Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài soạn chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hoa Quyên
Ngày gửi: 19h:46' 22-05-2008
Dung lượng: 766.0 KB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1 + 2
S:
G:
Chương I: bảng tính điện tử
$1: chương trình bảng tính là gì?


I- Mục tiêu cần đạt.
Giúp HS:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính.
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính.
- Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.
- Biết nhập, sửa, xoá dữ liệu.
- Biết cách di chuyển trên trang tính.
II- Chuẩn bị:
GV: Tài liệu sgk, bảng chấm công của giáo viên, biểu đồ thống kê học sinh,…
III- Tiến trình bài giảng.
1. Hoạt động dạy – học.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động 1:
GV: Trong thực tế nhiều khi thông tin được biểu diễn dưới dạng bảng để tiện cho việc so sánh, sắp xếp, tính toán,…
GV: Cho hs đọc các ví dụ trong sgk.
HS: Đọc ví dụ trong sgk, nghiên cứu.
GV: Hãy lấy một số ví dụ minh hoạ cho việc cần biểu diễn thông tin dưới dạng bảng.
HS: Lấy một số ví dụ minh hoạ cho việc cần biểu diễn thông tin dưới dạng bảng.
Hoạt động 2:
GV: Giới thiệu màn hình làm việc của chương trình Microsoft Excell (sử dụng bảng phụ).
HS: Chú ý theo dõi.


Hoạt động 3:
GV: Hãy cho biết giao diện của chương trình soạn thảo văn bản (Word).
HS: Trả lời.
GV: Tương tự như giao diện của Word, giao diện của chương trình bảng tính Excel cũng giống như Word.
GV: Giới thiệu cho hs hiểu về thanh công thức; bảng chọn Data; trang tính.
HS: Chú ý theo dõi, ghi bài.
Hoạt động 4:
GV: Việc gõ chữ việt trên trang tính hoàn toàn giống như soạn thảo văn bản.
HS: Nhắc lại cách nhập chữ tiếng việt.


1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng.
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.2. Chương trình bảng tính.
a) Màn hình làm việc:
Gồm: các bảng chọn, các thanh công cụ, các nút lệnh và cửa sổ làm việc chính.
b) Dữ liệu: Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lý nhiều dạng dữ liệu khác nhau: số, văn bản,…
c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn: Chương trình bảng tính thực hiện một cách tự động nhiều công việc tính toán từ đơn giản đến phức tạp. sử dụng các hàm có sẵn thuận tiện cho việc tính toán.
d) Sắp xếp và lọc dữ liệu:
Chương trình bảng tính cho ta sắp xếp theo tiêu chuẩn kác nhau, và lọc những dữ liệu theo yêu cầu.
e) Tạo biểu đồ: Chương trình bảng tính có công cụ tạo biểu đồ.
3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
a) Thanh công thức: là thanh công cụ đặc trưng của chương trính bảng tính.
b) Bảng chọn Data (Dữ liệu): Gồm các lệnh dùng để xử lý dữ liệu.
c) Trang tính: Gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.
- Địa chỉ của một ô tính: là cặp tên cột và tên hàng.
- Khối: Là tập hợp các ô tính liền nhau tạo thành một vùng chữ nhật.
4. Nhập dữ liệu vào trang tính.
a) Nhập và sửa dữ liệu:
- Đưa dữ liệu vào ô tính từ bàn phím (số hoặc kí tự,…)
- Để sửa dữ liệu ở ô tính ta nháy đúp chuột vào ô đó.
b) Di chuyển trên trang tính:
- Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.
- Sử dụng chuột và thanh cuốn.
c) Gõ chữ Việt trên trang tính:
Tương tự như chương trình soạn thảo văn bản.


Hoạt động 5: Củng cố - Hướng dẫn về nhà.
GV: Yêu cầu hs làm các câu hỏi và bài tập trong sgk vào vở.
HS: Trả lời các câu hỏi trong sgk vào vở.
- Làm bài tập: 4, 5.
- Về nhà học thuộc bài theo sgk và vở ghi.
- Hoàn thiện các bài tập vào vở.


Tiết 3 + 4
S:
G:
Bài thực hành 1:
Làm quen với chương trình bảng tính excel


I- Mục tiêu cần đạt.
Giúp HS:
- Biết khởi động và kết thúc Excel.
- Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
II- Chuẩn bị:
HS: Ôn lại những kiến thức đã học ở bài trước.
- Đọc trước bài thực hành 1:
GV: Các bài tập cho hs thực hành.
- Máy tính để hs thực hành.
III- Hoạt động dạy - học

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động 1:
GV: Giới thiệu cách khởi động chương trình bảng tính điện tử cho hs.
HS: Chú ý theo dõi, ghi vào vở.

GV: Hãy nhắc lại cách lưu văn bản vào máy tính?
HS: Nhắc lại.
GV: Tương tự như vậy ta thực hiện ghi kết quả làm việc vào máy tính như trong Word.

