Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy Tắc Đếm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Minh Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:59' 27-09-2009
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 517
Số lượt thích: 0 người
QUY TẮC ĐẾM
Tiết 21, 22
I . Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hs cần nắm vững
- Quy cộng, quy tắc nhân.
- Phân biệt được sự khác nhau của hai quy tắc đếm trên.
2. Kỹ năng:
dụng hai quy tắc trên một cách linh hoạt vào việc giải các bài tập xác suất cơ bản.
3. Tư duy và thái độ:
- Biết quy lạ về quen, tích cực sáng tạo trong việc hình thành kiến thức.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, và tư duy các vấn đề toán học một cách độc lập và logic. Qua bài học thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học và đời sống.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu, học tập.
2. Học sinh: Xem bài trước ở nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. Phương pháp giảng dạy:
Gợi mở phát hiện, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, đan xen thảo luận nhóm thông qua các hoạt động tư duy.
IV. Tiến trình lên lớp:
1. Kiểm tra bài cũ:
?: Các cách mô tả tập hợp. Các phép toán trên tập hợp ?
Bài tập áp dụng: Cho , . Hãy xác định 
2. Bài mới:
động 1: Tiếp cận quy tắc cộng

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

 ?1: Tập hợp A, B có bao nhiêu phần tử.
Giới thiệu kí hiệu số phần tử của tập hợp.
Kí hiệu: .
Nhà trường triệu tập 1 cuộc họp về ATGT. Yêu cầu mỗi lớp cử 1 HS tham gia. Lớp 11B có 15 hs nam, 25 hs nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 1 hs tham gia cuộc họp trên.
?2: Hãy xác định công việc cần thực hiện và mục đích của nó.
?3: Có mấy cách để chọn một hs nam đi dự họp.
?4: Khi chọn được một hs nam đi dự cuộc họp công việc kết thúc chưa.
?5: Có mấy cách để chọn một hs nữ đi dự họp.
?6: Khi chọn được một hs nữ đi dự cuộc họp công việc kết thúc chưa.
?7: Có tất cả mấy cách chọn một hs đi dự họp.
Giới thiệu quy tắc cộng.
?8: Khi nào sử dụng quy tắc cộng.


Thực hiện hoạt động 1
 Hoạt động trao đổi nhóm
Ta có:  có 3 phần tử.
có 6 phần tử

Hs theo dõi yêu cầu.


Chon một người đi dự cuộc họp về ATGT

Có 15 cách chọn một học sinh nam.
Công việc kết thúc

Có 25 cách chọn một học sinh nữ.
Công việc kết hợp.

Có 40 cách để chọn một hs đi dự cuộc họp.
Nhận xét:
Thực hiện các hành động không phụ thuộc và độc lập nhau cho cùng một công việc thì sử dụng quy tắc cộng.
Số cách chọn một quả cầu của tập hợp A, B chính là số phần tử của tập hợp đó.

 động 2: Liên hệ giữa quy tắc cộng và quy tắc đếm số phần tử của tập hợp

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

 ?1: Gọi A là tập các hs , B là tập các hs nam. Xác định
?2: Hãy xác định  và .
?3: Hãy tính giá trị  khi A, B hạn và .
?4: Nhận xét mối liên hệ giữa quy tắc cộng và số phần tử của tập hợp.
Nhận xét:
Quy cộng có thể mở rộng ra nhiều hành động thỏa điều kiện độc lập nhau.
 Ta có: .

Khi đó:  và .
Do 
Suy ra .
Quy tắc đếm thực chất là quy tắc đếm số phần tử của hai tập hợp không giao nhau.
Lưu ý:


động 3: Củng cố quy tắc cộng

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

 ?1: Trong ví dụ 2 hãy giải thích tại sao .
?2: Công việc của bài toán là gì.
?3: Có bao nhiêu hình vuông cạnh 1 cm.
?4: Có bao nhiêu hình vuông cạnh 2 cm.
?5: Sử dụng công thúc nào để tính. Vì sao ?
 
Gửi ý kiến