Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án hóa học 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:12' 21-03-2008
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 494
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1 ÔN TẬP
A. Mục tiêu
Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã được học ở lớp 8, rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ, kỹ năng lập công thức.
Ôn lại các bài toán về tính theo theo công thức hóa học và tính theo phương trình hóa học, các khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch.
Rèn luyện các kỹ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch.
B. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên
2. Chuẩn bị của học sinh
C. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Nội dung bài mới
Tg
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng

15’

3’

5’

20’
Hoạt động 1:
- Gv hệ thống lại các khái niệm và các nội dung lý thuyết cơ bản ở lớp 8
- Chúng ta sẽ luyện tập lại một số dạng bài tập vận dụng cơ bản đã học ở lớp 8
* BT1: Viết CTHH và phân loại các hợp chất có tên sau: Kalicacbonat, Đồng(II) oxit, lưu huỳnh tri oxit, axit sunfuric, magie nitrat, natri hiđroxit.
- Để làm được các bài tập trên chúng ta cần phải sử dụng những kiến thức nào?
- Yêu cầu HS nhắc lại các khái niệm
- Nhắc lại các thao tác lập CTHH
- Nêu công thức chung của 4 loại hợp chất vô cơ?
- Giải thích các ký hiệu trong công thức?
Hoạt động 2: Bài tập 2
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
P + O2 → ?
Fe + O2 → ?
Zn + ? → ? + H2
Na + ? → ? + H2
? + ? → H2O
P2O5 + ? → H3PO4
CuO + ? → Cu + ?
H2O → ? + ?
- Các nội dung cần làm ở bài tập 2?
- Để chọn chất thích hợp cần lưu ý những điều gì?


Hoạt động 3: Ôn lại các công thức thường dùng
- Yêu cầu các nhóm hệ thống lại các công thức thường dùng để làm toán?
- Giải thích các ký hiệu trong công thức?


Hoạt động 4: Ôn lại các dạng bài tập cơ bản
1. Tính thành phần % các nguyên tố NH4NO3
- Các bước làm bài toán tính theo CTHH?

2. Hợp chất A có khối lượng mol là 142g. Thành phần % các nguyên tố có trong A là: %Na = 32,39%, %S = 22,54%, còn lại là oxi. Xác định công thức của A?
- HS nêu các bước làm bài?

3. Hòa tan 2,8g sắt bằng dung dịch HCl 2M vừa đủ.
a. Tính thể tích dung dịch HCl?
b. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc
c. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng( thể tích dung dịch không thay đổi)
- Nhắc lại các bước giải bài toán tính theo PTHH?
- Dạng bài tập?
- Gọi từng HS giait từng phần.
4. Hòa tan m1g Zn cần dùng vừa đủ với m2g dd HCl 14,6%. Phản ứng kết thúc thu được 0,896j khí (đktc).
a. Tính m1, m2
b. Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng.
- Hướng dẫn HS về nhf làm
→ Nghe
→ HS lập bảng


→ Quy tắc hóa trị, thuộc KHHH, công thức gốc axit, khái niệm oxit, axit, bazơ, muối, công thức chung của các hợp chất đó
→ Oxit: RxOy, Axit: HnA, bazơ: M(OH)n, Muối: MnAm

→ Chọn chất thích hợp
→ Cân bằng phương trình và ghi điều kiện.
→ Tính chất hóa học của các chất: oxi, hiđro, nước. điều kiện pư xảy ra
→ Các nhóm làm bài tập 2

- Tính khối lượng mol
- Tính % các nguyên tố
→ Các nhóm làm bài tập 1


→ HS trả lời

I. Ôn tập các khái niệm và các nội dung lý thuyết cơ bản ở lớp 8
Bài tập 1
TT
Tên gọi
Công thức
Phân loại

1
2
3
4
5

Bài tập 2:
4P + 5O2  P2O5
3Fe + 2O2Fe3O4
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2H2 + O2  2H2O
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
CuO + H2  Cu + H2O
2H2O 2H2 + O2
II. Ôn lại các công thức thường dùng
1. 
nkhí 
2. 
3. 
III. Ôn lại một số dạng bài tập cơ bản ở lớp 8
a. Bài tập tính theo CTHH
1. 


