Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án ĐỊa lí 10 (Word)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:51' 29-02-2008
Dung lượng: 512.0 KB
Số lượt tải: 1873
Số lượt thích: 0 người
Phần một
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chương I. BẢN ĐỒ
`
Tiết 1 Bài 1:
CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢN

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần:
Hiểu được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ.
Hiểu rõ được một số phép chiếu hình cơ bản.
Phân biệt được một số lưới kinh, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ, từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó thuộc phép chiếu hình bản đồ nào
Thông qua phép chiếu hình bản đồ, dự đoán khu vực nào là khu vực chính xác, khu vực nào kém chính xác hơn trên bản đồ.
THIẾT BỊ DẠY HỌC
Bản đồ thế giới, bản đồ vùng cực Bắc, bản đồ châu Âu, châu Á
Quả địa cầu
Một tấm bìa kích thước A3.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
GV yêu cầu HS quan sát 3 bản đồ: bản đồ Thế giới, bản đồ Vùng cực Bắc và bản đồ châu Âu: phát biểu khái niệm bản đồ.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính

HĐ 1:
Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát quả cầu (mô hình của trái đất) và bản đồ thế giới, suy nghĩ cách thức chuyển hệ thống kinh vĩ tuyến trên quả cầu lên mặt phẳng.
Bước 2: GV yêu cầu HS quan sát, lại 3 bản đồ và trả lời các câu hỏi:
Tại sao hệ thống kinh vĩ tuyến trên 3 bản đồ này có sự khác nhau?
Tại sao phải dùng phép chiếu hình bản đồ khác nhau?
HĐ 2:
Bước 1: GV sử dụng tấm bìa thay mặt chiếu: Giữ nguyên là mặt phẳng hoặc cuộn lại thành hình nón và hình trụ.
Bước 2: GV cho một mặt phẳng, hình nón và hình trụ lần lượt tiếp xúc với quả cầu tại các vị trí khác nhau.
HĐ 3: GV yêu cầu HS nghiên cứ nội dung trong SGK.
Tiếp theo có thể yêu cầu học sinh nghiên cứu một phép chiếu về các nội dung:
Khái niệm về phép chiếu
Các vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với quả cầu để có các loại phép chiếu.
Phép chiếu đứng: Đặc điểm của lưới kinh vĩ tuyến trên bản đồ, sự chính xác trên bản đồ, dùng để vẽ khu vực nào trên trái đất.
Bước 3: GV yêu cầu hs trình bày những điều đã quan sát và nhận xét.

Phép chiếu hình bản đồ
Khái niệm phép chiếu hình bản đồ
Phép chiếu hình bản đồ là cách biểu diễn mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với một điểm trên mặt phẳng.
Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Phép chiếu phương vị
Phép chiếu hình nón.
Phép chiếu hình trụ
Phép chiếu phương vị
Là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh vĩ tuyến trên qỉa cầu lên mặt chiếu là mặt phẳng.
Tùy theo vị trí tiếp xúc của mặt phẳng với quả cầu, có các phép chiếu phương vị khác nhau:
Phép chiếu phương vị đứng
Phép chiếu phương vị ngang
Phép chiếu phương vị nghiêng
+ Phép chiếu phương vị đứng
mặt phẳng tiếp xúc với quả cầu ở cực
kinh tuyến là đường thẳng đồn qui ở cực, vĩ tuyến là những đường tròn đồn tâm ở cự.
Những khu vực ở gần cực tương đối chính xác.
Dùng để vẽ những khu vực quanh cực
Phép chiếu hình nón
Là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh vĩ tuyế trên quả cầu lên mặt chiếu là hình nón.
Tùy theo vị trí tiếp xúc của hình nón với quả cầu, có các phép chiếu hình nón khác nhau:
Phép hiếu hình nón đứng
Phép hiếu hình nón ngang
Phép hiếu hình nón nghiêng
+ Phép chiếu hình nón đứng:
Hình nón tiếp xúc với quả cầu tại 1 vòng vĩ tuyến
Kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng qui ở đỉnh hình nón.Vĩ tuyến là những đường cung tròn đồng tâm là đỉnh hình nón.
Những khu vực ở vĩ tuyến tiếp xúc tương đối chính xác
Dùng để vẽ các khu vực ở vĩ độ trung bình.
Phép chiếu hình trụ
- Là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh vĩ tuyến trên quả cầu lên mặt phẳng là hình trụ
- Tùy theo vị trí tiếp xúc của hình trụ với quả cầu, có các phép chiếu hình trụ khác nhau:
Phép chiêu hình trụ đứng
Phép chiêu hình trụ ngang
Phép chiêu hình trụ nghiêng
+ Phép chiếu hình trụ đứng:
Hình trụ tiếp xúc với quả cầu theo vòng xích đạo.
Kinh tuyến và Vĩ tuyến đều là những đường thẳng song song và thẳng góc nhau
Những khu vực ở gần xích đạo tương đối chính xác.
Dùng để vẽ những khu vực ở gần xích đao
CỦNG CỐ- ĐÁNH GIÁ
Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây:
Phép chiếu hình bản đồ
Thể hiện trên bản đồ


