tại x = x0; y = y0 mà gtrị hai vế của pt bằng nhau thì cặp số (x0; y0) là một nghiệm của pt (1)
Ta viết:
pt (1) có nghiệm là (x;y) = (x0; y0)


* Chú ý: SGK /5( sau ?2)

Hoạt động 3:Tập nghiệm của phương trình bậc nhất.

Ta đã biết pt bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm vậy làm thế nào để biểudiễn tập nghiệm của pt?
GV đưa ra pt.
Biểu diễn y theo x?
GV treo bảng của ?3 đã chuẩn bị sẵnHS : y = 2x – 1
6 HS lên bảng điền dưới dạng trò chơi tiếp sức nhanh.
Lớp nhận xét, sửa sai.Xét phương trình:2x – y = 1 (2)
<=> y = 2x – 1No_avatar

xin chao, toi la ga cong nghiep

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