Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sinh sản huu tinh o thuc vat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Nguyễn Hải Hà
Ngày gửi: 16h:59' 07-04-2008
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn :
Ngày giảng:11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6

Tiết 45:Bài 42-Sinh sản hữu tính ở thực vật.
I.Mục tiêu.
1.Kiến thức:
Học xong bài này học sinh cần phải:
-Nêu được khái niệm về sinh sản hữu tính
-Nêu được các ưu thế của sinh sản hữu tính đối với sự phát triển của thực vật so với sinh sản vô tính.
-Mô tả được quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi.
-Mô tảđược sự thụ tinh kép ở thực vật và ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép.
2.Kĩ năng:
Rèn kĩ năng:
-Quan sát ,so sánh ,tổng hợp.
-Phát hiện kiến thức thức thông qua quan sát tranh ảnh.
-Sử dụng phiếu học tập.
II.Phương pháp,phương tiện:
1.Phương pháp:
-Sử dụng phương pháp tích cực ,hoạt động nhóm…
2.Phương tiện :
-Tranh vẽ,hình ảnh phóng to của các hình 42.1;42.2SGK,tranh vẽ cấu tạo hạt kín.
-Phiếu học tập:
Chỉ tiêu so sánh
Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính

1.Qúa trình hình thànhvà hợp nhất của giao tử đực với giao tử cái.2.Sự trao đổi chéo và tái tổ hợp của 2 bộ gen.3.Gắn với giảm phân.
III.Tiến trình lên lớp:

1.ổn đinh tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ: Câu1:Nêu ưu nhược điểm của sinh sản vô tính?
Câu 2:Trình bày các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?
3.Bài mới :Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

GV:Sinh sản hữu tính là gì?
GV:Yêu cầu học sinh nghiên cứu mục I.SGKvà hoàn thành phiếu học tập.
I.Khái niệm
a.Khái niệm :sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới .
b.Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính.

-Đáp án phiếu học tập.
Chỉ tiêu so sánh
Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính

1.Qúa trình hình thành và hợp nhât của giao tử đực và giao tử cái.
Không
Có

2.Sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen.
Không
Có

3.Gắn với giảm phân.
Không
có
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

GV:Từ những điểm phân biệt trên ,ta rút ra nhận xét gì?
HS:Ta suy ra đặc trưng cơ bản của sinh sản hữu tính .GV:Sinh sản hữu tinh và sinh sản vô tính kiểu nào ưu thế hơn ?Vì sao?GV:Yêu cầu học sinh quan sát tranh vẽ cấu tạo của hoa và mô tả.
HS:Hoa gồm cuống hoa ,đài hoa ,tràng hoa,nhị và nhuỵ.


GV:Phânbiệt thể giap tử và thể giao tử cái ,giao tử đực và giao tử cái?
?Hãy quan sát hình 42.1 và 42.2 SGK mô tả quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái ở thực vật có hoa ?
GV:Tại sao hạt phấn co smàu vàng?
?Túi phôi được hình thành như thế nào?

GV:Thế nào là thụ phấn ?
?Hãy mô tả quá trình thụ phấn ở thực vật?
?Có mấy hình thức thụ phấn?Cho vd minh hoạ?

GV:Tại soa thực vật có hoa lại thụ tinh kép?
HS:Có 2 giao tử cùng tham gia vào quá trình thụ tinh.
GV:Nguìin gốc của nội nhũ trong hạt?
HS:Nguồn gốc của nội nhũ là nhân thứ 2 của hật phấn hợp nhất với nhân lưỡng bội của túi phôi.


GV:Sự thụ tinh kép có ý nghĩa sinh hoc
gì?
GV:Có mấy loại hạt ? HS:2 loại…
GV:Căn cứ vào đâu để phân chia thành 2 loại đó ?
HS:Căn cứ vào có hay không có nội nhũ trong hạt và vị trí của chất dinh dưỡng dữ trữ trong hạt….


GV:Hãy cho biét nguồn gốc của quả? ?Qủa như thế nào đựơc gọi là quả chín?Tại sao quả lại chín?Qủa chín có vai trò gì đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.


c.Những đặc trưng cơ bản của sinh sản hữu tính:
1.Có quả trình hình thành và hợp nhất của giao tử đực với giao tử cái.
2.Có sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen.
3.Luôn gắn liền với qúa trình giảm phân để tạo giao tử.
d.Ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính:
-Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.
-Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liêu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và và tiến hoá.
II.Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.
1.Cấu tạo của hoa
2.Qúa trình hình thành hạt phấn và túi phôi.
a.Sự hình thành hạt phấn :
Tế bao mẹ (2n) trong bao phấn GP

4 tế bào con (n) (bào tử đực ) NP

Hạt phấn (thể giao tử đực ).
Hạt phấn gồm 2 tế bào:
+Tế bào bé là tế bào sinh sản
+Tế bào lớn là tế bào ống phấn .
b.Sự hình thành túi phôi
-Tế bào men (2n) trong bầu nhuỵ GP
4 té bào con (đại bào tử đơn bội )xếp chồng lên nhau,3 đại bào tử tiêu biến chỉ còn lại một đại bào tử
quả trứng hình ô van túi phôi hay thể giao tử cái (gồm 7 tế bào với 8 nhân ).


