Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ HS yếu kém

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thanh
Ngày gửi: 14h:34' 10-11-2009
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MAI THANH THẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:05/KH-TH Châu Hưng A, ngày 20 tháng 09 năm 2008

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM
Năm học : 2008 - 2009

Căn cứ vào công văn số 9654/BGD&ĐT ngày 10/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 521/HD-PGD&ĐT ngày 17/9/2008 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Lợi hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2008 – 2009;
Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-PGD&ĐT ngày 22/7/2008 Kế hoạch Củng cố, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ở trường Mẫu giáo, Tiểu học năm học 2008-2009; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương ;
Trường Tiểu học Mai Thanh Thế lên kế hoạch theo dõi, kiểm tra, phụ đạo học sinh yếu kém như sau:
I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:
1.Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh yếu kém sau khi có kết quả khảo sát đầu năm và kết quả xếp loại cuối năm học 2007 – 2008 ; lập danh sách học sinh yếu kém ( Theo mẫu đã qui định ).
2.Giáo viên chủ nhiệm phân loại, xác định tình trạng mất kiến thức cơ bản của từng học sinh, mở sổ theo dõi tình hình học tập cụ thể của từng em theo từng tháng học; để thiết kế bài dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.
3. Họp phụ huynh học sinh, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với gia đình có con em học yếu, kém.
4.Hàng tháng họp tổ chuyên môn bàn kế hoạch giảng dạy sao cho phù hợp với sự tiếp thu
của học sinh.
5. Báo cáo kết quả với Hiệu trưởng với mức độ tiến bộ của từng em.
II. ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG:
1. Tổng hợp danh sách học sinh yếu kém trên cơ sở báo cáo của giáo viên và đối chiếu với kết quả khảo sát đầu năm và kết quả học tập cuối năm 2007 – 2008.
2. Họp với giáo viên chủ nhiệm lớp bàn bạc và nêu kế hoạch phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém trong năm học 2008 – 2009;
3. Động viên giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề mến trẻ, tâm huyết và có trình độ chuyên môn vững để tìm biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, kém.
4.Thông báo đến từng hộ gia đình học sinh thuộc diện phải giúp đỡ và tổ chức họp để bàn bạc trong việc huy động kinh phí hỗ trợ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.
5. Tham mưu với Đảng uỷ - Uỷ ban, các Ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh cùng tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân để tranh thủ sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho việc giảng dạy.
6. Thống nhất việc vận động kinh phí căn cứ theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
7. Mở sổ theo dõi, kiểm tra đánh giá việc học tập của học sinh qua từng thời điểm. Tổng hợp, báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu kém về Phòng Giáo dục & Đào tạo vào cuối học kỳ I, cuối năm học.
8. Thời gian thực hiện dạy phụ đạo kể từ ngày 22/09/2008 cho đến kết thúc năm học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Tập trung học sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần.
- Mỗi khối cử một giáo viên dạy 1 buổi/tuần
- Tổ chức dạy học miễn phí cho số học sinh khó khăn, dân tộc.
IV. THỜI GIAN – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
Tháng 9/2008
- Tổ chức khảo sát đầu năm, từ đó giáo viên chủ nhiệm theo dõi, kiểm tra, phân luồng và lập danh sách học sinh yếu kém báo cáo về chuyên môn.
- Tổng hợp danh sách học sinh yếu kém, họp giáo viên chủ nhiệm, họp Phụ huynh học sinh bàn bạc, thống nhất cách tổ chức, thực hiện việc phụ đạo.
Tháng 10/2008
- Tiến hành giảng dạy theo kế hoạch 1 buổi/tuần vào ngày thứ 7.
- Trau đổi với đồng nghiệp nghiên cứu phương pháp dạy học sinh yếu kém sao cho phù hợp.
Tháng 11/1008
- Chuyên môn theo dõi, kiểm tra, sơ kết lần 1
Tháng 12/2008 - Tháng 1/2009
- Theo dõi, kiểm tra, sơ kết học kì 1 ( sơ kết lần 2 )
- Họp phụ huynh học sinh báo cáo kết quả.
Tháng 2 –
 
Gửi ý kiến