% O = 100% - 40% = 60%
2. Công thức chung của A: NaxSyOz

Tương tự 
b. bài tập tính theo phương trình hó học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Theo phương trình:

Theo phương trình

dd sau phản ứng FeCl23. Dặn dò: (1 phút)
- Ôn lại bài
- Soạn bài 1
Chương I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Tiết 2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT- KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT
A. Mục tiêu
HS biết được những tính chất hóa học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra được những phương trình hóa học tương ứng với mỗi tính chất.
HS hiểu được cơ sở để phân loại oxit bazơ và oxit axit là dựa vào những tính chất hóa học của chúng.
Vận dụng được những tính chất hóa học của oxit để giải các bài tập định tính và định lượng.
B. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên
a. Thí nghiệm cho 6 nhóm
- Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, cốc thủy tinh
- Hóa chất: CuO, Dung dịch HCl
- Cách tiến hành: Cho bột CuO vào ống nghiệm, thêm dung dịch HCl vào, lắc nhẹ
b. Phiếu học tập cho 6 nhóm
2. Chuẩn bị của học sinh
C. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp cới bài mới
3. Nội dung bài mới
Tg
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng

30’7’
Hoạt động 1: I Tính chất hóa học của oxit
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm oxit, oxit axit, oxit bazơ; nêu ví dụ?
- Vậy oxit axit và oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? → Ghi phần 1
- Yêu cầu HS viết 2 PTHH oxit bazơ tác dụng với nước? → Ghi phần a
- Đọc tên sản phẩm và cho biết chúng thuộc loại hợp chất nào?
* Một số oxit bazơ tác dụng với nước: K2O, Na2O, CaO, BaO....
- Kết luận về tính chất a?
- HS các nhóm làm thínghiệm: Cho vào ống nghiệm mọt ít bột CuO, thêm 2 ml dung dịch HCl vào → Quan sát hiện tượng, nhận xét?

- Màu xanh lam là màu của dung dịch Đồng (II) clorua.
- Các em vừa làm thí nghiệm nghiện cứu tính chất hóa học nào của oxit bazơ? →Ghi phần b
- HS viết PTHH

* Với các oxit bazơ khác như: FeO, CaO... cũng xảy ra những phản ứng hóa học tơng tự.
- Sản phẩm của phản ứng thuộc loại chất nào?
- Kết luận về tính chất b?
- Bắng thí nghiệm người ta chứng minh được rằng một số oxit bazơ như : CaO, Na2O, BaO... tác dụng được với oxit axit → Muối. → Ghi phần c
- HS viết PTHH

- HS nêu kết luận?
- Các em vừa nghiên cứu tính chất hóa học của bazơ vậy oxit axit có những tính chất hóa học nào? → Ghi phần 2
- Yêu cầu các nhóm HS viết 2 PTPƯ oxit axit tác dụng với nước? → Ghi phần a
- Đọc tên sản phẩm và cho biết chúng thuộc loại hợp chất gì?
* Với các oxits khác như: SO2, SO3, N2O5... cũng thu được dung dịch axit tương ứng
* HS biết được các gốc axit tương ứng.
- Kết luận về tính chất a?
- Ta biết oxit bazơ tác dụng được với oxt axit → Vậy oxit axit tác dụng được với oxit bazơ → Ghi phần b
- Gọi HS liện hệ đến phản ứng của khí CO2 với dung dịch Ca(OH)2 → Hướng dẫn HS viết PTHH?
- Đọc tên sản phẩm và cho biết chúng thuộc lọai nào?
* Néu thay CO2 bằng những oxit axit khác như: SO2, P2O5... cũng xảy ra phản ứng tương tự
- HS nêu kết luận?

- HS nêu kết luận?
- Các em hãy so sánh tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ?
- Phát phiếu học tập → GV gợi ý
Hoạt động 2: Khái quát về sự phân loại oxit
- Tính chất hóa học cơ bản của oxit axit và oxit bazơ là tác dụng với dd bazơ, dd axit → Muói và nước. Dựa trên tính chất hóa học cơ bản này để phân loại oxit thành 4 loại

→ 2 HS trả lời
→ 2 HS nêu ví dụ


→ 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp tự ghi vào vở
→ Barihiđroxit, Bazơ→ HS trả lời
→ Các nhóm làm thí TN

→ Bột CuO màu đen bị hòa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam


→ Oxit bazơ tác dụng với axit

→ HS lên bảng viết, HS dưới lớp tự ghi vào vở
→ HS viết PTPƯ: CaO + HCl →

→ Muối + nước
→ HS trả lời→ HS lên bảng viết, HS dưới lớp tự ghi vào vở
→ HS trả lời→ 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớ tự ghi vào vở
→ Axit photphoric, axit

