Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach giang day bo mon hoa 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Lê
Ngày gửi: 08h:45' 25-09-2009
Dung lượng: 394.5 KB
Số lượt tải: 419
Số lượt thích: 0 ngườiHướng dẫn sử dụng

1. Sổ kế hoạch giảng dạy là một phần trong hồ sơ giảng dạy của giáo viên, giáo viên có trách nhiệm sử dụng và bảo quản tốt.
2. Ngay từ đầu năm học,căqn cứ vào kế hoạch của nhà trường,nhiệm vụ giảng dạy được phân công và kết quả điều tra thực tế đối tượng học sinh, giáo viên bộ môn lập kế hoạch chi tiết công tác giảng dạy chuyên môn và ghi vào sổ kế hoạch giảng dạy.
3. Qua giảng dạy giáo vien có những điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn, cần ghi bổ sung kịp thời vào sổ.
4. Tổ chuyên môn có trách nhiệm góp ý xây dựng kế hoạch giảng dạy của các tổ viên. Tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đúng kế hoạch của từng cá nhân trong tổ.
Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra định kỳ việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch của giáo viên, kết hợp công tác kiểm tra này với kiểm tra đánh giá toàn diện giáo viên.
5. Khi lập kế hoạch giảng dạy giáo viên bộ môn cần chú ý các điểm sau:
+ Mỗi cuốn sổ chỉ dùng lập kế hoạch cho một môn, một khối lớp.
+ Thống kê kết quả điều tra cơ bản và chỉ tiêu phấn đấu ghi cho tứng lớp vào bảng thống kê, đồng thời cần chỉ ra cụ thể những đặc điểm về điều kiện khách quan, chủ quancó tác động đến chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh các lớp.
+ Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bao gồm biện pháp chung đối với toàn khối và biện pháp riêng cho từng lớp học sinh nhằm đạt được các chỉ tiêu về chuyên môn đã đặt ra
+ Kế hoạch giảng dạy từng chương ( phần đối với bộ môn có cấu trúc chương trình không theo chương) phải chỉ ra được yêu cầu cơ bản về kiến thức , về kỹ năng, về giáo dục đạo đức , hướng nghiệp .... phải chỉ ra được phần chuẩn bị của thầy nhất là về cơ sở vật chất cho thí nghiệp thực hành ......
6. Sau khi thực hiẹn kế hoạch giảng dạy mỗi chương ( phần) giáo viên cần đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, rút ra tồn tại cần khắc phục cũng như sáng kiến kinh nghiẹp trong quá trình giảng dạy


--------------------------------
Kế hoạch giảng dạy Môn : hoá học Khối : 8
Họ và tên giáo viên : Lê Thị Bích Thuý
Năm sinh : 1956 Năm vào ngành : 1978
Những công việc được giao : Giảng dạy bộ môn : Hoá học lớp 9, Hoá học lớp 8 ,
Sinh học lớp 9 , Sinh học lớp 8


I – Phần điều tra cơ bản và chỉu tiêu phấn đấu:
1. Thống kê kết quả điều tra và chỉu tiêu phấn đấu :

Lớp
Sĩ số
Nữ
Diện chính sách
Hoàn cảnh đặc biết
Kết quả xếp loại học tập bộ môn năm học 2009 - 2010
Sách giáo khoa hiện có
Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 - 2010


G
K
TB
Y

Học sinh giỏi
Học lực

 
Gửi ý kiến