Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thùy Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 20-02-2008
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 434
Số lượt thích: 0 người
Tiết 18 – Khi nào thì (xOy + (yOz =(xOz?
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm vững nội dung của nhận xét: Khi nào (xOy + (yOz = (xOz và ngược lại.
- Nắm vững định nghĩa hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau và hai góc kề bù.
2. Kĩ năng:
- Học sinh có kĩ năng sử dụng thước đo góc, tính góc, nhận biết quan hệ giữa hai góc.
- Có khả năng hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. Chuẩn bị:
III. Tiến trình dạy và học:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
GV: (Chiếu đề bài trên Projector) Nối cột A và cột B để có kết quả đúng:

Cột A
Cột B


Là góc vuôngLà góc nhọn
Là góc bẹt

Là góc tù


GV: Qua bài tập trên ta đã nhớ lại các loại góc: Góc nhọn, góc tù, góc vuông, và góc bẹt.
GV: Ta đã biết góc là hình gồm hai tia chung gốc. Nếu vẽ thêm một tia nằm giữa hai tia của góc, ta có mối liên hệ như thế nào về số đo của các góc tạo thành? Các em hãy làm bài tập 1 (Phiếu bài tập).(Làm nhóm hai học sinh)
Bài 1 (Phiếu bài tập):
Điền vào chỗ “…” :
Hình 1: Hình 2:

Có: (xOy = 400
(yOz = 250
(xOz = 650
So sánh: (xOy + (yOz = (xOz


Có: (xOy = 1550
(yOz = 1400
(xOz = 650
So sánh: (xOy + (yOz ≠ (xOz

Gv: Nhận xét vị trí của tia Oy so với tia Ox và tia Oz trong mỗi hình trên.
HS: Ở hình 1: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và tia Oz. Ở hình tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.
GV: Như vậy: khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì ta có (xOy + (yOz = (xOz. Ngược lại, nếu tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz thì (xOy + (yOz không bằng (xOz.
GV: Để kiểm tra lại nhận xét của chúng ta, các em hãy quan sát trên hình vẽ của cô (Sử dụng phần mềm Sketchpad – cho tia Oy di chuyển nhưng vẫn nằm giữa hai tia Ox và Oz).
Như vậy, khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì ta luôn có (xOy + (yOz = (xOz.
Đây là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. (Giáo viên ghi đầu bài).

Tiết 18 . Khi nào (xOy + (yOz = (xOz?

Hoạt động 2: Khi nào tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

GV: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì (xOy + (yOz = (xOz.. Điều ngược lại cũng đúng, nếu (xOy + (yOz = (xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Lắng nghe.
a) Nhận xét: (SGK trang 81)


GV: Yêu cầu hs đọc nhận xét (SGK trang 81).
Đọc nhận xét.
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz
((xOy+(yOz=(xOz.

GV: Yêu cầu học sinh làm Bài 2 (Phiếu bài tập) (Làm nhóm 2 người):

Điền vào chỗ trống:

HS:

* Bài 2 (Phiếu bài tập):

a) Nếu tia Om nằm giữa hai tia On và Op thì (… + (… = (…
a) Nếu tia Om nằm giữa hai tia On và Op thì (nOm + (mOp = (nOp.


b) Nếu (AOB + (COB = (AOC thì tia … nằm giữa hai tia … và tia …
b) Nếu (AOB + (COB = (AOC thì tia OB nằm giữa hai tia OA và tia OC


c) Cho (DOE = 1000; (DOF = 800; (FOE = 200
( Tia … nằm giữa hai tia … và …
c) Cho (DOE = 1000; (DOF = 800; (FOE = 200
( Tia OF nằm giữa hai tia OD và OE


GV: Yêu cầu học sinh đọc kết quả điền được, các bạn khác kiểm tra kết quả.Gv: Ở câu a) ta áp dụng ý 1 của nhận xét, câu b) áp dụng ý 2 của nhận xét, còn ở câu c) cũng áp dụng ý 2 của nhận xét nhưng trước hết ta phải so sánh số đo của góc lớn nhất với tổng số đo của hai góc nhỏ.
Chữa lại cách điền trên máy tính -> Cho điểm học sinh.GV:Nếu cho ba tia chung gốc, trong đó có một tia nằm giữa hai tia còn lại, ta sẽ có mấy góc trong hình? Và chỉ cần xác định số đo của mấy góc để biết được số đo tất cả các góc trong hình?
HS: Nếu cho ba tia chung gốc, trong đó có một tia nằm giữa hai tia còn lại ta sẽ có 3 góc, và chỉ cần xác định số đo của hai góc thì ta biết được số đo của tất cả các góc trong hình.Hoạt động 2: Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

GV: (Chỉ vào hình vẽ của phần 1) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz khi đó (xOy và (yOz có chung cạnh Oy, hai cạnh còn lại là Ox và Oz nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh Oy, khi đó ta nói (xOy và (yOz là hai góc kề nhau.
Lắng nghe.
2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù:
* Hai góc kề nhau.