Các kinh tuyến
Các vĩ tuyến
Khu vực tương đối chính xác
Khu vực kém chính xác

Phương vị đứng

Hình nón đứng

Hình trụ đứng

Nhắc nhở công việcvề nhà:
HS vẽ sơ đồ các loại phép chiếu bản đồ cơ bản theo bt cuối sgk.

Tiết 2 Bài 2:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần
Hiểu được mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng nhất định trên bản đồ và từng đặ điểm của đối tượng đều được thể hiện ở từng phương pháp.
Hiểu rõ được hệ thống ký hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
Nhận thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khí đọc bản đồ.
THIẾT BỊ DẠY HỌC
Bản đồ khung Việt Nam
Bản đồ công nghiệp Việt Nam
Bản đồ nông nghiệp Việt Nam
Bản đồ khí hậu Việt Nam
Bản đồ tự nhiên Việt Nam
Bản đồ dân cư châu Á
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định tố chức- sĩ số lớp
Kiểm tra bài cũ: bằng câu hỏi trong tài liệu trắc nghiệm hoặc cuối SGK
Mở bài
Trước tiên, giới thiệu bản đồ khung Việt Nam, sau đó giới thiệu một số bản đồ Việt Nam với các nội dung khác nhau và yêu cầu HS cho biết bằng cách nào chúng ta biểu hiện được nội dung bản đồ?


Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính

HĐ 1:
Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát các bản đồ trong SGK, nhận xét và phân tích về: Đối tượng biểu hiện và khả năng biểu hiện của từng phương pháp.
HS nghiên cứu các hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trong SGK
Bước 2: GV yêu cầu HS trình bày những gì đã quan sát và nhận xét. GV giúp HS chuẩn kiến thức.

Phương pháp ký hiệu
a)Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những đặc điểm cụ thể. Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
b.Các dạng ký hiệu
Ký hiệu hình học
Ký hiệu chữ
Ký hiệu tượng hình
c. Khả năng biểu hiện
Vị trí phân bố của đối tượng
Số lượng của đối tượng
Chất lượng của đối tượng
2)Phương pháp ký hiệu đường chuyển động
Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội
Khả năng biểu hiện
- Hướng di chuyển của đối tượng
- Khối lượng của đối tượng di chuyển
Chất lượng của đối tượng di chuyển.
3 Phương pháp chấm điểm
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những chấm điểm có giá trị như nhau.
b. Khả năng biểu hiện
Sự phân bố của đối tượng
Số lượng của đối tượng
4. Phương pháp bản đồ, biểu đồ
a.Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các đơn vị lãnh thổ đó.
b. Khả năng biểu hiện
Số lượng của đối tượng
Chất lượng của đối tượng
Cơ cấu của đối tượng


CỦNG CỐ ĐÁNH GIÁ
Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây
Phương pháp biểu hiện
Đối tượng biểu hiện
Cách thức tiến hành
Khả năng biểu hiện

Phương pháp ký hiệu
Phương pháp ký hiệu đường chuyển động
Phương pháp chấm điểm
Phương pháp bản đồ - biểu đồ

HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Làm bài tập 2 trang 14 SGK.
TIẾT 3 Bài 3.
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần:
Trình bày sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống
Nắm được một số điều cần lưu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập
Phát triển kỹ năng sử dụng bản đồ
Có ý thức và thói quen sử dụng bản đồ trong học tập
THIẾT BỊ DẠY HỌC
Một tập bản đồ về địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội.
Tập bản đồ thế giới và các châu lục, atlát địa lí Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định tố chức- sĩ số lớp
Kiểm tra bài cũ: bằng câu hỏi trong tài liệu trắc nghiệm hoặc cuối SGK

Khởi động
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Tại sao học địa lí cần phải có bản đồ?
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính

HĐ 1:
Bước 1: GV yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và phát biểu về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống
Bước 2: GV ghi tất cả ý kiến phát biểu của HS lên bảng.
Bước 3: GV nhận xét các ý kiến phát biểu và sắp xếp các ý kiến theo từng lĩnh vực tương ứng.
HĐ 2:
Bước 1: GV yêu cầu HS phát biểu về những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập được nêu ra trong SGK.
Bước 2: GV yêu cầ HS giải thích ý nghĩa của những điều cần lưu ý đó và cho ví dụ thông qua một số bản đồ cụ thể.
Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống
a.Trong học tập
Học tại lớp
Học ở nhà
Kiểm tra
b.Trong đời sống
Bảng chỉ đường
Phục vụ các ngành sản xuất
Trong quân sự
Sử dụng bản đồ, atlát trong học tập
Những vấn đề cần lưu ý
Chọn bản đồ phù hợp
Đọc bản đồ phải tìm hiểu về tỉ lệ và ký hiệu bản đồ
Xác định phương hướng trên bản đồ
Tìm mối quan hệ giã các yếu tố địa lí trên bản đồ.IV. ĐÁNH GIÁ – CỦNG CỐ
Yêu cầu HS chuẩn bị và trình bày trước lớp về việc sử dụng bản đồ trong học tập của mình.
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Làm bài tập câu 2, 3 trang 16 SGKTiết 4 Bài 4: THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần
Hiểu rõ các đối tượng địa lí được thể hiện tren bản đồ bằng những phương pháp nào
Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí biểu hiện trên bản đồ
Phân biệt được các phương pháp biểu hiện trên các bản đồ khác nhau.
THIẾT BỊ DẠY HỌC
Một số bản đồ: công nghiệp, nông nghiệp, khí hậu, phân bố dân cư, địa hình Việt Nam

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định tố chức- sĩ số lớp
Kiểm tra bài cũ: bằng câu hỏi trong tài liệu trắc nghiệm
HĐ:
Bước 1:
GV nêu lên mục đích yêu cầu của giờ thực hành cho cả lớp rõ.
Phân công và giao bản đồ đã được chuẩn bị trước cho HS.
Bước 2: Hướng dẫn nội dung trình bày của HS theo trình tự sau:
Tên bản đồ
Nội dung bản đồ
Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ:
+ Tên phương pháp.
+ Đối tượng biểu hiện của phưpwng pháp
+ Khả năng biểu hiện của phương pháp
Bước 3: Lần lượt cho HS lên trình bày về các phương pháp
Phương pháp ký hiệu
Phương pháp kỹ hiệu đường chuyển động
Phương pháp chấm điểm
Phương pháp bản đồ, biểu đồ
Bước 4; GV nhận xét về nội dung trình bày của HS và tổng kết bài thực hành.
ĐÁNH GIÁ
Tổng kết thực thành:
Tên bản đồ
Phương pháp biểu hiện


Tên phương pháp biểu hiện
Đối tượng biểu hiện
Khả năng biểu hiện


Chương II. VŨ TRỤ
HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
Tiết 5 Bài 5: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUA
No_avatar

Cau mày ai có câu trả lời thì trả lời giúp mình nha.Cảm ơn trước nha:Các bạn có biết cách làm bài tập và bài thực hànhđịa lí 10 như thế nào ko.Mình ko biết phải lấy những thông tin đó ở đâu cả.Các bạn có biết ở đâu chỉ cho mình zới nha.Mình cảm ơn rất nhiềuNgây thơCười

 

 
Gửi ý kiến