3.Qúa trình thụ phấn và thụ tinh
a.Thụ phấn
-Khái niệm :SGK
-Qúa trình thụ phấn :SGK
-Các hình thức thụ phấn:
+Tự thụ phấn
+Giao phấn
-Thực vật hạt kín thụ phấn nhờ gió và côn trùng.


b.Thụ tinh
-Khái niệm :SGK
-Qúa trình thụ tinh :
ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhuỵ qua lỗ túi phôi vào phôi —►giải phóng 2 nhân (2 giao tử ),một nhân hợp nhất với tế bào trứng ,một nhân còn lại hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi—►nhân tam bội (3n),khởi đầu của nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi
—►thụ tinh kép.
-ý nghĩa sinh học của thụ tinh kép:Hình thành cấu tạo dữ trữ chất dinh dưỡng để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích nghi cao với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống.
4.Qúa trình hình thành hạt, quả
a.Hình thành hạt
-Qúa trình hình thành hạt :SGK
-Các loại hạt:
+Hạt có nội nhũ (cây một lá mầm)
+Hạt không nội nhũ (cây hai lá mầm)

b.Hình thành quả:SGK
IV.Củng cố,dặn dò
1.Củng cố:
*Qua nghiên cứu sinh sản hữu tính tiêu tốn nhiều năng lượng hơn sinh sản vô tính,nhưng người ta vẫn cho rằng sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản ưu thế hơn .Tại sao?
*Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại đựơc trong môi trường biến động?
2.Dặn dò:
-Yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ và trả lời câu hỏi cuối bài .Chuẩn bị bài mới.


Ngày soạn :
Ngày giảng :11A1 11A2 11A3 11A4 11A5
11A6
Tiết 46 – Bài 43:Thực hành :Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm ,chiết ghép
I.Mục tiêu
Sau khi học xong bài này học sinh phải:
-GiảI thích được cơ sở sinh học của các phươnng pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưõng ):Chiết cành ,giâm cành,ghép cành,ghép chồi(mắt).
-Nêu được lợi ích kinh tế của phương pháp nhân giống vô tính .
-Thực hiện được các phương pháp nhân giống vô tính .
-Thực hiện được các phương pháp nhân giống vô tính :Giâm cành ,ghép cành và ghép chồi(mắt).
II.Thiết bị dạy học
Mẫu thực vật :Cây lá bỏng ,cây sắn ,dây khoai lang,rau muống ,rau ngót….,cây xoài ,cam bưởi,…Dụng cụ :Dao,kéo cắt cành ,rạch vỏ cây;Chậu trồng cây hay luống đất ẩm,túi nilông ,dây ni lông.
III.Tiến trình lên lớp
GV:Yêu cầu học sinh nhớ lại phương pháp nhân giống vô tính .Sau đó nhắc lại cho học sinh nhớ và chuyển sang thực hành giâm và ghép cành ,ghép mắt :
-Chia lớp thành nhiều nhóm ,mỗi nhóm gồm từ 5-6 học sinh .GVnêu rõ nhiệm vụ của bài thực hành gồm gồm 3 thí nghiệm.
+Thí nghiệm 1 là tập giâm cành
+Thí nghiệpm 2 là giới thiệu kĩ thuật ghép cành
+Thí nghiệm 3 là giới thiệu kĩ thuật ghép chồi và ghép mắt.
GV:Yêu cầu học sinh đọc kĩ bài thực hành 43
GV:Hướng dẫn lần lượt từng thí nghiệm và giới thiệu mẫu vật và dụng cụ cần cho mỗi thí nghiệm .Sau đó giao cho mỗi nhóm thực hiện thí nghiệm trên một mẫu vật (mỗi nhóm giâm hoặc ghép một cây).
-Đối với thí nghiệm giâm lá,cành có thể hướng dẫn học sinh làm trước ở nhà,theo dõi kết quả và ghi lại khi đến giờ thực hành trên lớp thì nộp báo cáo lại.
-Riêng đối với thí nghiệm 2và 3 tiến hành tại lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên
GV:Nhắc nhở học sinh nhữnh điểm quan trọng cần chú ý khi thực hiện như cắt mắt ghép ,cắt cành ghép ,gốc ghép sao cho hai mặt phẳng của gốc ghép và cành ghép áp sát được vào nhau ,cắt hết lá ở cành ghép ,cắt bớt lá ở gốc ghép ,buộc chặt chồi(mắt) ghép và buộc chặt cành ghép vào gốc ghép.
GV:Kiểm tra,hướng dẫn từng nhóm thực hiện.
IV.Củng cố-Dặn dò
1.Củng cố
-Học sinh báo cáo kết quả. -Học sinh làm tường trình về thí nghiệm giâm cành ,ghi vào bảng các kết quả thu được và ghi KL.
-Tường trình thí nghiệm ghép cành và ghép mắt (chồi).
2.Dặn dò
-Yêu cầu hoc sinh về nhà chuẩn bị bài mới.


Ngày soạn :
Ngày giảng:11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6
B –Sinh sản ở động vật
Tiết 47 – Bài 44:Sinh sản vô tính ở động vật
I.Mục tiêu
1.Kiến thức
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: -Nêu được định nghĩa sinh sản vô tính ở thực vật
-Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
-Nêu được bản chất của sinh sản vô tính
-Nêu được ưu và nhược điểm của sinh sản vô tính.
2.Kĩ năng
Luyện kĩ năng
-Quan sát ,so sánh ,phân tích tổng hợp .
-Phát hiện kiến thức thông qua việc quan sát tranh, ảnh.
-Sử dụng phiếu học tập.
II.Phương phap,phương tiện.
1.Phương pháp
-Vấn đáp ,tích cực…
2.Phương tiện
-Tranh vẽ sinh sản của trùng đế giày,trùng roi,thuỷ tức.
-Phiếu học tập.

Phân đôi
Nảy chồi
Phân mảnh
Trinh sinh

Khác nhau

Giống nhauIII.Tiến trình lên lớp
1.ổn định tổ ch
 
Gửi ý kiến