Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Thỉnh
Ngày gửi: 17h:57' 12-04-2008
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: ..../...../200....
Ngày giảng: ...../...../200...
Chương 3 ThờI Kỳ BắC THUộC & ĐấU TRANH
GIàNH ĐộC LÂP.
Tiết 19: CuộC KhởI NGHĩA HAI Bà TRƯNG NĂM 40
A/Mục tiêu:
I/ Kiến thức:
-Sau thất bại của An Dương Vương ,đất nước ta bị phong kiến phương bắc thống trị ( Thời kỳ bắc thuộc).Sự thống trị tàn bạo của phong kiến phương bắc là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
-Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được toàn dân ủng hộ , thắng lợi nhanh chóng, đát nước dành được độc lập.
II/ Tư tưởng:
-Giáo dục cho Hs ý thức căm thù quân xâm lược ,ý thức tự hào ,tự tôn dân tộc .
-Giáo dục cho Hs lòng biết ơn Hai Bà Trưng & tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam.
III/ Kĩ năng:
-Rèn luyện cho hs biết tìm nguyên nhân & mục đích của sự kiện LS.
-bước đầu rèn luyện kĩ năng biết vẽ & đọc lược đồ LS.
B/ Phương pháp: Kích thích tư duy, đồ dùng :tranh ảnh, bản đồ.
C/ Chuẩn bị của GV &HS:
I / Chuẩn bị của GV: Bản đồ cuộc kháng chiến, tranh ảnh về Hai Bà Trưng, ảnh đền thờ Hai Bà, bài soạn.
II/ Chuẩn bị của HS: học bài cũ , làm bài tập, tìm hiểu & soạn bài mới.
D/ Tiến trình lên lớp:
I/ ổn địnhlớp:
II/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra hs, gv nhắc lại nét chính nguyên nhân thất bại của An Dương Vương , dẫn dắt bài mới.
III/ Bài mới;
1/Giới thiệu bài mới:Sau khi nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Hán, nhà Hán đẩy nhân dân ta đến trước những thử thách nghiêm trọng: đất nước bị mất tên, dân tộc có nguy cơ bị đồng hoá. Nhưng nhân dân ta quyết không chịu sống trong cảnh nô lệ đã liên tục nổi dậy đấu tranh, mở đầu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). Để biết được điều đó hôm nay chúng ta tìm hiểu.
2/ Triển khai các hoạt động:
Hoạt động của GV &HS
Nội dung bài học

 Hoạt động 1
-Gv: Gọi Hs đọc mục 1 Sgk& hỏi: Sau cuộc k/c của An Dương Vương chống Triệu Đà thất bại , nước ta bước vào tình trạng gì?
-Hs: Dân tộc ta bước vào tình trạng hơn 1000 năm bắc thuộc.
-Gv: Sau khi nhà Hán đánh bại nhà Triệu, chúng đã thực hiện c/s gì ở nước ta?
-Hs:Năm 111 TCN nhà Hán thay nhà Triệu thống trị Âu Lạc.
-Gv: Nhà Hán gộp Âu lạc với 6 quận của TQ nhằm mục đích gì?
-Hs: Nhằm xoá bỏ hẳn Âu lạc cũ, xem Âu Lạc là 1 vùng đất của TQ ở phía Nam.
-Gv: Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?
-Hs:Nhà Hán mới bố trí người cai quản đến cấp quận,cònở huyện xã nhà Hán chưa nắm được.
-Gv: H/dẫn hs thảo luận c/sthống trị của nhà Hán đối với nhân dân ta?
- Gv: Em biết gì về thái thú Tô Định?
-Gv: Nhà Hán đưa người Hán sangChâu Giao sinh sống lâu dài nhằm mục đích gì?
-Hs:Nhằm bắt người Việt phải theo phong tục ,tập quán của người Hán để thực hiện mưu đồ biến người Việt thành người Hán.

