Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Giáo án Đại số (Tiết 1 đến tiết 16)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Linh
Ngày gửi: 23h:16' 09-04-2008
Dung lượng: 743.5 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
Ngày Soạn : Tiết PPCT :
Tên bài dạy : Chương I : SỐ HỮU TỶ - SỐ THỰC.

TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỶ

A.Mục tiêu bài dạy: - H/s hiểu k/niệm, biểu diẽn trên trục số, so sánh hai số hữu tỷ.
- Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa các tập hợp số N ( Z ( Q.
B.Chuẩn bị của GV&HS: - Bảng phụ, Phấn , thước.
- sgk, vở, thước.
C.Tiến trình bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Gv giới thiệu Ch trinh sgk

G/v cho các số : 0,5; 3;;0
2 Hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó.-Có thể viết mỗi phân số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó.?
Gv các phân số bằng nhau là các cách viét khác nhau của cùng một số hữu ty?
-Thế nào là số hữu tỷ?


. G/v cho h/s làm bt ?1, ?2

-Gv nhận xét mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q?
*Biểu diễn số nguyên-2, -1, -2 trên trục số?
*Biểu diễn số h/tỉ trên trục số như thế nào?
G/v giới thiệu cách b/d như sgk.
B/d số h/tỉ trên trục số ta làm như thế nào?

HS1: 3 = 
-0,5 =

0 =
2 = 
Hs: Có thể viết mỗi phân số trên thành vô số phân số bằng nó.Một hs phát biểu


?1 vì chúng biẻu diễn được dưới dạng phân số.
* 1 h/s lên bảng thực hiện.
* ?2 số nguyên a được viết dưới dang phân số .
Hs: trả lời N ( Z ( Q.
*Hs thực hiện

* Viêt dưới dạng phân số có

1. Số hữu tỉ :
Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng ph số với a,b( Z, b= 0.
* Tập hợp các số hữu tỷ đươc ký hiệu: Q

2. Biểu diễn Số h/ tỉ trên trục số:
Số được biểu diễn bởi điểm M nằm bên phải và cách diểm 0 một đoạn bằng 5 đơn vị mới..

- 1 0 1
*Nêu cách so sánh hai phân số?
* Nêu cách so sánh số hữu tỷ ?
* G/v ghi đề bài lên bảng và cho h/s thực hiện hiện hai vd 1, 2 sgk.
* Nêu phần chú ý sgk-7
* Hãy giải ?5

mẫu dương: .
* Chia đoạn đơn vị thành 3 phần bằng nhau, có đoạn đơn vị mới bằng đơn vị cũ.
* số h/tỉ được biểu diễn bởi điểm N nằm bên trái điểm 0 cách 0 một khoảng bằng 2 đơn vị mới.
*Viết chúng dưới dạng hai phân số.có cùng mẫu dương rồi so sánh
* Ta có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh.
* Hai hs lên bảng thực hiện hai vdụ cả lớp cùng làm vào vở.
Ví dụ 1:
-0,6 = , =
vì -6 < -5 và 10> 0
nên < hay -0,6 < 
ví dụ 2 :
-3 = ; 0 = 
vì -7 < 0 và 2 > 0
nên: < . Vậy: -3< 0
* một hs đọc chú ý
* một hs đứng tại chỗ trả lời , cả lớp cùng theo dõi và bổ sung sau khi bạn trả lời xong.-1 O
3. So sánh hai số hữu tỷ:
Viết chúng dưới dạng phân số cùng mẫu dương rồi so sánh hai tử số, số hữu tỷ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
Ví dụ:
Ghi bài giải như bên

* số h/tỷ lớnhơn 0 làsố h/ty dương
* số h/tỷ bé hơn 0 làsố h/ty âm.
* số h/tỷ 0 không la số h/ty dương không làsố h/ty âm.

3- Củng cố - Luyện tập: -Thế nào là số hữu tỷ? Cho Vdụ?Cách so sánh hai số hữu tỷ?
- bt 1 ( tổ 1) ; 2a(tổ 2); 2b( tổ 3); 3ac( tổ 4)
4- Hướng dẫn học sinh học ở nha: - nắm vững lý thuyết, tự làm lại các bài tập trên & các bài tập còn lại trong sgk,BT 1,2,3 SBT Chuẩn bị bài Cộng trừ số hữu tỷ, ôn lại phep cọng trừ phân số.

Ngày Soạn : Tiết PPCT :
Tên bài dạy : CỘNG TRỪ HAI SỐ HỮU TY.

A.Mục tiêu bài dạy: - Hs nắm vững quy tăc cộng, trừ," chuyển vế" số hữu tỷ
- Có kỹ năng cộng, trừ số hữu tỷ nhanh, kỹ năng" chuyển vế"
B.Chuẩn bị của GV&HS: - On quy tăc cộng, trừ phân số ở lớp 6, quy tăc " chuyển vế" ở lớp 6.
- Phấn màu
C.Tiến trình bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Kiểm tra bài cũ:
G/v: Thế nào là số hữu tỷ? Cho 3 Ví dụ số hữu tỷ (âm,O,dương)
Giải BT3sgk
Bài mới:
* Cộng trừ hai số hữu tỷ như thế nào ?
Hãy nêu quy tắc cộng, trừ hai phân số cùng mẫu, khác mẫu.
*nêu quy tắc cộng, trư hai số hữu tỷcũng tương tự như quy tắc cộng, trừ hai phân số.
- Hãy nêu q/tắc?
Với x=, y = .
Ta có x+y = ?
x-y = ?
-Hãy giải ?1?
Gv tím số nguyên x biết:
x+ 15 = 7

Gv : nhăc lại quy tắc chuyển vế trong Z?
Tương tự hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong Q ?