GV: Ngoài mối quan hệ kề nhau, hai góc còn có thể phụ nhau, bù nhau. Các em hãy đọc các khái niệm này trong sgk trang 82.
Đọc sgk.
* Hai góc phụ nhau
* Hai góc bù nhau.


GV: Thế nào là hai góc phụ nhau? Hai góc bù nhau?
HS: Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo là 900. Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 1800.


GV: (Quay lại Hình 1 – Kiểm tra bài cũ). Sử dụng phần mềm VIOLET - FLASH di chuyển tia Oz là tia đối của tia Ox).
Khi tia Ox và Oz đối nhau thì (xOy và (yOz có mối quan hệ như thế nào?
HS: hai góc này vừa kề nhau, vừa bù nhau.


GV: Vì sao hai góc đó lại bù nhau?
HS: Vì tia Ox và tia Oy đối nhau nên (xOy là góc bẹt, nên tổng số đo (xOy và (yOz bằng 1800.
.

GV: Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau như vậy người ta gọi ngắn gọn là hai góc kề bù.
Lắng nghe.
* Hai góc kề bù.

GV: Ta vừa học các khái niệm về mối quan hệ giữa hai góc: kề nhau, phụ nhau, bù nhau và kề bù.
Làm Bài 3 (Phiếu Bài tập)
Cho hình vẽ, hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các cặp góc trong từng hình:
Hình 1:Hình 2:

Hình 3:

Hình 4:


HS:

Hai góc A và B là hai góc phụ nhau.


Hai góc M và N là hai góc bù nhau.

Hai góc D1 và D2 là hai góc kề nhau và phụ nhau.Hai góc xOy và góc yOx’ là hai góc kề bù.
Bài 3 (Phiếu bài tập):


Hoạt động 4: Luyện tập
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

GV: Yêu cầu học sinh làm Bài 4 (Phiếu bài tập).

* Bài 4 (Phiếu bài tập):

Cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, (BOA = 450, (AOC = 320. Tính (BOC?


Bài làm:


GV: Tính (BOC như thế nào?
HS: Vì tia OA nằm giữa hai tia OB và
Vì tia OA nằm giữa hai tia OB và OC (đề bài) nên theo


OC nên theo nhận xét ta có:
(BOA + (AOC = (BOC.
Từ đó ta tính được (BOC = 770
nhận xét ta có:
(BOA + (AOC = (BOC.
( 450 + 320 = (BOC
( (BOC = 770.
Vậy (BOC = 770


Hoạt động 5 – Củng cố
Bài tập 5 (Phiếu bài tập):
Điền dấu X vào ô thích hợp:

Câu
Đúng
Sai
Sửa lại

a) Nếu tia AF nằm giữa hai tia AE và AK thì (EAF + (FAK = (EAK
Xb) Nếu (aOb + (cOa = (cOb thì tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob.

X
Tia Oa nằm giữa hai tia Ob và Oc.

c) Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900

X
Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800

d) Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 900
Xe) Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù.

X
Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề nhau.


Hoạt động 6 – Hướng dẫn về nhà.
Thuộc, hiểu nhận xét. Nhận biết hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
BTVN : 19 -> 23 (SGK trang 83)
Hướng dẫn bài 23: Tính (NAP->(PAQ.
Đọc trước bài: Vẽ góc cho biết số đo.

Họ và tên: Lớp:
PHIẾU BÀI TẬP (Tiết 18)
Bài số 1:
Điền vào chỗ “…” :
Hình 1: Hình 2:


Có: xOy = …
yOz = …
xOz = …
So sánh: xOy + yOz … xOz


Có: xOy = …
yOz = …
xOz = …
So sánh: xOy + yOz … xOz


Bài tập 2:
Điền vào chỗ trống:
a) Nếu tia Om nằm giữa hai tia On và Op thì … + … = …
b) Nếu AOB + COB = AOC thì tia … nằm giữa hai tia … và tia …

c) Cho DOE = 1000; DOF = 800; FOE = 200 thì tia … nằm giữa hai tia … và …

Bài tập 3: Cho hình vẽ, hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các cặp góc trong từng hình:

Hình 1:


Hình 2:
Hình 3:
Hình 4:


Bài tập 4:

Cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, BOA = 450, AOC = 320. Tính BOC?Bài làm:


Bài tập 5:

Câu
Đúng
Sai
Sửa lại (nếu sai)

a) Nếu tia AF nằm giữa hai tia AE và AK thì EAF + FAK = EAK
b) Nếu aOb + cOa = cOb thì tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob.
c) Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900
d) Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 900
e) Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