Gv: Em có nhận xét gì về c/s cai trị của nhà Hán?
-Gv: Trong hoàn cảnh đó nhân dân Giao chỉ phải làm gì?
Gv chuyển mục.
Hoạt động2:
-Gv: Yêu cầu Hs đọc mục 2 Sgk & hỏi:Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà TRưng bùng nổ?
-Hs : Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ sung.
-Gv: Em biết gì về Hai Bà Trưng?
-Gv: Cuộc khởi nghĩa diễn ra như thế nào?
-Hs: Dựa vào bản đồ tường thuật.
-Gv: bốn câu thơ trong Thiên Nam Ngữ Lục nói lên mục đích của K/n là gì?
-Gv: Việc khắp nơi kéo quân về tụ nghĩa nói lên đIều gì?(Liên hệ câu nói của Lê Văn Hưu)
-Hs: ách thống trị tàn bạo của nhà Hán khiến nhân dân ta căm giận & nổi dậy khởi nghĩa.
-Gv: Kết quả cuộc k/n ra sao?
-Gv:H/d hs thảo luận nguyên nhân thắng lợi & ý nghĩa của cuộc k/n?
1/ Nước Âu Lạc từ thế kỷIITCN đến thế kỷI có gì thay đổi:


-Năm 179 Tcn, Triệu Đà sát nhập Âu lạc vào Nam Việt, biến Âu Lạc thành 2 quận của TQ là Giao Chỉ & Cửu Chân.


-Năm 111TCN, nhà Hán thống trị Âu Lạc ,chia Âu Lạc thành 3 quận:Giao Chỉ, Cửu Chân & Nhật Nam.
- Nhà Hán hợp nhất 3 quận của ta với 6 quận của TQ thành Châu giao.Đặt các chức quan Thứ sử, Thái thú, Đô uý,để cai trị .ở huyện vẫn các Lạc tướng cai quản như cũ.


-Nhà Hán bóc lột nhân dân ta:
+Hàng năm phải nộp thuế, các vật quý hiếm: sừng tê, ngà voi...
+ Bắt dân ta theo phong tục Hán.


2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:

a/ Nguyên nhân:
- Do chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
-Thi Sách chồng của Trưng Trắc bị Thái thú Tô Định giết hại.

b./Diễn biến:
-Mùa xuân năm 40 (Tháng 3 dương lịch) hai Bà Trưng đã dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây)
-Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, nhanh chóng tiến xuống Cổ Loa & Luy Lâu.
c/ Kết quả:
-Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn.

 IV/ Củng cố bài học:
-Em hãy điền những ký hiệu thích hợp lên lược đồ để thể hiện diễn biến k/n?
-Em có suy nghĩ gì về nhận xét của Lê Văn Hưu?
V/ Dặn dò:
-Học bài theo câu hỏi cuối bài.Tìm đọc LSVN bằng tranh tập 6.
-Làm bài tập (SBT) & 1số bài tập nâng cao gv h/dẫn.
-Tìm hiểu bài mới, suy nghĩ & trả lời những câu hỏi SGK.Sưu tầm tranh ảnh về Hai Bà Trưng.
Ngày soạn: ..../...../200....
Ngày giảng: ...../...../200...

Tiết 21: TRƯNG VƯƠNG & CuộC KHáNG cHIếN CHốNG
QUÂN XÂM LƯợC HáN.
A / Mục tiêu:
I/ kiến thức:
-Giúp Hs nắm được : Sau khi cuộc K/n thắng lợi ,Hai bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước ,giữ gìn độc lập dân tộc vừa mới giành được, đó là những việc làm thiết thực đưa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc K/c chống quân xâm lược Hán.
-Hs cần thấy rõ ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán(42- 43)
II/ Tư tưởng:
-Hs cần hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc ta.
-Mãi ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng.
III/ Kĩ năng:
-Rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ lịch sử.
-Hs bước đầu làm quen với kể chuyện lịch sử.
B/ Phương pháp:
- Kích thích tư duy, nêu vấn đề, trực quan, kể chuyện,tường thuật...
C/ Chuẩn bị của Gv& Hs:
I/ Chuẩn bị của Gv:
-Bản đồ, tranh ảnh, chuyện kể.
-Giáo án ,SGK, SBT,SGV.
-Đọc 1 số tài liệu liên quan đến bài học.
II/ Chuẩn bị của Hs:
-Học bài cũ , hoàn thành các bài tập của bài (SBT).
-Tìm hiểu bài mới :suy nghĩ trả lời các câu hỏi SGK soạn vào vở ở nhà.
- Tìm đọc LSVN bằng tranh.
-Sưu tầm tranh ảnh về Hai Bà Trưng.
D/ Tiến trình lên lớp:
I / ổn định lớp:
II/ Kiểm tra bài cũ:
Đất nước Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?
Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
III/ Bài mới:
1/Giới thiệu bài mới:
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi , ngay sau đó nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trong điều kiện vừa mới giành độc lập, đất nước còn nhiều khó khăn, cuộc k/c diễn ra gay go quyết liệt. Để biết được điều đó tiết hôm nay chúng ta tìm hiểu.
2/ Triển khai các hoạt động:

