Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu trực ban

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Minh Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:21' 21-10-2009
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Buổi sáng, ngày..............tháng.............năm 200........ - Năm học: 2007 - 2008
- Người trực:...............................................................................................................................................
- Thời gian trực: .....................................................................................................................................
- Diễn biến trong buổi học:
1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
Sĩ số:
5A: ............................................................
5B: ............................................................
4A: ..................................................
4B: ..................................................


2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
- Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
- Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
. .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
- Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
Những vấn đề sảy ra: ......................................................................................................................... ....................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Người trực


Buổi chiều, ngày............tháng.............năm 200........ - Năm học: 2007 - 2008
- Người trực:...............................................................................................................................................
- Thời gian trực: .....................................................................................................................................
- Diễn biến trong buổi học:
1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
Sĩ số:
3A: ............................................................
2A: ............................................................
2B: ..................................................
1A: ..................................................


2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
- Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
- Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
. .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
- Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
Những vấn đề sảy ra:......................................................................................................................... ......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Người trực


Buổi sáng, ngày..............tháng.............năm 200......... - Năm học: 2007 - 2008
- Người trực:...............................................................................................................................................
- Thời gian trực: .....................................................................................................................................
- Diễn biến trong buổi học:
1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
Sĩ số:
5A: ............................................................
5B: ............................................................
4A: ..................................................
4B: ..................................................


2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
- Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
- Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
. .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
- Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
Những vấn đề sảy ra: ......................................................................................................................... ....................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Người trực


Buổi chiều, ngày............tháng.............năm 200........- Năm học: 2007 - 2008
- Người trực:...............................................................................................................................................
- Thời gian trực: .....................................................................................................................................
- Diễn biến trong buổi học:
1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
Sĩ số:
3A: ............................................................
2A: ............................................................
2B: ..................................................
1A: ..................................................


2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
- Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
- Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
. .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
- Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
Những vấn đề sảy ra:......................................................................................................................... ......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Người trực


 
Gửi ý kiến