Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phụ đạo hoá 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiền
Ngày gửi: 09h:10' 14-11-2009
Dung lượng: 558.5 KB
Số lượt tải: 1772
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn : Ngày giảng :

Chủ đề 1:HỢP CHẤT VÔ CƠ
LOẠI CHỦ ĐỀ BÁM SÁT (Thời lượng 8 tiết)
BÀI 1 : OXIT – AXIT (4 tiết)

I- Mục tiêu bài học:
- Hiểu sâu hơn và nắm lại toàn bộ những kiến thức về oxit, axit.
- Vận dụng những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit và axit, để làm một số dạng bài tập có liên quan.
II-Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: Hệ thống bài tập, câu hỏi.
- HS: Ôn lại các kiến thức đã học.
II- Đồ dùng dạy học:
III- Phương pháp:
IV- Bài mới :
ổn định lớp : GV qui định vở ghi, SGK, hướng dẫn cách học bộ môn.
Các hoạt động động học:
Hoạt động 1: Ôn tập các khái niệm và các nội dung lí thuyết cơ bản ở lớp 8.
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung ghi

GV : Dùng phiếu học tập có ghi về các bài tập sau. Yêu cầu các nhóm thảo luận để hoàn thành :
a) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Na2O +........( NaOH
CuO + ........( CuCl2 + H2O
........ + H2O ( H2SO4
CO2 + ........ ( Ca(HCO3)2
SO3 + ........ ( Na2SO4 + H2O
b) Trong các cặp chất sau đây cặp chất nào có phản ứng hoá học xảy ra, cặp chất nào không xảy ra (nếu có).
Fe2O3 + H2O ---->
SiO2 + H2O ---->
CuO + NaOH ---->
ZnO + HCl ---->
CO2 + H2SO4 ---->
SO2 + KOH ---->
Al2O3 + NaOH ---->
GV : Yêu cầu các nhóm thảo luận và đề nghị 2 học sinh lên bảng trực tiếp làm mỗi em một câu.
+ Sau đó giáo viên gọi học sinh ở dưới nhận xét bài làm và giáo viên bổ sung.
H : Qua 2 bài tập trên em có nhận xét gì về tính chất hoá học của các chất ?
+ GV treo bảng phụ ghi sơ đồ về tính chất hoá học của oxit.
H : Dựa vào sơ đồ trên bảng phụ em hãy rút ra kết luận về tính chất của oxit.GV : Nhắc học sinh chú ý những vấn đề sau :
* Không phải tất cả các oxit axit đều tác dụng với H2O như SiO2.
* Chỉ có một số oxit bazơ tan mới tác dụng với H2O còn các oxit còn lại không tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường.
* Oxit axit tác dụng với kiềm không vhỉ tạo ra muối trung hoà mà còn tạo ra muối axit tuỳ thuộc vào tỉ lệ số mol của 2 chất tham gia phản ứng.
* Đối với oxit lưỡng tính như Al2O3, ZnO, ... chúng có thể tác dụng với axit nhưng cũng có thể tác dụng với bazơ.
+ GV : Treo bảng phụ có ghi sẵn bài tập số 2 lên bảng tiếp tục cho học sinh thảo luận nhóm và làm bài tập trong phiếu học tập.
+ Yêu cầu 1 học sinh lên bảng trình bày luôn vào bảng phụ và ở dưới lớp thảo luận theo bàn.
a) H2SO4(l) + ......... ----> ZnSO4 + ..........
CaO + .......... ----> CaCl2 +..........
.......... + NaOH ----> Na2SO4 + ..........
........... + HCl ----> MgCl2 + .........
Quì tím + H2SO4 ----> ................
CaCO3 + .......... ----> CaCl2 + ..........+ H2O
H2SO4(đn) + ........... ----> CúO4 +.........+ H2O
Gọi học sinh lên nhận xét sau đó giáo viên bổ sung.
H : Qua bài tập trên em rút ra nhận xét gì về tính chất hoá học của axit ?
+ GV ; Treo bảng phụ lên bảng và yêu cầu học sinh dựa vào sơ đồ hãy nêu tính chất hoá học của axit.
+ GV : Thông báo những điểm cần lưu ý trong phần axit :
* Đây là sơ đồ chưa hoàn thiện vì trên sơ đồ này còn thiếu một t/c hoá học nữa của axit đó là t/d với muối.
* Sơ đồ này chỉ đúng với HCl , H2SO4(l) còn những axit khác như : HNO3, H2SO4(đn) thì không đúng.
* H2SO4 đặc còn có một t/c nữa đó là tính háo nước, hút ẩm mạnh.
Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập sau :
II. Bài tập :
GV : Ghi nhanh đề bài tập lên bảng và yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm.
Bài 1 : Những chất nào sau đây tác dụng được với HCl, NaOH, H2O.
SO2, CO2, CaO, Na2O, MgO, CuO.
GV : Cho học sinh làm bài tập xong yêu cầu học sinh dưới lớp nhận xét và bổ sung.No_avatar
cảm ơn cậu vì tôi rất cần!
 
Gửi ý kiến