Hoạt động của GV&HS
Nội dung bài học:

Hoạt động 1:
-Gv: Gọi hs đọc mục 1 Sgk,sau đó đặt câu hỏi hs trả lời:Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán , Hai Bà Trưng đã làm để giữ vững nền độc lập?
-Hs: dựa vào sgk trả lời.
-Gv: Việc suy tôn Trưng Trắc lên làm vua có ý nghiã gì?
-Hs:Suy nghĩ trả lời.
-GvNhững việc làm của Trưng Trắc có ý nghĩa & tác dụng như thế nào?
(Thảo luận).
-Hs: Đem lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân,nâng cao ý chí đấu tranh bảo vệ độc lập.
-Gv: Vua Hán đã làm gì khi được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa?
-Hs: Được tin Hai Bà Trưng k/n & giành lại độc lập ,Vua Hán rất tức giận,đã hạ lệnh cho các quận Miền Nam chuẩn bị lực lực lượng tiến sang đàn áp.
-Gv:Giải thích thêm&chuyển mục:
Hoạt động2:
-Gv: Dùng lược đồ k/c chống quân xâm lược Hán hình 44 Sgk phóng to để trình bày.
-Gv: Yêu cầu hs đọc mục 2 sgk & hỏi: Năm 42 quân Đông Hán đã tấn công vào nước ta như thế nào?
-Hs:Trả lời ,gv chỉ lược đồ minh hoạ.
-Gv: Giải thích thêm :Hợp Phố (Quảng Châu-TQ ngày nay) Hợp Phố nằm trong Châu Giao.
-Gv:Tại sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?
-Hs: Hắn là 1 tên hung bạo, xảo quyệt, có nhiều kinh nghiệm đàn áp các cuộc k/n & được vua Hán phong là phục ba tướng quân.
-GV:Em có nhận xét gì về lực lượng của Nhà Đông Hán?
-Hs:Quân mạnh,tướng hung bạo.
-Gv: Nói về lực lượng của ta (Giao Chỉ) .
-Gv: Sau khi chiếm được Hợp Phố quân Mã Viện tiến vào nước ta như thế nào?
-Gv: Sử dụng lược đồ câm để trình bày.
-Gv:Trình bày cuộc chiến đấu anh dũng của nghĩa quân Hai Bà.
-Gv:Gọi Hs đọc đoạn viết về Lãng Bac & hỏi:Vì sao Mã Viện sau này nhớ về Lãng Bạc lại kinh hoàng?
-Hs:Suy nghĩ trả lời.
-Gv:Giải thích thêm về sự hy sinh anh dũng của Hai Bà.Giới thiệu đền thờ Hai Bà.
-Gv:Cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng có ý nghĩa như thế nào?
(Thảo luận).
-Gv: Hiện nay ở địa phương ta có công trình văn hoá nào mang tên Hai Bà ,
hàng năm nhà trường có những hoạt động gì để kĩ niệm về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
Hs: Suy nghĩ trả lời.

1/ Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập:
-Trưng Trắc được suy tôn làm vua, lấy hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
-Phong tước cho những người có công.
- Lập lại chính quyền.
-Các lạc tướng được quyền cai quản các huyện.
-Trương Vương xá thuế 2 năm liền cho
No_avatar
co ai co tu lieu noi ro hon hok ?
 
Gửi ý kiến