→ HS viết pư: SO3 + H2O


→ HS trả lời


→ HS lên bảng viết, HS dưới lớp tự ghi vào vở
→ Muối Canxicacbonat


→ HS trả lời

→ HS trả lời
→ HS thảo luận nhóm rồi trả lời

→ HS thảo luận và làm BT vào vở.
→ HS nêu từng loại, cho ví dụ

I. Tính chất hóa học của oxit


1. Tính chất hóa học của oxit bazơ
a. Tác dụng với nước
BaO(r) + H2O(l) → Ba(OH)2(dd)
b. Tác dụng với axit
CuO(r) + 2HCl(dd) → CuCl2(dd) + H2O(l)
c. Tác dụng với oxit axit
BaO(r) + CO2(k) → BaCO3(r)2. Tính chất hóa học của oxit axit

a. Tác dụng với nước
P2O5(r) + 3H2O(l) → 2H3PO4(dd)b. Tác dụng với bazơ
CO2(k) + Ca(OH)2(dd)dư → CaCO3(r) + H2O(l)


c. Tác dụng với oxit Bazơ (tương tự phần 1.c)II. Khái quát về sự phân loại oxit
Oxit bazơ: CaO, Na2O....
Oxit axit: SO2, P2O5...
Oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO...
Oxit trung tính:CO, NO....


4. Củng cố (5 Phút): Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung chíh của bài, đọc phần ghi nhớ
5. Dặn dò (2 phút)
- Bài tập SGK trang 6. Bài tập SBT: 1.2, 1.3 trang 3; - Soạn bài 2 phần A
* Phiếu học tập: Cho các oxit sau: Na2O, Fe2O3, SO3, CO2
Gọi tên phân loại các oxit trên theo thành phần
Trong các oxit trên chất nào tác dụng được với
Nước
Dung dịch H2SO4 loãng
Dung dịch NaOH
→ Viết các phương trình phản ứng xảy ra?
Tiết 3 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG
A. CANXI OXIT (CaO)
A. Mục tiêu
HS hiểu được hững tính chất hóa học của Caxi oxit (CaO)
Biết được các ứng dụng của Canxi oxit.
Biết được các phương pháp để điều chế CaO trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Rèn luyện kỹ năng viết các phương trình phản ứng của CaO và khả năng làm các bài tập hóa học.
B. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên
a. Thí nghiệm: 6 nhóm
- Dụng cụ: Ống nghiệm, giá gỗ, kẹp, cốc thủy tinh, ống hút, đũa thủy tinh
- Hóa chất: CaO, nước cất
- Cách tiến hành: Cho CaO vào ống nghiệm, nhỏ vài giọt nước cất vào, khuấy đều, để yên
b. Chuẩn bị trước tranh ảnh lò nung vôicông nghiệp và thủ công, bảng phụ để sủng cố
C. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập (10 phút)
- Nêu tính chất hóa học của oxit bazơ, viết PTHH minh họa. Học sinh viết ở góc bảng và lưu lại cho bài mới
- Sửa bài tập 1 trang 6 SGK
3. Nội dung bài mới
a. Nêu vấn đề (1 phút- mỏ đầu SGK)
b. Nội dung phương pháp (25 phút): Vấn đáp chứng minh, tìm tòi
Tg
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng

15’
Hoạt động 2: I. Tính chất của CaO
- Các nhóm HS quan sát một mẫu CaO và nêu nhận xét về tính chất vật lý cơ bản?
- CaO thuộc loại oxit nào?
- Gv thông báo tonc = 2585oC
- Yêu cầu HS nhắc lại tính chất hóa học của oxit bazơ?
→ Chúng ta hãy thực hiện một số TN để chứng mính tính chất hóa học của CaO
- HS các nhóm làm thí nghiệm: Cho một mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm, nhỏ vài giọt nước vào, tiếp tục cho thêm nước, dùng đũa thủy tinh khuấy đều để yên ống nghiệm.
- Quan sát hiện tượng, nhận
No_avatar

Thầy Hùng soạn giáo án rất hay nhưng sao ko soạn hết vậy

 

No_avatar

thay oi sao thay khong cho bai tap ung dungde cho chung em de hieu thuc tinh em hoc kem mon hoa hoc lam thay cho em loi khuyen ah

 

Avatar

con thieu may bai nua lien quan den dan xuat cua hidrocacbob.bolime ma sao hok soan day du de cac thanh vien truc tuyen co the xem day du honChưa quyết định

Cau màyKhócBối rối

Avatar
thay soan hay thi hay nhung sao hok soan het zay tiec wa ahChưa quyết định
No_avatarf
cho em hoi dua vao tinh chat hoa hoc nao cua oĩtt de ket luan oxit do la oxitaxit,oxit bazo vay
 
Gửi ý kiến