Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hồ sơ thư viện chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Mạnh Thắng
Ngày gửi: 07h:51' 24-10-2009
Dung lượng: 30.9 KB
Số lượt tải: 2360
Số lượt thích: 0 người

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hồ Sơ
Đề nGhị công nhận thư viện
trường phổ thông đạt chuẩn

Đơn vị : trường thcs vạn hoàGồm có :
1. Tờ trình
2. Quyết định thành lập hội đồng tự kiểm tra
3. Biên bản tự kiểm tra thư viện trường phổ thông
4. Báo cáo kiểm tra thư viện trường THCS

Vạn Hoà, ngày 23 tháng 10 năm 2009Phòng GD & ĐT TP Lào Cai
Trờng THCS vạn hoà
---------------
Số ……/QĐ-THCSVH
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------ooo-------------

Vạn Hoà, ngày 10 tháng 10 năm 2009


Quyết định
V/v thành lập tổ cộng tác viên thư viện
Năm học 2009 - 2010


Hiệu trưởng trường THCS vạn hoà

- Căn cứ vào Quyết định số 01/2003 QĐ - BGH&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.


Quyết định

Điều 1: Thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường THCS Vạn Hoà năm học 2009- 2010, gồm 27 thành viên (có danh sách kèm theo):

Điều 2: Nhiệm vụ của tổ cộng tác viên thư viện thực hiện theo Quyết định số 01/2003QĐ-BGH&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do tổ trưởng phân công.

Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận Hiệu trưởng
- Phòng GD & ĐT TP Lào Cai
- Như điều 1( T/ hiện)
- Lưu văn phòng nhà trườngdanh sách tổ cộng tác viên thư viện

trường thcs vạn hoà

(Kèm theo QĐ số ……../QĐ-THCSVH ngày 10/10/2009 của HT trường THCS Vạn Hoà)TT
Họ và tên
Chức vụ
Học sinh lớp
Ghi chú

1
Đỗ Mạnh Thắng
Hiệu trưởng2
Lý Thị Gấm
Phó hiệu trởng3
Vũ Tiến Dũng
Tổ trưởng tổ Tự nhiên4
Nguyễn Thị Thu Hà A
Tổ trưởng tổ Xã hội5
Lê Thị Thu Hương
Tổng phụ trách Đội6
Nguyễn Thị Thu Hà B
Chủ tịch Công đoàn7
La Thị Thuỷ
Thư ký Hội đồng8
Nguyễn Thị Nguyên
Giáo viên9
Trần Thị Thu Hương
Giáo viên10
Lý Hùng Bay
Giáo viên11
Nguyễn Thị Thuý
Giáo viên12
Nguyễn Thị Tuyến
Hành chính-Kế toán13
Lã Thị Bích Hằng
Nhân viên th viện14
Nguyễn Văn Khải
Hội trưởng hội cha mẹ HS15
Nguyễn Thị Nga
Hội phó Hội cha mẹ HS16
Nguyễn Công Lực

Lớp trởng lớp 9


17


HS lớp 9


18


HS lớp 9


19
Phạm Thị Ngọc Bích

HS lớp 8

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