Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa Văn Ngọc
Ngày gửi: 17h:26' 11-11-2009
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH PHAN RÍ THÀNH 2 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Lớp: 5A MÔN: KHOA HỌC
GV:Nguyễn Thị Nữ Bài: GỐM XÂY DỰNG:GẠCH, NGÓI (SGK/ 56- TG: 35P )
A.Mục tiêu:
*KT:Sau bài học,HS biết:
- Kể tên một số đồ gốm
- Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ
- Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch ngói
* KN: Quan sát, thí nghiệm để phát hiện thông tin
*TĐ: Có ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng gach, ngói.
B.ĐDDH:
*HS:Vài viên gạch, ngói khô, chậu nước.
* GV: Tranh ảnh đồ gốm và gốm xây dựng.
C.Các HĐDH:
1.Bài cũ: Ðá vơi
Ki?m tra theo nhĩm 4: Nhĩm 1,3,5 câu 1; nhĩm 2,4,6 câu 2
-C1: Đá vôi có tính chất gì?
-C1: Đá vôi có lợi ích gì?
GV nhận xét ghi điểm một số HS.
2. Dạy học bài mới:
*GTB: HS quan sát tranh, nêu nội dung của tranh.
GV: Hôm nay các em sẽ tìm hiểu về tính chất và công dụng của chúng qua bài “Gốm xây dựng: gạch, ngói”.
*HĐ1:Thảo luận
+ MT: -HS kể được tên một số đồ gốm.
-Phân biệt được gạch ngói với các loại đồ sành,sứ.
+ TH:GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2
CH:Kể tên một số đồ gốm và cho biết.chúng được làm bằng gì?
- Gọi đại diện HS thuyết trình
- HS nhận xét bổ sung.
- GV đàm thoại với lớp.
C1:Tất cả các loại đồ gốm đều được làm bằng gì ?
C2: G?ch ngĩi khác d? sành, s? ? di?m nào?
-GV kết luận và ghi bảng:
+Tất cả các loại đồ gốm đều được làm bằng đất sét.
+Gạch ngói hoặc nồi đất . . .được làm từ đất sét nung ở nhiệt độ cao.
*Luu ý: Hi?n nay cĩ m?t s? lo?i g?ch dùng d? lát ho?c ?p tu?ng cung du?c tráng men trên m?t m?t.
*HÐ2:Quan sát
+MT: HS nêu du?c cơng d?ng c?a g?ch ngĩi.
+TH: HS quan sát hình trang 56, 57 hồn thành b?ng sau theo nhĩm ( nhĩm 4)
Hình
 Cơng d?ng

- G?i d?i di?n báo cáo
- Các nhĩm khác nh?n xét b? sung.
-Gv k?t lu?n và ghi b?ng: Cĩ nhi?u lo?i g?ch ngĩi.G?ch dùng d? xây tu?ng, lát sân, v?a hè, sàn nhà. Ngĩi dùng d? l?p nhà.
*HS th?o lu?n theo nhĩm dơi du?i hình th?c d? b?n d? tr? l?i câu h?i: “Ð? l?p mái nhà ? hình 5, hình 6 ngu?i ta s? d?ng lo?i ngối nào ? hình 4?”
- Nhĩm trình bày
-Các nhĩm khác nh?n xét b? sung.
-GV tuyên duong.
* HÐ3:Th?c hành.
+MT: HS làm thí nghi?m d? phát hi?n ra m?t s? tính ch?t c?a g?ch ngĩi.
+TH: GV yêu c?u các nhĩm th?c hành 2 bu?c:
-B1: Quan sát ki viên g?ch ho?c ngĩi. Nh?n xét d? r?n x?p.
-B1:Th? viên g?ch ho?c ngĩi vào nu?c. Quan sát hi?n tu?ng dĩ .
-G?i d?i di?n báo cáo.
-Các nhĩm khác nh?n xét b? sung.
-GV k?t lu?n và ghi b?ng: G?ch ngĩi thu? x?p, cĩ nh?ng l? nh? li ti, ch?a khơng khí và d? v?.vì v?y c?n ph?i luu ý khi v?n chuy?n d? tránh b? v?.
3
No_avatar

./m.m,.kjl;jgdfxh

igh

Ngây thơl;l;k;

 

 
Gửi ý kiến