Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BANG CHIA 8

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Minh Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:42' 07-11-2009
Dung lượng: 644.0 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Môn Tóan Lớp 3
Giáo viên : Phạm Như Hòa
Tiểu học Quảng Đức
Bảng chia 8
8 x 3 = 24
24 : 3 = 8
8 : 8 = 1
16 : 8 = 2
24 : 8 = 3
32 : 8 = 4
40 : 8 = 5
48 : 8 = 6
56 : 8 = 7
64 : 8 = 8
72 : 8 = 9
80 : 8 = 10
Bảng chia 8
1
16
3
32
5
48
7
64
9
80
8 x 3 = 24
24 : 3 = 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bảng chia 8
24 : 3 = 8
8 x 3 = 24
Bảng chia 8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24 : 3 = 8
8 x 3 = 24
Bài 1: Tính nhẩm.
24 : 8 =
40 : 8 =
32 : 8 =
16 : 8 =
48 : 8 =
8 : 8 =
56 : 8 =
64 : 8 =
72 : 8 =
3
5
4
2
6
1
7
8
9
10
80 : 8 =
48 : 6 =
56 : 7 =
8
8
Bài 2: Tính nhẩm.
8 x 5 =
40 : 8 =
40 : 5 =
8 x 4 =
32 : 8 =
32 : 4 =
8 x 6 =
48 : 8 =
48 : 6 =
40
5
8
32
4
8
48
8
6
24
8 x 3 =
24 : 8 =
24 : 3 =
3
8
Bài 3:
Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh
bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét ?
Mỗi mảnh vải dài là :
32 : 8 = 4 (m)
Đáp số: 4 m
Bài giải
Hãy đặt một đề toán, trong đó phép tính giải thuộc bảng chia 8 ?
Bài 4:
Một tấm vải dài 32m được cắt thành các
mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành
mấy mảnh vải ?
Số mảnh vải cắt được là:
32 : 8 = 4 (mảnh)
Đáp số: 4 mảnh
Bài giải
Hãy đặt một đề toán, trong đó phép tính giải thuộc bảng chia 8 ?
Hãy đọc thuộc bảng chia 8?
Bảng chia 8
8 : 8 = 1
16 : 8 = 2
24 : 8 = 3
32 : 8 = 4
40 : 8 = 5
48 : 8 = 6
56 : 8 = 7
64 : 8 = 8
72 : 8 = 9
80 : 8 = 10
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