Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài 24: đột biến số lượng NST

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Minh Nhật
Ngày gửi: 07h:47' 13-11-2009
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trần Quang Huy)
Trân trọng chào mừng quý thầy cô và các em
Về dự tiết hội giảng
Kiểm tra bài cũ:

1/Thể dị bội có bộ NST:
A/ n B/ 2n C/ 3n D/ 2n+1 hoặc 2n-1

2/Trong bộ NST của bệnh nhân Đao đã thay đổi số lượng NST ở cặp 21 là bao nhiêu ?.
A/ Thêm 1 NST B/ Mất 1 NST
C/ Mất 2 NST D/ Cả a, b, c đều sai

3/Thế nào là thể dị bội?O
O
Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng
Tiết 25: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ(Tiếp theo)
III. Hiện tượng đa bội thể:
Thế nào là thể lưỡng bội?
Các cơ thể có bộ NST 3n, 4n, 5n, ........ có hệ số n khác thể lưỡng bội như thế nào?
Các cơ thể đó có bộ NST là bội số của n ( nhiều hơn 2n).
Thể lưỡng bội là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng; kí hiệu là 2n NST
3n
6n
9n
12n
3n
4n
Tiết 25: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ(Tiếp theo)
Thể đa bội là gì?
III. Hiện tượng đa bội thể:
Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n)
Cây cà độc dược đa bội thể
Quả của giống táo tứ bội
Củ cải tứ bội
Tế bào cây rêu
cà độc dược
Củ cải
Táo
n
2n
3n
4n
2n
4n
2n
4n
3n
6n
9n
12n
Tế bào cây rêu
cà độc dược
Củ cải
Táo
n
2n
3n
4n
2n
4n
2n
4n
3n
6n
9n
12n
n; 2n; 3n; 4n
3n; 6n; 9n; 12n
2n; 4n
2n; 4n
Tăng dần theo chỉ số n
Tăng dần theo chỉ số n
Tăng dần theo chỉ số n
Tăng dần theo chỉ số n
Sự tương quan giữa mức bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở các cây nói trên như thế nào?
..... Theo tỉ lệ thuận
n
2n
3n
4n
2n
4n
2n
4n
3n
6n
9n
12n
*Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu nào?
.... Tăng kích thước cơ quan của cây như thân, cành, lá... Và đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn.
n
2n
3n
4n
2n
4n
2n
4n
3n
6n
9n
12n
*Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?
-Có thể khai thác những đặc điểm “tăng kích thước của thân, lá, củ, quả” để tăng năng suất của những cây cần sử dụng các bộ phận này.
n
2n
3n
4n
2n
4n
2n
4n
3n
6n
9n
12n
Một số dạng đa bội thể
*Vì sao ở cây đa bội thể lại có những đặc điểm tốt hơn so với cây lưỡng bội?
Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng tương ứng, vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn → kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.
Tiết 25: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ(Tiếp theo)
III. Hiện tượng đa bội thể:
Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n)
Tế bào đa bội có số lượng NST và ADN tăng gấp bội, vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn → kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.
* ứng dụng
-Tăng kích thước thân cành -→ tăng sản lượng gỗ.
-Tăng kích thước thân, lá, củ -→ tăng sản lượng rau, màu.
- Tạo giống có năng suất cao.
IV. Sự hình thành thể đa bội:
Kết quả của quá trình nguyên phân? Giảm phân?
n=3
n=3
n=3
n=3
Nguyên phân
Giảm phân
H.24.5: Sự hình thành thể tứ bội (4n) do rối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân
▼ -hãy so sánh giao tử, hợp tử ở hai sơ đồ ở hình 24.5 a và b?
Hình a ...do rối loạn nguyên phân
Hình b ...do rối loạn giảm phân
Trong 2 trường hợp (H24.5a, b) trường hợp nào minh hoạ sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn?
H.a: giảm phân bình thường, hợp tử nguyên phân lần đầu bị rối loạn.
H.b: giảm phân bị rối loạn → thụ tinh tạo hợp tử có bộ NST > 2n
Hình 24.5: Sự hình thành thể tứ bội (4n) do rối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân
Hình a ...do rối loạn nguyên phân
Hình b ...do rối loạn giảm phân

Tác nhân :
- Từ môi trường ngoài : tia phóng xạ , nhiệt độ , chất côn si xin
-Từ môi trường trong : rối loạn nội bào
*Cơ chế hình thành
-Trong nguyên phân : sự tự nhân đôi nhưng không phân chia của hợp tử -> thể đa bội .
-Trong giảm phân : sự phân chia không giảm nhiểm và sự kết hợp giữa chúng trong thụ tinh - > thể đa bội
Nêu tác nhân và cơ chế hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân?
Tiết 25: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ(Tiếp theo)
III. Hiện tượng đa bội thể:
Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n)
*Tế bào đa bội có số lượng NST và ADN tăng gấp bội, vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn → kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.
* ứng dụng
-Tăng kích thước thân cành -→ tăng sản lượng gỗ.
-Tăng kích thước thân, lá, củ -→ tăng sản lượng rau, màu.
- Tạo giống có năng suất cao.
IV. Sự hình thành thể đa bội:
Tác nhân :
- Từ môi trường ngoài : tia phóng xạ , nhiệt độ , chất côn si xin
-Từ môi trường trong : rối loạn nội bào
*Cơ chế hình thành :
-Trong nguyên phân : sự tự nhân đôi nhưng không phân chia của hợp tử -> thể đa bội .
-Trong giảm phân : sự phân chia không giảm nhiểm và sự kết hợp giữa chúng trong thụ tinh - > thể đa bội

2/ Có thể ứng dụng các đặc điểm của cơ thể đa bội trong chọn giống cây trồng như thế nào?
A/ Tăng kích thước thân cành → tăng sản lượng gỗ.
B/ Tăng kích thước thân, lá, củ → tăng sản lượng rau, màu.
C/ Tạo giống có năng suất cao.
D/ Cả A, B, C đều đúng.
1/Thể đa bội là gì?

A/ là cơ thể có bộ NST không phân li trong quá trình phân bào

B/ là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n)

C/ là cơ thể phát triển mạnh hơn bình thường

D/ là cơ thể dị hợp có sức sống cao hơn bố mẹ
Chọn câu trả lời đúng nhất:
O
O
3 / Nêu cơ chế hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân?
-Trong nguyên phân : sự tự nhân đôi nhưng không phân chia của hợp tử -> thể đa bội .
-Trong giảm phân : sự phân chia không giảm nhiểm và sự kết hợp giữa chúng trong thụ tinh - > thể đa bội

Học theo bài ghi và nội dung ở SGK.
Làm câu 3 trang 71 vào vở bài tập.
Sưu tầm tranh ảnh sự biến đổi kiểu hình theo môi trường
Soạn trước bài: Thường biến.
Dặn dò
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