Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sang kien kinh nghiem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Trọng Sỹ
Ngày gửi: 22h:43' 20-05-2008
Dung lượng: 706.0 KB
Số lượt tải: 1564
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo Phúc thọ
Trường tiểu học sen chiểu


(

Tác giả: nguyễn thị hồng cẩm

Đơn vị: Trường tiểu học Sen Chiểu
Phúc Thọ – Hà Tây
Năm học: 2007 - 2008
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(


I. sơ yếu lý lịch

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Ngày sinh: 02 - 9 - 1971
Vào ngành: 1991
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Sen Chiểu - Phúc Thọ – Hà Tây
Trình độ chuyên môn: Đại học
Ngày vào Đảng: 26 - 11 - 2004
Khen thưởng năm học trước: - Giáo viên giỏi cấp huyện
- Đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

II. Nội dung đề tàiNăm học: 2007 - 2008
A. Đặt vấn đề
I. Lí do chọn đề tài

- Trong chương trình môn toán ở tiểu học hiện nay, nội dung dạy về phân số, các phép tính về phân số được đưa vào giảng dạy, trong chương trình toán 4. Đây là nội dung dạy học toán mới trong chương trình toán 4. Phân số, các phép tính về phân số là một nội dung khó đối với học sinh lớp 4, hơn thế nữa là các bài toán có kiến thức nâng cao bồi dưỡng cho học sinh khá, giỏi ở lớp 4 lại là những bài toán mang tính trừu tượng cao. Đòi hỏi học sinh phải tư duy và sáng tạo mới có thể giải được các bài toán đó.

- Trong các nội dung bồi dưỡng toán cho học sinh giỏi lớp 4 hiện nay thì nội dung bồi dưỡng về phân số, các phép tính về phân số, các bài toán có nội dung về phân số là một nội dung khó, hai nữa các nội dung này thường xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi. Các bài tập này hầu hết học sinh đều khó khăn trong cách giải hoặc nhiều học sinh không giải quyết nổi.

- Qua thực tế là kết quả của bài kiểm tra định kỳ, kết quả kiểm tra chất lượng học sinh giỏi, các đề thi học sinh giỏi của nhiều năm trở lại đây. Bài toán về phân số thường xuyên xuất hiện với nhiều dạng loại khác nhau. Nhưng số em giải quyết tốt các bài toán về phân số chưa nhiều, kết quả bài kiểm tra, bài thi chưa cao.

- Chính vì vậy trong năm học năm 2007 - 2008 này, Tôi đã đi sâu tìm tòi và nghiêm cứu cách dạy các bài toán về phân số để bồi dưỡng cho những học sinh khá và giỏi toán ở lớp 4, nhằm giúp các em có kiến thức một cách hệ thống các dạng toán về phân số, giúp các em tháo gỡ khó khăn khi gặp các bài toán về phân số trong các đề thi học sinh giỏi

II. Phạm vi đề tài
Học sinh khá, giỏi lớp 4 - Trường tiểu học Sen Chiểu

III.Thời gian thực hiện
Năm học 2003 - 2004 dạy toán 5 và năm học 2007 - 2008 dạy toán 4
B. Quá trình thực hiện đề tài
I. Khảo sát thực tế

1. Về học sinh
- ở chương trình môn toán lớp 4, nội dung phân số và các phép tính về phân số được đưa vào dạy học kỳ II. Vừa làm quen, học khái niệm phân số các em phải học ngay các phép toán về phân số, rồi giải các bài toán về phân số cho nên các em cảm thấy đây là một nội dung khó, khi bồi dưỡng các bài toán khó về phân số nhiều em cảm thấy " sợ "giải các bài toán về phân số.
- Việc vận dụng các tính chất của phân số, các qui tắc tính chậm.
- Các tính chất của các phép tính về phân số trừu tượng nhiều học sinh khó nhận biết, mối quan hệ giữa các thành phần trong các phép tính về phân số nhiều học sinh không phát hiện được do khả năng quan sát chưa nhanh.
- Qua nhiều đề thi kiểm tra chất lượng học sinh giỏi của trường, của huyện, của tỉnh (những năm trước), phần nhiều học sinh không giải quyết được bài toán có nội dung về phân số, giải sai về cách giải, không chính xác về kết quả. Gần đây nhất là trong đề thi kiểm tra định kỳ lần 1 (giữa kỳ 1 ) ở lớp 4 có một bài tập số 5 :
Tính nhanh : (1điểm) - Bài tập phát hiện học sinh giỏi

Thực tế số em giải được và đúng bài tập này rất ít, phần nhiều giải sai hoặc bỏ giấy trắng, nhiều em giải dài dòng chưa nhanh. Tìm hiểu nguyên nhân thấy rằng các em không biết quan sát, so sánh, các phân số trong tổng, không phân tích được qui luật có trong dãy phân số đó để tính nhanh.