Tìm x biết - + x = 

HS: trả lời như sgk
Hs phát biểu quy tắc
Hs nêu cách giải và thực hiện.
Hai hs lên bảng tính. Cả lớp cùng làm vào vở.
HS : 0,6+
=
- - x+ 15 = 7
x = 7 - 15 = -8


Theo Quy tắc "chuyển vế",có:
x = +


1.Cộng trừ hai số hữu tỷ :
Với x=, y =(a,b m(Z,m>0)

x + y = += 

x - y = -= 

2.Quy tắc "chuyển vế": (sgk)
Với mọi x, y, z ( Q :
x +y = z ( x = z - y.

ví dụ : ghi như bảng


Gv : nêu chú ý sgk

 = += 
Vậy : x = 
Một hs đọc chú ý
* Chú ý: sgk


 3- Củng cố - Luyện tập: - Nêu quy tắc cộng trừ các số hữu tỷ
- Làm BT 7a; 8ac; sgk (8a: )
4- Hướng dẫn học sinh học ở nha: - nắm vững lý thuyết, tự làm lại các bài tập trên & các bài tập còn lại trong sgkNgày Soạn : Tiết PPCT :
Tên bài dạy : NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỶ.

A.Mục tiêu bài dạy: - Hs nắm quy tăc nhân, chia số hữu tỷ năm k/n tỷ số hai số hữu tỷ .
- Có kỹ năng nhân, chia số hữu tỷ nhanh và đúng.
B.Chuẩn bị của GV&HS:
- Hs ôn quy tắc nhân, chia phân số , các t/c phép nhân trong Z và phân số .

C.Tiến trình bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Kiểm tra bài cũ:
Gv: nêu quy tắc cộng trừ hai số hữu tỷ ? làm BT 8 sgk?Nêu quy tắc chuyển vế? Làm BT9d sgk?


Nêu quy tắc nhân hai phân số
Tương tự, nêu quy tắc nhân hai số hữu tỷ ?
Với x = , y = ta có
x.y = ?
Hãy thực hiện phép tính
 . 2=?

Gv: phép nhân phân số có các tính chất nào?
- Phép nhân hai số hữu tỷ có các tính chất như vậy. Hãy nêu các tính chất đó?
Nêu quy tắc chia hai phân số?
Tương tự, hãy nêu qtắc chia hai số hữu ty?
Với x = , y = . y = 0.
x:y = ?
HS1:

=
Hs: nêu qtắc & viét công thức

x =Viết hai số dưới dạng phân số rồi tính
Vd: . 2= .== 1.Nhân hai số hữu tỷ :
Với x = , y = ta có:
x . y = . =
Ví dụ : như bên
2. Chia hai số hữu tỷ :
Với x = , y = . y = 0.
x : y = : = .= 


Gv : làm ví dụ -0,4:?
Tính (3,5) :(-1); 

Gv : nêu chú ý sgk
Hs thực hiện

Hs thực hiện: 2hs lên bảng ?cả lớp cùng làm.

(3,5) .(-1) = 

=
Môt hs nêu chú ý lớp theo dõi sgk
* Chú ý:Thương của phép chia số hữu tỷ x cho số hữu tỷ y (y = 0 ) gọi là tỷ số của hai số x và y, ký hiệu : hay x : y.

3- Củng cố - Luyện tập: làm BT13,14 sgk

4- Hướng dẫn học sinh học ở nha: - nắm vững lý thuyết, tự làm lại các bài tập trên & các bài tập còn lại trong sgk

Ngày Soạn : Tiết PPCT :
Tên bài dạy : GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ .
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN.

A.Mục tiêu bài dạy: - Hs hiểu k/n giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ .
- Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ, có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân,
B.Chuẩn bị của GV&HS: - Bảng phụ
- sgk, vở, thước, ôn gttđ só nguyên.
C.Tiến trình bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Kiểm tra bài cũ:
Gv : giá trị tuyệt đối của một số nguyên là gì ? Tìm gttđ của =15;0;4
Gv: tương tự , hãy nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ.
GV ghi đề bài

Gv nêu công thức xác định gttđ của một số hữu tỷ ?
Gv hãy làm các ví dụ?
Gv nêu nhận xét?
Gv hãy làm các BT ?2


Gv cách cọng, trừ, nhân, chia hai số thập phân?
Trong thực hành ta cọng, trừ, nhân, chia hai số thập phân như thế nào ?
Gv ghi các ví dụ lên bảng y/c hs thực hiện ?

Gv y/c hs thực hiện BT ?3

HS : làkhoảng cách từ điểm đó đến điêm 0 trên trục số.
Hs trả lời
Nếu x ( 0 thì x = x
Nếu x = 0 thì x = 0
Nếu x < 0 thì x = -xHs thực hiện
Hs đoc nhận xét
Hs thực hiện


Hs: đổi chúng sang PSTP rồi cộng trừ, nhân, chia
Hs: cộng, trừ, nhân, chia như số nguyên.

Hs thực hiện 2 hs lên bảng

Hs thực hiện 2 hs lên bảng
1.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ :
* Giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ x, ký hiệu x , là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

x nếu x ( 0
x = (
-x nếu x<0

Nhận xét: với mọi x( Q
x ( 0; x = -x, x ( x
ví dụ :
x = ( x = =
( vì<0)
x = 2,3( x = 2,3 (vì 2,3>0 )
x = 0 ( x = 0
2. Cộng,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