1. Khởi động Excel.
Sử dụng một trong ba cách sau để khởi động chương trình bảng tính:
C1: Nháy chuột nút:
Start/ Programs/ Microsoft Excel.
C2: Nháy chuột vào biểu tượng (Microsoft Excel) trên màn hình làm việc.
C3: Nháy chuột vào nút (X) phía trên bên phải của màn hình.
2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
a) Lưu kết quả làm việc: Chọn File -> save.
b) Thoát khỏi Excel: Chọn File -> Exit.


Hoạt động 2: Thực hành trên máy tính.
Bài tập 1:Khởi động Excel.
- So sánh các điểm giống và khác nhau giữa giao diện của Word và giao diện của Excel.
- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
- Kích hoạt ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính.
Bài tập 2:
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào một ô trên trang tính.
- Lặp lại các thao tác nhập dữ liệu (sử dụng các phím mũi tên để di chuyển).
- Chọn một ô tính và nhấn phím Delete, gi nội dung mới tuỳ ý vào ô tính đó.
- Thoát khỏi Excel mà không lưu lại kết quả và thực hiện.
Bài tập 3: Khởi động Excel và nhập dữ liệu trong bảng dưới đây:

Lưu bảng tính với tên Danh sanh lop em và thoát khỏi Excel.
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà.
- Ôn tập lại những kiến thức đã học.
- Thực hành trên máy các bài tập đã cho và làm các bài tập mới.
Tiết 5 + 6
S:
G:

Bài 2:
Các thành phần chính và dữ liệu
trên trang tính


I- Mục tiêu cần đạt.
Giúp HS:
- Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức.
- Hiểu vai trò của thanh công thức.
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
II- Chuẩn bị:
GV: sgk, giáo án, máy chiếu đa năng.
III- Hoạt động dạy - học

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động 1: Kiểm tra.
1) Màn hình Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính? Nêu khái niệm trang tính?
2) Viết đường dẫn để khởi động chương trình bảng tính?
Hoạt động 2:
GV: Cho hs quan sát bảng tính (sử dụng máy chiếu)
HS: Quan sát, đưa ra nhận xét.
GV: Hãy cho biết giữa trang tính và bảng tính có gì giống và khác nhau?
HS: Bảng tính có thể có nhiều trang tính, mỗi trang tính có thể gồm nhiều trang màn hình.
Hoạt động 2:
GV: Hãy cho biết các thành phần chính trên trang tính?
HS: Các hàng, các cột và các ô tính.
GV: Ngoài các thành phần trên trang tính còn một số thành phần khác.
GV: Giới thiệu cho hs biết về hộp tên, khối, thanh công thức(sử dụng máy chiếu).
HS: Chú ý, theo dõi, ghi bài.
Hoạt động 4:
GV: Cho hs đọc trong sgk.
HS: Đọc nội dung trong sgk (mục 3)
GV: Hãy nêu các cách chọn một ô, một hàng, một cột, một khối.
HS: Thảo luận đưa ra câu trả lời.
GV: Ngoài cách sử dụng chuột để chọn, thì ta có thể dùng bàn phím được không?
HS: Trả lời.
GV: Hướng dẫn hs chọn đối tượng bẳng tổ hợp phím nóng: Shift + 4 phím mũi tên.
HSL chú ý, theo dõi.
GV: Lưu ý hs cách chọn đồng thời nhiều khối khác nhau.
Hoạt động 5:
GV: Giới thiệu cho hs biết các dạng dữ liệu khác nhau trong ô tính.
HS: Hãy cho biết cách để phân biệt được đâu là dữ liệu dạng số, đâu là dữ liệu dạng kĩ tự.
HS: Dữ liệu dạng số được căn thẳng lề phải của ô tính, dữ liệu dạng kí tự được căn thẳng lề trái của ô tính (ngầm định).Hoạt động 6: Củng cố.
1) Hãy kiệt kê các thành phần chính của trang tính?
2) Thanh công thức của Excel có vai trò gì đặc biệt?
Bài tập 1: Chỉ ra phương án sai: Khi nhập dữ liệu vào trang tính thì:
a) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên được căn lề trái trong ô.
b) Dữ liệ kiểu số sẽ mặc nhiên căn phải trong ô.
c) Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn trái trong ô.
c) Câu b và c đúng.


1. Bảng tính.
- Bảng tính có nhiều trang tính, mỗi trang tính có nhiều trang màn hình.
- Trang tính đang được kích hoạt: Là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.
- Để kích hoạt trang tính ta nháy chuột vào nhãn tương ứng.

2. Các thành phần chính trên trang tính.
- Hộp tên: Là ô ở góc ở trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
- Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật, khối có thể là một ô, một hàng, một cột,…
- Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.

3. Chọn các đối tượng trên trang tính.
Để chọn các đối tượng trên trang tính ta thực hiện như sau:
- Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột tới vị trí ô đó và nháy chuột.
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên chuột.
- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện.
4. Dữ liệu trên tra
 
Gửi ý kiến