Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu trắc nghiệm luyện thi Đại học - Cao đẳng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Mai Xuân Vinh
Ngày gửi: 18h:40' 21-03-2008
Dung lượng: 259.0 KB
Số lượt tải: 338
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐẠI HỌC
(((
Dao động điện từ trong mạch LC của máy phát dao động điều hòa là:
Dao động cưỡng bức với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito
Dao động duy trì với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito
Dao động tự do với tần số f = 1/2 d. Dao động tắt dần với tần số f = 1/2 π L C
(I) Tia sáng đi qua thấu kính phân kỳ luôn luôn có tia ló rời xa trục chính vì (II) Tia sáng đi qua thấu kính phân kỳ giống như đi qua một lăng kính có đáy hướng ra ngoài.
Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan
c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng
(I) Phương trình vi phân của dao động điện từ và dao động cơ học có cùng dạng vì (II) Dao động điện từ và dao động cơ học có sự giống nhau về quy luật biến đổi theo thời gian.
Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan
c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng
Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt. Góc lệch pha của hiệu điện thế so với cường độ xác định bởi hệ thức nào sau đây?
tgφ = RωC b. tgφ = -RωC c. tgφ = 1/R ω C d. tgφ = - 1/R ω C
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x1 = A1sin(ωt + φ1); x2 = A2sin(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây?
|φ2 – φ1| = (2k + 1)π b. |φ2 – φ1| = (2k + 1)π/2 c. |φ2 – φ1| = 2kπ d. a hoặc b
Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi:
T = mg(3cosαo - 2cosα) b. T = mg(3cosα - 2cosαo)
c. T = mg(2cosα – 3mgcosαo) d. T = 3mgcosαo – 2mgcosα
(I) Máy biến thế không hoạt động được với dòng điện không đổi vì (II) máy biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu có tương quan
Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
Điện dung của tụ điện trong mạch dao động bằng 0,2 μF. Để mạch có tần số riêng bằng 500Hz thì hệ số tự cảm của cuộn cảm phải có giá trị nào sau đây (π2=10)
0,1 H b. 0,2 H c. 0,5 H d. 0,8 H
Khảo sát hiện tượng giao thoa trên một dây đàn hồi AB có đầu A nối với nguồn có chu kỳ T, biên độ a, đầu B là đầu phản xạ có thể cố định hay tự do. Phương trình sóng tới tại đầu phản xạ B: UTB = asin(2 πt/T). Trường hợp đầu B cố định. Phương trình sóng tới, sóng phản xạ tại điểm M cách B một khoảng x là:
UtM = asin2π(t/T + x/λ); UPM = a sin2π(t/T – x/λ)
UtM = asin2π(t/T – x/λ); UPM = a sin2π(t/T + x/λ)
UtM = asin2π(t/T + x/λ); UPM = -a sin2π(t/T – x/λ)
UtM = asin2π(t/T – x/λ); UPM = -a sin2π(t/T + x/λ)
Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 4sin10 t; x2 = 4sin(10t +π /2) ?
x = 8sin(10t + π /3) b. x = 8sin(10t - π /3)
c. x = 4sin(10t - π /3) d. x = 4sin(10t + π /2)
Dòng điện một chiều tạo bởi máy phát điện một chiều mà phần ứng chỉ có một khung dây có tính chất nào sau đây:
Có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian b. Giống dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ
Giống dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có gắn thêm bộ lọc d. Cả hai tính chât b và c
Hạt nhân . 92 234 U phóng xạ phát ra hạt α. Tính năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt, biết m (U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u.
0,227.10-10 J b. 0,227.10-11 J c. 0,227.10-7 J d. 0,227.10-8 J
Một thấu kính lõm, lồi có chiết suất 1,5, có bán kính mặt lõm bằng 40 cm, bán kính mặt lồi bằng 20 cm. Trục chính của thấu kính thẳng đứng, mặt lõm ở trên. Tiêu cực của thấu kính có giá trị nào sau đây:
40 cm b. 60 cm c. 80 cm d. 30 cm
Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36 eV. Chiếu ánh sáng kích thích có = 0,36 um; quả cầu đặt cô lập có hiệu điện thế cực đại là 1,1 v. Bức xạ kích thích sẽ có bước sóng bao nhiêu nếu hiệu điện thế cực đại gấp đôi điện thế trên.
0,72 μm b. 2,7 μm c. 0,18 μm d. 0,27 μm
(I) Có thể dùng một phương pháp chung để nghiên cứu hai loại dao động điện từ và dao động cơ học vì (II) Dao động điện từ và dao động cơ học có cùng bản chất.
Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu này có tương quan.
Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan.
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng.
Một vật khi dich chuyển khỏi vị trí cân bằng một đoạn x chịu tác dụng của một lực f = -kx thì vật dao động ...... . Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau:
Điều hòa b. Tự do c. Cưỡng bức d. Tắt dần
Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi nguyên. Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu?
20 m/s b. 40 m/s c. 30 m/s d. 60 m/s
Một người cao 1,7m có mắt cách cách đỉnh đầu 10 cm, đứng nhìn vào một gương phẳng thẳng đứng. Khoảng cách từ bờ dưới của gương tới mặt đất nằm ngang có giá trị tối đa là bao nhiêu thì người đó thấy được ảnh của chân mình trong gương?
0,8 m b. 0,85 m c. 0,75 m d. 0,6 m
I. Thí nghiệm Hertz II. Thí nghiệm Ruthefrord III. Thí nghiệm với khe Young IV. Thí nghiệm với tế bào quang điện Thí nghiệm có liên quan đến hiện tượng quang điện là:
I b. II c. III và IV d. I và IV
Điều nào sau đây là sai khi nói về đường đi của tia sáng qua gương cầu.
Tia tới song song trục chính của gương cầu lõm cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương.
Tia tới song song trục chính của gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương.
Tia tới đỉnh gương cầu cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính.
Tia tới qua tâm C của gương cầu lõm cho tia phản xạ trùng với tia tới.
Hai điểm sáng S1S2 cùng ở trên trục chính, ở hai bên một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 9 cm. Hai điểm sáng cách nhau 24 cm. Thấu kính phải đặt cách S1 một khoảng bao nhiêu thì ảnh của hai điểm sáng cho bởi thấu kính trùng nhau.
6 cm b. 12 cm c. 18 cm d. a hoặc c
Một vật AB song song một màn M, cách màn 100 cm. Di chuyển một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn ta tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ của vật trên màn. Hai ảnh này có độ lớn lần lượt là 4,5 cm và 2 cm. Đổ phần lõm vào một lớp nước, tiêu cự của thấu kính có giá trị nào sau đây: (chiết suất của nước n’=4/3)
48 cm b. 36 cm c. 24 cm d. 12 cm
(I) Với thấu kính phân kỳ, vật thật luôn luôn cho ảnh ảo gần thấu kính hơn vật vì (II) Thấu kính phân kỳ có tác dụng làm tia ló lệch xa trục chính sp với tia tới.
Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu này có tương quan.
Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan.
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng.
Một mạng điện 3 pha hình sao có hiệu điện thế pha là 127v. Hiệu điện thế dây có giá trị bao nhiêu?
110 v b. 220 v c. 380 v d. 127 v
(I) Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực ngoài; (II) Vì tần số của lực ngoài cũng là tần số dao động tự do của hệ. Chọn:
Phát biểu l đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan
Phát biêu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan
Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
(I) Dòng điện xoay chiều qua được mạch có tụ điện; (II) Vì dòng đệin xoay chiều có thể đi qua lớp điện môi giữa hai bản tụ điện. Chọn:
Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
Giao thoa ánh sáng qua kính lọc sắc là hiện tượng:
Giao thoa của hai sóng điện từ kết hợp
Giao thoa của hai sóng âm kết hợp
Xuất hiện các vạch sáng tối xen kẽ trong vùng gặp nhau của hai chùm ánh sáng kết hợp
a, c đúng
(I) Có thể biến đổi máy phát điện xoay chiều 3 pha thành động cơ không đồng bộ 3 pha vì (II) Cả hai có cấu tạo hoàn toàn giống nhau chỉ khác cách vận hành.
Phát biểu I, phát biểu II đúng. Hai phát biểu có tương quan
Phát biểu I, phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
Tính chất nào sau đây của tia hồng ngoại là sai:
Tác dụng nhiệt b. Làm cho một số chất phát quang
Gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất c. Mắt người không nhìn thấy được
Ánh sáng kích thích có bước sóng 0,330 μm. Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt hiệu điện thế hãm 1,38 V. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó.
6,6 μm b. 6,06 μm c. 0,066 μm d. 0,66 μm
Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L=1mH và một tụ điện có C=0,1μF. Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây:
1,6.104 Hz b. 3,2.104 Hz c. 1,6.103 Hz d. 3,2.103 Hz
Hiệu điện thế giữa hai đầu một cuộn cảm thuần L có biểu thức: U = Uosin(ωt + α). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là i = Iosin(ωt + φ). Io và φ có giá trị nào sau đây?
Io = Uoω L   φ = π/2 b. Io =
 
Gửi ý kiến