2. Về giáo viên
- Qua tìm hiểu tôi nhận thấy các đồng chí giáo viên đựoc phân công bồi dưỡng toán cho học sinh chưa thấy được vị trí quan trọng của các bài toán về phân số. Trong các bài dạy về phân số giáo viên không mở rộng kiến thức cho học sinh. Khi bồi dưỡng cho học sinh không hệ thống được các nội dung kiến thức, không phân định được rõ dạng bài, để khắc sâu cách giải cho học sinh.
- Phương pháp dạy các bài toán về phân số còn chưa phù hợp với nhận thức và trình độ của học sinh, không gây được hứng thú và sự say mê học toán của các em.
3. Kết quả
Với 20 học sinh lớp 4 năm học trước 2005 - 2006 và đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi của trường năm học này.
Bài toán về phân số được học sinh giải quyết với kết quả như sau :
G : 1 em =5% TB : 8 em =40%
K : 5 em = 25% y : 6 em = 30%
Trước thực trạng trên tôi rất băn khoăn và trăn trở. Khi được ban giám hiệu nhà trường phân công bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, tôi đã nghiên cứu các tài liệu và tìm ra cho mình 1 số biện pháp để dạy cho học sinh giải các bài toán về phân số nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở lớp 4 tạo nền tảng cho các em học tốt toán ở lớp 5 và các lớp trên.

II. Biện pháp thực hiện đề tài
Trong quá trình bồi dưỡng nội dung về phân số cho học sinh giỏi toán ở lớp 4, tôi phân thành các dạng bài như sau:
Dạng 1: Các bài toán về cấu tạo phân số :
A. Các kiến thức cần ghi nhớ :
1. Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành phân số, tử số là số bị chia, MS là số chia a : b =  ( với b ( 0 )
- Mẫu số b chỉ số phần = nhau lấy ra từ 1 đơn vị, tử số a chỉ số phần lấy đi.
2. Mỗi số tự nhiên có thể viết thành phân số mẫu số là 1 : a = 
3. Phân số nào có tử số nhỏ hơn mẫu số thì nhỏ hơn 1; phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1,àphan số nào có tử số bằng mẫu số thì bằng 1.
4. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của 1 phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được phân số bằng phân số đã cho : ( 0 )
5. Nếu chia cả tử số và mẫu số của phân số đã cho với 1 số tự nhiên ( 0 ( gọi là rút gọn phân số ) thì được phân số bằng phân số đã cho.
( m ( 0 )
6. Nếu cộng cả tử số và mẫu số của phân số với cùng 1 số (hoặc trừ cả tử số và mẫu số ) cùng một số thì hiệu giữa mẫu số và tử số không thay đổi.(với phân số < 1 )
B. Các ví dụ :
Ví dụ 1 : Rút gọn các phân số sau :
a.  = 
b.  = 

Ví dụ 2 : Cho phân số , cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó với 1 số tự nhiên ta được phân số bằng . Tìm số đó
Giải : Hiệu của mẫu số và tử số của phân số là :
7 - 3 = 4 ( đơn vị )
Khi cộng vào tử số và mẫu số với cùng 1 số thì hiệu của mẫu số và tử số vẫn không thay đổi. Nếu coi tử số của phân số mới là 7 phần thì mẫu số của nó là 9 phần.
Ta có sơ đồ :Số phần bằng nhau của mẫu số hơn số phần bằng nhau của tử số là :
9 - 7 = 2 ( phần )
Tử số của phân số mới là : 4 : 2 x 7 = 14
Số cộng thêm vào là : 14 -3 =11
Đáp số : 11
Ví dụ 3 : Cho phân số  .Tìm phân số bằng phân số đã cho biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số của nó là 1995 đơn vị.
Giải
Nếu ta coi mẫu số của phân số phải tìm là 14 phần thì tử số của phân số đó là 11 phần như thế.
Hiệu số phần bằng nhau là : 14 - 11 = 3 (phần)
Tử số của phân số phải tìm là : 1995 : 3 x 11 = 7315
Mẫu số là : 1995 + 7315 = 9310
Vậy phân số phải tìm là : 
C. Các bài tập luyện tập
Bài 1: Rút gọn các phân số sau :

a. b.  c. 
Bài 2 : Tìm phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 40 và rút gọn phân số đó thì được .
Gợi ý
- Coi tử số của phân số phải tìm là 3 phần thì mẫu số là 5 phần
- áp dụng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỷ số của 2 số đó để tìm tử số và mẫu số của phân số mới.
Đáp số : 
Bài 3 : Cho phân số . Trừ cả tử số và mẫu số của phân số đó cho cùng 1 số tự nhiên ta được phân số bằng  . Tìm số đó.
Gợi ý : - Khi trừ cả tử số và mẫu số của phân số
No_avatar
Anh chị nào có Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 và kế hoạch đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên cho em xin ạ?Big Thanks! mail của em đây ạ!  tranvanquang81@yahoo.com
 
Gửi ý kiến